Siemens - rozwiązania dla taboru kolejowego i infrastruktury kolejowej

| Prezentacje firmowe Artykuły

Pierwsze rozwiązania systemów automatyki przemysłowej bazujące na sterownikach PLC SIMATIC pojawiły się w roku 1950. Obecnie w czasie zmian i modernizacji produkcji, głównie na skutek realizacji nowych potrzeb klientów, wprowadzana jest do przemysłu digitalizacja i koncepcja zmian produkcji pod nazwą Industry 4.0.

Siemens - rozwiązania dla taboru kolejowego i infrastruktury kolejowej

Podstawą gwarantującą modernizację produkcji są wdrożenia nowych systemów sterowania wykorzystujących nową rodzinę sterowników SIMATIC S7-1200 oraz SIMATIC S7-1500. Firma Siemens zapewnia długoterminowe dostawy tych sterowników oraz pełne wsparcie aplikacyjne pod kątem wykorzystania ich w nowych liniach technologicznych, zapewniających klientom przewagę rynkową nad konkurencją.

Istnieją rynki, które wymagają specjalnego podejścia do systemów sterowania. Jednym z nich jest rynek pojazdów szynowych, zarówno ciężkich (lokomotywy, tabor kolejowy), jak również lekkich, jak tramwaje lub też pojazdy specjalnego przeznaczenia. Urządzenia produkowane dla tych pojazdów muszą spełniać wymagania specjalnych norm przewidzianych na ten rynek. SIMATIC S7-1200 / S7-1500, który powstał z myślą o wykorzystaniu go w automatyce przemysłowej, idealnie nadaje się do wykorzystania w systemach sterowania wykorzystywanych na kolei.

Udostępnia zaawansowane narzędzia programowa do tworzenia praktycznie dowolnych aplikacji wymaganych do sterowania wszystkimi systemami lub podsystemami w tramwajach w lokomotywach i wagonach pasażerskich z uwzględnieniem systemów HVAC, oświetlenia, systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego safety sterowania drzwiami czy wykrywania i gaszenia pożaru. Niewątpliwie zaletą rozwiązania dla kolejnictwa jest kompletność oferty.

Rys. 1. Aplikacja kolejowa - przejście dla pieszych

Rys. 2. Sterowanie oświetleniem, wykrywanie i gaszenie pożaru i inne systemy kolejowe

Siemens dostarcza zarówno systemy sterowania, jak również komponenty polowe takie jak styczniki, wyłączniki silnikowe, styczniki półprzewodnikowe, przekaźniki kontrolne, aparaturę pulpitową i wyłączniki pozycyjne w specjalnych wersjach dla kolejnictwa. Dodatkowo dostępne są urządzania zabezpieczeń SENSTRON, w skład których wchodzą wyłączniki nadmiarowo-prądowe, wyłączniki różnicowo-prądowe, bezpieczniki i podstawy bezpiecznikowe.

SIPLUS extreme RAIL - korzyści wynikające z zastosowania

  • Spełnienie wymagań norm: EN50155, EN50121, EN 50124, EN 50125, EN 45545
  • Komunikacja Profinet - projektowanie w TIA Portal
  • System o budowie modułowej

Ważnym elementem systemów kolejowych jest komunikacja, czyli sieci komunikacyjne w oparciu o dedykowane protokoły komunikacyjne jak również w ostatnim czasie wdrażane sieci bazujące na Ethernecie. Siemens posiada rozbudowaną ofertę urządzeń zapewniających poprawną transmisję sygnałów przy wykorzystaniu produktów z rodziny SCALANCE jak również RUGGEDCOM.

Oprócz rozwiązań na pojazdy szynowe, systemy sterowania SIMATIC S7-1200/S7-1500 wykorzystuje się do ochrony, zabezpieczenia i sterowania przejściami pieszych na kolei. Są to systemy sterowania szlabanami, oświetleniem itp. Można wyróżnić następujące zakresy zastosowań aplikacji w zależności od ich stopnia złożoności:

  • SIPLUS S7-1500 RAIL high-end controller - systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja), sterowanie oświetleniem, kontrola pochylenia składu, systemy bezpieczeństwa funkcjonalnego Safety do sterowania drzwiami w składach kolejowych jak również na peronach,
  • SIPLUS S7-1200 RAIL Basic kontroler - systemy sterowania oświetleniem, miejscami odpoczynku pasażerów, system zapotrzebowania na olej napędowy,
  • SIPLUS ET200SP RAIL distributed controller - sterowanie drzwiami na peronach, systemy bezpieczeństwa przeciwpożarowego i gaszenie pożaru, systemy liczenia osi i sygnalizacji na przejściach dla pieszych,
  • SIPLUS HMI KP300 Basic RAIL control panel - prosty panel komunikacji z operatorem.

Michał Bereza
Siemens Sp. z o.o.

www.automatyka.siemens.pl