Ochrona zrobotyzowanych stanowisk i linii produkcyjnych

| Prezentacje firmowe Bezpieczeństwo

Robotyzacja i automatyzacja procesów produkcyjnych staje się coraz bardziej powszechna. Zastąpienie robotami przemysłowymi pracy człowieka nie oznacza całkowitej eliminacji czynnika ludzkiego w realizacji procesów, lecz jego znaczne ograniczenie przy wykonywaniu prac związanych np.: z dużym wysiłkiem, z czynnościami monotonnymi, lub wykonywanymi w warunkach szkodliwych dla zdrowia. Wiąże się to z koniecznością należytego zabezpieczenia stanowisk i węzłów produkcyjnych przed przypadkowym lub nieuprawnionym wejściem w strefę działania robota.

Ochrona zrobotyzowanych stanowisk i linii produkcyjnych

Oznacza to, że wokół linii i gniazd produkcyjnych należy wykonać odpowiednie wygrodzenia, których zadaniem jest skuteczna ochrona ciała człowiek oraz jego poszczególnych części. Zasady związane z doborem właściwych środków ochronnych regulowane są przez szereg przepisów.

Fot. 1. Wygrodzenie na bazie systemu TECHNO

W Polsce takimi przepisami są:

  • PN-EN 953+A1:2009 - Maszyny - Bezpieczeństwo - Osłony - Ogólne wymagania dotyczące projektowania i budowy osłon stałych i ruchomych
  • PN-EN ISO 12100:2012 - Bezpieczeństwo maszyn - Ogólne zasady projektowania - Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka
  • PN-EN ISO 13849-1:2016-02 - Bezpieczeństwo maszyn - Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem - Część 1: Ogólne zasady projektowania
  • PN-EN 60204-1:2010 - Bezpieczeństwo maszyn - Wyposażenie elektryczne maszyn - Część 1: Wymagania ogólne
  • PN-EN ISO 13857:2010 - Bezpieczeństwo maszyn - Odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające sięganie kończynami górnymi i dolnymi do stref niebezpiecznych
  • PN-EN 349+A1:2010 - Bezpieczeństwo maszyn - Minimalne odstępy zapobiegające zgnieceniu części ciała człowieka
  • PN-EN ISO 14119:2014-03 - Bezpieczeństwo maszyn - Urządzenia blokujące sprzężone z osłonami - Zasady projektowania i doboru
  • Dyrektywa maszynowa 2006/42/CE

Fot. 2. Fragment wygrodzenia i przykłady połączeń TECHNO

Firma INSTOM posiada w swojej ofercie handlowej trzy systemy wygrodzeń przemysłowych firmy PROTEC wraz z szeregiem dodatkowych akcesoriów niezbędnych do zbudowania skutecznie funkcjonującej ochrony stanowiska pracy.

Najpowszechniej stosowanymi wygrodzeniami są instalacje wykonane z wykorzystaniem systemu TECHNO (fot. 1). Jest to system oparty na panelach wykonanych z drutu o średnicy 3 lub 4 mm, bez zewnętrznej ramy. Gabaryty oczka panelu 32 × 67 mm skutecznie uniemożliwiają przełożenie przez nie dłoni (fot. 2).

Fot. 3. Fragmenty wygrodzenia NOVATEK

Oferujemy panele o wysokości 1840 mm i szerokości w przedziale od 259 do 2019 mm oraz 2368 mm i szerokości w przedziale od 259 do 1507 mm. Zaletą tego typu paneli jest możliwość dowolnego docinania ich do wymaganego kształtu lub gabarytu bez konieczności zamykania ramy. Standardowo panele malowane są na kolor żółty.

Do wykonania wygrodzenia na bazie systemu TECHNO najczęściej wykorzystywane są słupki szeregowe oraz narożne o wysokości 2000 oraz 2520 mm, przekroju profilu 40 × 40 mm oraz 40 × 80 mm osadzone na stopie o wymiarach 100 × 180 mm. Do wykonania drzwi oraz bram do chronionej strefy wykorzystywane są panele NOVATEK.

Kolejnym systemem wygrodzeń jest system NOVATEK (fot. 3). Panele wchodzące w skład tego systemy wykonane są z drutu o średnicy 3 mm. Siatka o gabarytach oczka 32 × 67 mm osadzona jest w zewnętrzną ramę wykonaną z profilu o wymiarach 25 × 25 mm, zapewniającej dużą sztywność panela.

Fot. 4. Łączniki panel-panel NOVATEK

Z uwagi na brak możliwości dowolnego kształtowania gabarytów paneli systemu NOVATEK oferowane są one w czterech wysokościach: 950, 1300, 1500, 1900 mm oraz szerokościach od 250 do 1500 mm. Standardowo panele malowane są na kolor czarny. Dzięki osadzeniu siatki w sztywnej, solidnej ramie poszczególne panele mogą być łączone bezpośrednio do siebie (fot. 4).

