ReeR Safegate - programowalna kurtyna bezpieczeństwa z funkcją mutingu

| Prezentacje firmowe Bezpieczeństwo

Potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa efektywnej realizacji procesów produkcyjnych i logistycznych wymusza na użytkownikach konieczność stosowania coraz doskonalszych narzędzi służących do realizacji tych celów.

ReeR Safegate - programowalna kurtyna bezpieczeństwa z funkcją mutingu

Jednymi z takich narzędzi są kurtyny bezpieczeństwa firmy ReeR z nowej serii Safegate, doskonale spełniające potrzeby zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa procesowego. Ich szczególną zaletą są innowacyjne rozwiązania pozwalające na efektywniejsze realizowanie funkcji mutingu, niezbędnej w sytuacjach, kiedy zachodzi potrzeba szybkiego usunięcia problemu lub wykonania precyzyjnie określonej czynności np. przejazd wózkiem widłowym bez konieczności zatrzymania całego procesu.

DANE TECHNICZNE

Rys. 1

Kurtyny Safegate spełniają wszelkie wymogi związane z koniecznością zapewnienia kategorii bezpieczeństwa (typ 4, SIL 3, PL e). Dostępne są urządzenia o rozdzielczości 30, 40 mm w wersjach 2-, 3- i 4-r-wiązkowych. Zabezpieczana wysokość chroniona zawiera się w zakresie od 300 do 2200 mm. Wysoki stopień ochrony IP65 lub IP67 w połączeniu z dużym zakresem temperatur pracy od -30°C do +55°C sprawia, że mogą być stosowane w bardzo trudnym środowisku pracy.

Kurtyny Safegate dostępne są w dwóch wersjach: SM/SMO - urządzenia o parametrach zdefiniowanych fabrycznie oraz SMP/SMPO - urządzenia programowalne. Oba typy kurtyn mają dodatkową, zintegrowaną z obudową lampę, która w czytelny sposób sygnalizuje stan pracy kurtyny, tj. zadziałanie funkcji mutingu. Standardowo na froncie każdej kurtyny znajduje się panel z diodami sygnalizującymi stany wyjść oraz obecność zasilania.

PROGRAMOWALNOŚĆ

Rys. 2. Ramiona mutingu

Modele SMP i SMPO dają użytkownikowi możliwość zdefiniowania parametrów dotyczących sekwencji mutingu. Urządzenie programuje się za pomocą interfejsu graficznego oprogramowania SCS (Safegate Configuration Software). Do złącza, znajdującego się na spodzie kurtyny, należy podłączyć końcówkę M12 przewodu, który jest dostarczany wraz z urządzeniem, a końcówkę USB należy podłączyć do komputera z oprogramowaniem.

SCS daje możliwość ustawiania i modyfikowania takich parametrów jak m.in.: automatyczny/ręczny restart, logika mutingu, kierunek działania, wybór wiązek świetlnych, które mają uczestniczyć w sekwencji mutingu. Całość konfiguracji jest chroniona 2-poziomowym hasłem dostępu ustalanym przez użytkownika.

M5 MULTIBEAM

Z myślą o funkcji mutingu w przypadku przepływu materiałów o nieregularnych kształtach firma ReeR opracowała pięciowiązkowe czujniki optyczne M5, które charakteryzują się solidną kompaktową, metalową obudową z frontową szybką wykonaną z transparentnego poliwęglanu. Czujniki wyposażone są w diodę LED, która w czytelny sposób sygnalizuje stan urządzenia. Ich charakterystyczną cechą jest to, że mogą być używane jako autonomiczne czujniki mutingu, bez konieczności montowania ich w ramionach kurtyny.

RAMIONA MUTINGU

Rys. 3

Kurtyny bezpieczeństwa Safegate mogą zostać wyposażone w ramiona mutingu o zasięgu dochodzącym nawet do 3,5 m. Tak długie ramiona idealnie sprawdzą się w aplikacjach, w których towar jest przenoszony z dużą prędkością. Ramiona mogą być wyposażone w standardowe czujniki z wiązkami skrzyżowanymi lub równoległymi. Położenie ramion można regulować pionowo w zakresie ± 70 mm, a ich nachylenie w zakresie ± 8°.

RODZAJE MUTINGU

Dobór parametrów kurtyny wynika ze specyfiki warunków pracy chronionego obiektu oraz funkcji, jakie ma ona realizować. W zależności od zdefiniowanych parametrów dobiera się do niej również odpowiedni rodzaj czujników. Ramiona kurtyn Safegate oferują logikę L2X z 2 czujnikami i wiązkami skrzyżowanymi do zastosowania w przypadku jednokierunkowego przepływu nietransparentnego materiału, np. palet, logikę L2P z 2 czujnikami i wiązkami równoległymi sprawdzającymi się w przypadku jednokierunkowego przepływu materiału transparentnego, np. butelek lub szklanych naczyń.

Logika T2X z 2 czujnikami i wiązkami skrzyżowanymi pozwala na zastosowanie ramion mutingu w przypadku dwukierunkowego przepływu nietransparentnego materiału, a logika T4P pozwala na dwukierunkowy przepływ materiałów transparentnych. W przypadku zastosowania logiki T4P czujniki należy podłączyć do kurtyny za pośrednictwem rozgałęźników Y.

AKCESORIA

Rys. 4. Modele kurtyn Safegate

W celu zapewnienia jak największej wygody i możliwości montażu firma ReeR oferuje szereg akcesoriów pozwalających jak najlepiej dostosować urządzenie do danej aplikacji. Dostępne są m.in. przewody proste oraz kątowe o długościach od 3 do nawet 50 metrów, mocowane do podłoża kolumny pozwalające na zabezpieczenie kurtyny przed uderzeniami oraz uszkodzeniami mechanicznymi oraz lustra odbijające wiązki laserowe, co pozwala zabezpieczyć strefę niebezpieczną z czterech stron za pomocą jednej kurtyny.

POZOSTAŁE PRODUKTY

Opisane w tym artykule kurtyny bezpieczeństwa stanowią jedynie niewielką część szerokiej gamy produktów firmy ReeR oferowanych przez spółkę INSTOM, która od wielu lat jest wyłącznym przedstawicielem firmy ReeR w Polsce. Więcej informacji na temat oferty produktów firmy INSTOM uzyskają Państwo na stronie www.instom.com.pl lub wysyłając zapytanie na adres: handlowy@instom.com.pl

INSTOM sp. z o.o.
www.instom.com.pl