Zwiększanie produktywności systemów AGV za pomocą rozwiązań bezprzewodowych ProSoft Technology

| Prezentacje firmowe

Wielu producentów w różnych branżach inwestuje w automatyczne systemy magazynowe w celu zwiększenia wydajności i bezpieczeństwa pracowników. Systemy pojazdów autonomicznych (Automated Guided Vehicle, AGV) są coraz bardziej popularne, jako że oferują bardzo dużą elastyczność pracy w różnorodnych aplikacjach.

Zwiększanie produktywności systemów AGV za pomocą rozwiązań bezprzewodowych ProSoft Technology

Systemy AGV mogą przybierać różne rozmiary, w zależności od wymagań procesu produkcyjnego. Najczęściej pojazdy AGV zastępują urządzenia transportowe (np. wózki widłowe) sterowane przez człowieka. System taki składa się z kilku głównych elementów: centralnego systemu sterującego, systemu nawigacji oraz wielu pojazdów poruszających się po zakładzie w zależności od potrzeb.

Pojazdy są najczęściej dostosowane do funkcji, jaką będą pełnić - mogą to być wózki widłowe, transportery paletowe, ciągniki i wiele innych. Komunikują się one z systemem centralnym w celu otrzymania aktualnych instrukcji, a następnie wykorzystują wsparcie systemów nawigacyjnych do ich wykonania. Pod względem nawigacji wykorzystywane są najróżniejsze rozwiązania: od najprostszych wykorzystujących naklejoną na trasie taśmę magnetyczną, poprzez czujniki optyczne i laserowe po systemy bazujące na rozwiązaniach wizyjnych.

Oryginalnie systemy AGV zostały stworzone w celu zmniejszenia kosztów pracy ludzi - badania wykazały, że koszty pracownika mogą stanowić nawet około 72% kosztów stanowiska pracy z "załogowym" wózkiem widłowym. Poza tym, systemy AGV zwiększają bezpieczeństwo. Dodatkowo zmniejszana jest liczba pomyłek i uszkodzeń towarów. Systemy AGV są również idealne do pracy w ciężkich dla człowieka warunkach środowiskowych, co czyni je idealne do zastosowania np. w mroźniach czy w pomieszczeniach "czystych" w przemyśle farmaceutycznym.

Wiele aplikacji AGV wymaga przesyłania do centralnego systemu danych z wejść/wyjść na platformach mobilnych. Komunikacja typu IO nie wymaga dużej przepustowości, ale krytyczna jest ciągłość komunikacji. Nawet przerwa w transmisji rzędu 50-100 ms może spowodować wygenerowanie błędów w systemie IO, zatrzymując AGV w losowym miejscu na hali produkcyjnej.

Trzeba wziąć również pod uwagę, że AGV poruszając się po stosunkowo dużym terenie, będzie musiał przełączać się pomiędzy punktami dostępowymi - czas takiego przełączenia może być wystarczający do zatrzymania systemu. Radia RLX2 firmy ProSoft posiadają zaimplementowaną funkcję Ultra Fast Roaming, dzięki czemu przełączenie pomiędzy punktami dostępowymi nie będzie trwało dłużej niż 10ms. Gwarantuje to brak problemów w komunikacji, a jednocześnie nie wymaga żadnego centralnego kontrolera sieci czy skomplikowanej konfiguracji.

Następnym problemem, z jakim trzeba się mierzyć, to możliwość adaptacji systemu bezprzewodowego do dynamicznej sytuacji na miejscu - w hali poruszają się maszyny, ludzie, materiały, blokując, odbijając i absorbując sygnały radiowe - co bardzo utrudnia platformom mobilnym znalezienie sygnału odpowiedniej jakości. ProSoft rozwiązuje ten problem za pomocą unikalnej funkcji client-repeater: każde z urządzeń mobilnych z radioodbiornikiem RLX2 pracuje jako wzmacniacz sygnału.

Oznacza to, że gdy AGV znajdzie się w miejscu ze słabym sygnałem, jest w stanie przekierować swój sygnał przez szereg sąsiadujących AGV aż do momentu odnalezienia optymalnej ścieżki komunikacji. Dzięki tej technologii możliwe jest wirtualne wyeliminowanie "martwych punktów" w pokryciu przestrzeni sygnałem radiowym.

ProSoft Technology również pomaga minimalizować ryzyko przy wdrażaniu systemu AGV. Prosoft skupia się wyłącznie na komunikacji przemysłowej i jest w stanie wspomagać klientów w doborze najlepszego rozwiązania do konkretnej aplikacji. Nasi inżynierowie są w stanie przeprowadzić pomiary na miejscu, tak aby wyspecyfikować optymalne ustawienie radioodbiorników, rodzaje anten czy też dobór kanałów radiowych dla zminimalizowania zakłóceń.

Oferujemy również rozwiązania stworzone z myślą o zastosowaniach przemysłowych, jak na przykład antena typu radiating cable. Antena taka może być idealnym rozwiązaniem dla systemów AGV, gdzie jest z góry znana ścieżka poruszania się pojazdów - pozwala to zapewnić jednorodny, stały sygnał ethernetowy na całej długości ścieżki i zminimalizować zakłócenia w komunikacji.

Dostawcy systemów AGV na całym świecie wykorzystują radioodbiorniki RLX2 ProSoft Technology w celu osiągnięcia wyjątkowej niezawodności systemu. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się jak możemy zapewnić sukces w systemach automatycznego składowania.

RAControls Sp. z o.o.
www.racontrols.pl