Moxa MxStudio

| Prezentacje firmowe Artykuły

Trudno wyobrazić sobie obecnie zarządzanie siecią złożoną z kilkuset urządzeń aktywnych bez programu nadzorującego całą infrastrukturę. Monitorowanie i analiza stanu pracy naszej sieci to podstawowe zadania osób odpowiedzialnych za utrzymanie infrastruktury. Oprogramowanie klasy NMS firmy Moxa pozwala w prosty i szybki sposób konfigurować urządzenia wpierające protokół SNMP (nie tylko firmy Moxa) oraz monitorować ich parametry i pracę.

Moxa MxStudio

Rys. 1. Zrzut ekranu z aplikacji MxConfig - umożliwiającej m.in. przeprowadzanie konfiguracji na wielu urządzeniach ethernetowych jednocześnie (tzw. konfiguracja grupowa)

MxStudio to pakiet kilku programów pozwalających na przeprowadzenie sprawnej konfiguracji i wizualizacji urządzeń ethernetowych tworzących naszą sieć. Pozwala to zaoszczędzić wiele czasu, który potrzebny jest na przygotowanie urządzeń do pracy, konfigurację poszczególnych parametrów czy tworzenie topologii i sczytywanie komunikatów pochodzących od poszczególnych urządzeń. Dzięki wizualizacji topologii całej sieci możliwe jest szybkie znalezienie ewentualnego problemu i jego rozwiązanie.

Pakiet MxStudio składa się z trzech głównych aplikacji: MxConfig, N-Snap i MxView. Wszystkie trzy są darmowe. MxConfig oraz N-Snap nie mają żadnych ograniczeń, natomiast oprogramowanie MxView w wersji bezpłatnej zostało ograniczone do obsługi 20 węzłów w sieci.

MXCONFIG

Rys. 2. Dzięki konfiguracji grupowej możliwe jest m.in. wskazanie początkowego adresu IP oraz o jaką wartość ma się zwiększać adres IP dla kolejnych urządzeń ethernetowych

MxConfig jest aplikacją umożliwiającą wyszukiwanie urządzeń sieciowych oraz ich podstawową konfigurację. Dzięki funkcji konfiguracji grupowej możliwe jest np. nadawanie (różnych) adresów IP wszystkim urządzeniom sieciowym. Zamiast konfigurować każde urządzenie osobno można skonfigurować jednocześnie np. wszystkie switche i nadać im indywidualne adresy IP.

Wyobraźmy sobie sytuację, gdzie potrzebujemy skonfigurować 100 switchy (nadać im różne adresy IP i ustawić je do pracy w topologii redundantnego pierścienia). Zamiast łączyć się z każdym urządzeniem osobno (poprzez połączenie konsolowe bądź przeglądarkę WWW), możemy skorzystać z programu MxConfig i wykorzystać funkcję konfiguracji grupowej do wszystkich urządzeń jednocześnie.

Tym sposobem każdy switch otrzyma własny (indywidualny) adres IP, a odpowiednie porty na urządzeniach zostaną skonfigurowane do pracy w topologii pierścienia (Turbo Ring). Cała operacja zajmie co najwyżej kilkanaście minut. Oznacza to znaczne przyspieszenie i uproszczenie procesu konfiguracji. W taki sposób bardzo łatwo jest przejść przez proces przygotowania do uruchomienia naszej sieci ethernetowej.

N-SNAP

Rys. 3. Zrzut ekranu z programu N-Snap - podgląd konfiguracji urządzenia (tu: obecnej i wykonanej dzień wcześniej)

Jest to aplikacja umożliwiająca zarządzanie poszczególnymi konfiguracjami różnych urządzeń tworzących naszą sieć. Dzięki niej możliwe jest na przykład porównanie, jakie zmiany zaszły w konfiguracji naszej sieci od wykonania ostatniego obrazu (tzw. snapshot). Dzięki temu łatwo można wrócić do poprzedniej (lub dowolnej innej ) konfiguracji i wycofać wprowadzone zmiany.

Możliwe jest również porównanie wszystkich parametrów konfiguracyjnych (np. VLAN-ów przypisanych do poszczególnych portów). Program wskaże nam również, jakie zmiany zaszły np. w tzw. tabelach przełączających (forwarding table), co również pozwala na łatwiejsze diagnozowanie problemów występujących w ruchu sieciowym.

MXVIEW

Rys. 4. Zrzut z głównego okna MxView - wyraźnie widać utratę komunikacji na poszczególnych łączach (połączenia takie zostały oznaczone kolorem czerwonym)

Ostatnią i jednocześnie największą aplikacją jest MxView. Jest to narzędzie do zarządzania i wizualizacji sieci (Network Management Software). Oprogramowanie może być używane nie tylko z urządzeniami firmy Moxa, ale każdym sprzętem mającym wsparcie dla otwartego protokołu SNMP. Jest to aplikacja typu klient-serwer, daje więc możliwość korzystania wielu użytkownikom jednocześnie.

Dzięki różnym poziomom dostępu możliwe jest np. zakładanie kont użytkownikom, którzy będą mieli dostęp jedynie do podglądu i odczytu komunikatów. Nie będzie można zmieniać jakichkolwiek parametrów, ale będzie można odczytywać i filtrować wszystkie komunikaty. Również wizualizacja topologii sieci będzie widoczna (ale nie będzie można wprowadzać na niej żadnych zmian). Z kolei konto administratora zapewnia nieograniczony dostęp tak do podglądu, jak i modyfikacji wszystkich parametrów.

Oprócz możliwości zwizualizowania całej sieci MxView daje też możliwość podglądu wszystkich komunikatów, jakie napływają z poszczególnych maszyn. Wykorzystywany jest tutaj protokół SNMP (tzw. trapy) i standard Syslog. Warto wiedzieć, że aplikacja dysponuje tutaj własnym wbudowanym serwerem Syslog i może obsługiwać wszystkie urządzenia kompatybilne z tym standardem.

Rys. 5. MxView - podgląd wykorzystania pasma danego portu (procent wykorzystanej przepustowości łącza) oraz podgląd komunikatów napływających od poszczególnych urządzeń (dolna część okna)

W programie można wykorzystać zaawansowane filtrowanie komunikatów w oparciu o czas, ważność komunikatu czy adres IP, z którego napłynęła informacja. Wszelkie zmiany w topologii sieci (np. wypięcie jednego urządzenia) są natychmiast rejestrowane oraz zobrazowane na wizualizacji. Bardzo łatwo jest więc zdiagnozować awarię, a tym samym określić przyczynę jej wystąpienia.

Dla danego łącza można np. ustawić próg, po przekroczeniu którego zostanie wysłany alarm (np. gdy przepustowość łącza zostanie wykorzystana w więcej niż 80%, wysłany zostanie alarm). Program automatycznie wylicza czasy przestojów urządzeń (gdy dane urządzenie przestało być widoczne w sieci) i na tej podstawie przygotowuje raporty dostępności (bezawaryjności).

Dodatkowo aplikacja ma zgodność ze standardem OPC 2.0, co pozwala generować tagi dla systemów SCADA/HMI.

Elmark Automatyka Sp. z o.o.
www.elmark.com.pl