Takie rozwiązanie eliminuje konieczność stosowania słupków szeregowych - producent sugeruje w takim przypadku zastosowania dedykowanej do tego celu podpory w miejscu łączenia paneli. Na bazie systemu NOVATEK można wykonywać wygrodzenia do wysokości 3110 mm.

Do tego celu producent oddaje użytkownikowi paletę słupków montażowych wykonanych z profilu 40 × 40 mm o wysokości od 1050 do 2560 mm, profilu 40 × 80 mm o wysokości od 1050 do 3110 mm oraz profilu 80 × 80 mm o wysokości 1050 do 3110 mm. Słupki wykonane z profili 40 × 40 mm oraz 40 × 80 mm osadzone są na stopie 100 × 180 mm zaś słupki wykonane z profilu 80 × 80 mm osadzone są na stopie 150 × 150 mm.

Na bazie paneli systemu NOVATEK wykonywane są drzwi do pozostałych systemów wygrodzeń. Producent oferuje bardzo szeroką gamę wykonania drzwi począwszy od standardowych drzwi uchylnych poprzez różnego rodzaju drzwi przesuwne, składane oraz teleskopowe.

Fot. 5. Fragmenty wygrodzenia ECOTEK

Ostatnim z oferowanych wygrodzeń jest system ECOTEK. Panele wchodzące w skład tego systemu wykonane są z drutu o średnicy 3 mm. Siatka o gabarytach oczka 32 × 67 mm osadzona jest w ramie wykonanej z profilu wymiarach 10 × 25 mm, dzięki czemu przęsła zachowują odpowiednią sztywność oraz są lżejsze niż panele serii NOVATEK (fot. 5).

Oferujemy panele o wysokości 1500 mm i szerokości w zakresie od 250 do 1500 mm oraz o wysokości 1900 mm i szerokości w zakresie do 25 do 1500 mm. Standardowo panele malowane są na kolor czarny.

Do montażu oferowane są słupki wykonane z profilu: 40 × 40 mm o wysokości 1600 oraz 2000 mm, 40 × 80 mm o wysokości 1600, 2000 i 3110 mm, osadzone na stopie 100 × 180 mm, 80 × 80 mm o wysokości 1600, 2000 i 3110 mm, osadzone na stopie 150 × 150 mm.

Fot. 6. Różne rodzaje słupków

Do wszystkich ww. systemów przyporządkowany jest szereg dodatkowych akcesoriów pozwalający na zabudowę w wygrodzeniach drzwi, różnego rodzaju zamki, elementy do montażu wygrodzenia o dowolnym kształcie, zestawy do systemów NOVATEK oraz ECOTEC umożliwiające zamknięcie obwodu ramy w wyprofilowanym panelu.

Całość uzupełniają takie akcesoria jak śruby do montażu paneli, płytki poziomujące pod stopy słupków, zestawy do kątowego montażu paneli w zakresie od 30º do 180º oraz kotwy do montaży słupków do podłoża.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa oraz ograniczenia dostępu do chronionych stref w drzwiach instalowane są dodatkowo różnego rodzaju elektrorygle np. serii FG oraz NG firmy Pizzato wraz z niezbędnymi elementami aparatury tablicowej takich jak przyciski, przełączniki oraz lampki kontrolne.

W ramach niezbędnego wyposażenia oferujemy również elementy sygnalizacji optycznej i akustycznej firmy WERMA np. kolumny sygnalizacyjne serii KombiSIGN 72. Zastosowanie proponowanego produktu pozwala na zintegrowanie w jednym elemencie wyposażenia sygnalizacji do 5 stanów, w których znajduje się chronione wejście np. prawidłowe zamknięcie drzwi, wtargnięcie do chronionej strefy podczas pracy urządzeń, wejście do chronionej strefy przy wyłączonym urządzeniu produkcyjnym itp.

Na indywidualne zamówienie producent oferuje również: wypełnienie ramy panela, w całości lub części, materiałem innym niż siatka np. blachą, PCV, poliwęglanem, malowanie na dowolny kolor, wykonanie elementów ze stali nierdzewnej, wykonanie paneli serii NOVATEK i ECOTEK o dowolnym kształcie, słupki o regulowanej wysokości oraz wspomniane wyżej podpory pod panele montowane bez użycia słupka.

Opisane w artykule systemy wygrodzeń stanowią jedynie niewielką część szerokiej gamy produktów oferowanych przez firmę INSTOM . Więcej informacji na temat oferowanych wygrodzeń uzyskają Państwo na naszej stronie internetowe pod adresem: https://goo.gl/CHg345.

INSTOM