Jak zadbać o bezpieczeństwo pracy pomp?

| Prezentacje firmowe Bezpieczeństwo

Uzupełnienie systemów pompowych o kilka czujników sprawi, że z wyprzedzeniem odkryjesz warunki sprzyjające usterkom pomp. Tym samym poprawisz ich dyspozycyjność i bezpieczeństwo. Zwiększysz też ochronę ludzi, którzy znajdują się w pobliżu. Zapobiegniesz stratom finansowym, jakie mogą pojawić się wskutek zatarcia lub przegrzania.

Jak zadbać o bezpieczeństwo pracy pomp?

CENNE INFORMACJE DO OCENY WARUNKÓW PRACY POMPY

Fot. 1. Sygnalizator suchobiegu Liquipoint w wariancie higienicznym

Oprzyrządowanie diagnostyczne w systemach pompowych sprowadza się zwykle do czujnika statusu pracy pompy. Dostarcza on do PLC/DCS podstawowej informacji "pompa włączona/pompa wyłączona". Jest ona wystarczająca do regulacji natężenia przepływu.

Bezpieczeństwo pompy zależy od ciśnienia, temperatury, wartości przepływu chwilowego i zjawiska suchobiegu. Informacje te są wartościowe, ponieważ pomagają w zarządzaniu ryzykiem pojawienia się usterek. Ich skutek w postaci zatrzymania produkcji to konkretna strata finansowa dla zakładu.

CZUJNIKI POMIAROWE, KTÓRE SŁUŻĄ MONITOROWANIU WARUNKÓW PRACY POMP

Wszelkie zmiany parametrów technologicznych wpływają na żywotność systemów pompowych. Dlatego do oceny warunków pracy pompy stosuje się przepływomierz, przetwornik ciśnienia i termometr. Dostarczają one informacji niezbędnych do podejmowania dalszych decyzji. Przyrządy te mogą być zamontowane w systemie pompowym na stałe lub tymczasowo.

Drugi wariant jest ekonomiczny, jednak poziom bezpieczeństwa może być niewystarczający. Natomiast suchobieg pompy to specyficzne i niepożądane zjawisko, niebezpieczne zarówno dla samej pompy, jak i dla personelu znajdującego się w jej sąsiedztwie.

SPRAWDZONY SPOSÓB NA OCHRONĘ POMPY PRZED SUCHOBIEGIEM

Jeśli brakuje czujników pomiarowych w systemie pompowym, to minimum w utrzymaniu podstawowego poziomu bezpieczeństwa stanowi wykrywanie suchobiegu pompy. Próba jego rozpoznania poprzez pomiar temperatury korpusu pompy lub ciśnienia w instalacji jest ryzykowna. Reakcja automatyki zabezpieczeniowej może być opóźniona lub wręcz niezainicjowana ze względu np. na usterkę urządzenia pomiarowego.

Poprawa niezawodności systemów pompowych, uniknięcie postoju zakładu i kosztów usunięcia awarii są możliwe niewielkim nakładem środków. Sprawdzony w ponad 3,5-miliona zastosowań sygnalizator wibracyjny Liquiphant jest doskonałym urządzeniem, które pozwoli zapobiec kryzysowym sytuacjom, związanym z pracą systemów pompowych.

Łatwość i szybkość montażu sygnalizatora na rurociągu po stronie ssącej pompy to cenne zalety przyrządu. Wykrywanie z wyprzedzeniem korozji, wytarcia, osadu lub usterki mechanicznej czujnika dopełnia zestawu zalet sygnalizatora wibracyjnego Liquiphant.

OCHRONA POMP TŁOCZĄCYCH CIECZE GĘSTE, LEPKIE I/LUB Z ZAWARTOŚCIĄ CZĘŚCI STAŁYCH

Fot. 2. Sygnalizator wibracyjny Liquiphant zabudowany na rurociągu ssawnym przed pompą

Czujnik przewodnościowy Liquipoint z funkcją pojemnościowej kompensacji oblepienia zastępuje sygnalizatory Liquiphant, gdy w ochronie pomp wymagana jest zabudowa higieniczna lub aseptyczna i jednocześnie ciecze są gęste, tłuste, lepkie i/lub z zawartością części stałych (np. kawałki owoców lub czekolady).

Czujnik licuje ze ściankami wewnętrznymi rurociągu. Dzięki temu nie stanowi on żadnej przeszkody dla gruszek pigujących oraz może być zabudowany w rurociągach o małej średnicy wewnętrznej.

PODSUMOWANIE

Od poprawnego zarządzania ryzykiem awarii systemów pompowych zależy bezpieczeństwo produkcji. Ważne są również ograniczanie liczby i czasu trwania postojów zakładu, które wynikają z usterek pomp, oraz spokojna praca służb utrzymania ruchu. Przejrzyj swoje systemy pompowe pod kątem obecności oprzyrządowania służącego wykrywaniu usterek z wyprzedzeniem.

Jeżeli ustalisz, że takowe nie występuje, to rozpocznij modernizację niewielkim nakładem finansowym od ochrony pomp przed suchobiegiem. Zastosuj sprawdzone sygnalizatory Liquiphant lub Liquipoint, które dzięki swoim zaletom poprawią bezpieczeństwo instalacji, będącej pod Twoją opieką.

Endress+Hauser Polska Sp. z o.o.
www.pl.endress.com/poziom

Zobacz również