Inteligentne maszyny projektuj inteligentnymi narzędziami

| Prezentacje firmowe

Producenci przemysłowi do odnoszenia sukcesów potrzebują dzisiaj inteligentnych maszyn i urządzeń, które będą łatwo integrowane w zakładzie produkcyjnym, zapewnią dostęp do informacji oraz elastyczność umożliwiającą szybkie reagowanie na zmieniające się potrzeby rynku. W konsekwencji firmy będące użytkownikami końcowymi mobilizują konstruktorów maszyn oraz integratorów systemów, aby dostarczali im dopasowane do ich potrzeb, inteligentne i innowacyjne urządzenia, które spełnią wymienione wymagania i pozwolą na sprawną rywalizację na rynku.

Inteligentne maszyny projektuj inteligentnymi narzędziami

Konstruowanie specjalizowanych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb maszyn wymaga większych nakładów czasu i środków, a w przypadku wielu firm OEM zasoby te są już wykorzystywane do maksimum. Dostawcy maszyn i urządzeń muszą więc znaleźć właściwą równowagę między projektowaniem standardowych maszyn zapewniających wydajność oraz maszyn zindywidualizowanych, odpowiadających konkretnym potrzebom odbiorców. Stoją również przed koniecznością wyboru rozwiązania, które spełnia wymagania klienta i mieści się w budżecie.

Rozwiązanie? Producenci maszyn mogą tworzyć standardowe, skalowalne elementy konstrukcyjne, by wspomóc proces projektowania maszyn. Dzięki zorganizowaniu metod pracy przy niewielkim początkowo nakładzie czasu i środków, firmy OEM mogą sprawniej wprowadzać zmiany w istniejących projektach, aby konstruować urządzenia dostosowane do konkretnych potrzeb. Pozwoli im to na oszczędność czasu i środków w perspektywie długofalowej.

Producenci maszyn i urządzeń nie muszą rozpoczynać tego procesu od zera. Nieodpłatne narzędzia online udostępniane przez przedsiębiorstwa takie jak Rockwell Automation pomagają im stworzyć skalowalne elementy konstrukcyjne, wybrać właściwe, idealnie pasujące produkty i sprawniej opracowywać dostosowane do konkretnych potrzeb urządzenia, których podstawą są układy standardowe. Narzędzia obejmują cztery fazy systemu cyklu eksploatacyjnego urządzenia, pozwalając firmom OEM skoncentrować się na tworzeniu bardziej innowacyjnej i zróżnicowanej własności intelektualnej.

  • Wybierz właściwe wyposażenie: Kiedy firmy OEM zaczynają projektowanie urządzenia, mogą korzystać z wydajnych i skutecznych narzędzi wspomagających wybór produktu i konfigurację układu konstrukcyjnego. Narzędzia te mogą pomóc firmom OEM w wyborze sterownika, jaki będzie pracował przy określonych parametrach układu konstrukcyjnego urządzenia, przeskoczyć do pliku startowego dokumentacji projektowej CAD; wybrać właściwy układ konstrukcyjny spełniający wymogi norm; znaleźć najlepsze zestawienie silnika-napędu itd.
  • Projektuj inteligentnie: Rozpoczynając opracowywanie urządzenia, firmy OEM mogą mieć wpływ na wskazówki dotyczące projektowania, konwersji i przykładowe kody programowania, pomocne w przyspieszeniu wprowadzenia produktu na rynek. Na przykład firmy OEM mogą korzystać z biblioteki kodów, służącej do porządkowania i przechowywania według ich funkcji. Biblioteka zapewnia producentom łatwy sposób znajdowania i ponownego wykorzystania istniejącego kodu, co prowadzi do generowania mniejszej liczby nowych kodów, wydajniejszego wytwarzania urządzeń i spełniania w dalszym ciągu wymagań stawianych przez klientów. Dodatkowo szeroki wachlarz pakietów narzędzi przyśpieszających pracę zawiera komponenty już skonfigurowane, takie jak kody urządzeń i aplikacji, co znacznie skraca czas projektowania. Używając zaprogramowanych, poddanych wstępnym testom zestawów faceplate'ów/instrukcji AOI do urządzeń takich jak napędy, moduły komunikacyjne i moduły we/wy, producenci maszyn mogą konfigurować te urządzenia bez konieczności napisania nawet jednej linii kodu.
  • Efektywniejszy rozruch technologiczny: Ponieważ czas rozruchu technologicznego może stanowić poważny problem dla producentów maszyn, narzędzia diagnostyczne mogą im pomóc efektywniej konfigurować urządzenia. Przewodniki zawierające szybkie wprowadzenie do systemu przeprowadzą producentów maszyn przez etapy konfiguracji, od poszczególnych urządzeń aż po całą sieć. Pakiety narzędzi przyśpieszających pracę dostarczają również wskazówek dotyczących uruchomienia i usuwania usterek w urządzeniach.
  • Utrzymanie wspomagające wydajność: Kiedy urządzenie jest zainstalowane i uruchomione, producenci maszyn mogą korzystać z narzędzi do określania stanu, diagnostyki i usuwania usterek w celu ciągłego podnoszenia wydajności operacyjnej. Na przykład System Ferret jest narzędziem programowym do przeprowadzania inwentaryzacji, wyszukującym i rejestrującym wszystkie urządzenia, które komunikują się za pomocą sieci DeviceNet, ControlNet oraz EtherNet/IP w systemie sterowania. Przekazuje on raport zawierający numery katalogowe, numery seryjne, aktualizacje i ścieżki CIP. Oprócz tego pakiet narzędzi EtherNet/IP udostępnia łatwe w korzystaniu zasoby dla wszystkich etapów implementacji sieci EtherNet/IP, obejmujących projekt, konfigurację, rozruch i usuwanie usterek.

Narzędzia do projektowania, doboru, rozruchu i konserwacji stanowią część zobowiązania podjętego przez Rockwell Automation, aby pomóc producentom maszyn i urządzeń skrócić czas projektowania, produkcji i przekazywania urządzeń do użytku oraz przyspieszyć ich wprowadzenie na rynek. Producenci OEM mogą współpracować z firmą Rockwell Automation w zakresie doboru narzędzi najlepiej pasujących do ich potrzeb i będą mieli największy wpływ na utrzymanie swojej konkurencyjności.

Rockwell Automation
www.rockwellautomation.pl