Napędy Ezi-SERVO w środowisku LabVIEW

| Prezentacje firmowe Silniki i napędy

Ezi-Servo to napędy serwokrokowe pracujące w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego, która zapewnia doskonałą powtarzalność pozycjonowania. Taka praca daje jednocześnie gwarancję niezgubienia kroku przez silnik nawet przy nagłych zmianach obciążenia. Algorytm programowego tłumienia wibracji gwarantuje natomiast bardzo wysoką kulturę pracy silnika.

Napędy Ezi-SERVO w środowisku LabVIEW

Opisane cechy napędów Ezi-Servo są bardzo pożądane m.in. w ośrodkach badawczych, podczas testów w przemyśle oraz wszędzie tam gdzie mamy do czynienia z pomiarami i analizą danych. Jednym z podstawowych narzędzi wykorzystywanych przy realizacji tego typu zadań jest LabVIEW - popularne m.in. w przemyśle motoryzacyjnym graficzne środowisko programistyczne stworzone przez National Instruments.

Do współpracy z nim najlepiej sprawdzają się napędy serwokrokowe Ezi-Servo wyposażone w port RS485 (seria Ezi-Servo-PlusR) lub EtherNET (seria Ezi-Servo-II-PlusE). Producent dostarcza gotowe biblioteki, które umożliwiają aplikację napędów Ezi-Servo w środowisku LabVIEW i sterowanie nimi bezpośrednio z poziomu aplikacji.

W pamięci FLASH-ROM sterownika Ezi-Servo zapisane są domyślne wartości parametrów opisujących ruch, dynamikę napędu, metody bazowania oraz inne stałe parametry (np. logika wejść/wyjść). Zadawanie pozycji może odbywać się względem ustalonego punktu bazowego (tryb absolutny) za pomocą rozkazów z grupy "ABS" lub względem aktualnej pozycji napędu o określoną wartość (tryb lokalny) za pomocą rozkazów z grupy "INC". W obu tych trybach istnieje możliwość zmiany pozycji zadanej i prędkości, z jaką ma być realizowany najazd, nawet podczas trwania ruchu, czyli "w locie".

Obie serie napędów posiadają dodatkowo funkcję pozycjonera z pamięcią 256 wierszy zorganizowanych w postaci tabeli pozycji, która pozwala na samodzielną sekwencyjną pracę napędu bez nadrzędnego systemu sterowania. Programując kolejne sekwencje napędu za pomocą bezpłatnego oprogramowania narzędziowego Ezi-Motion, należy podać m.in. pozycję zadaną, prędkość, przyspieszenie, ilość powtórzeń czy numer wiersza, jaki ma być wykonywany jako następny.

Ezi-Servo to dzisiaj jedne z najpopularniejszych napędów serwokrokowych na polskim rynku. Ze względu na fakt, że łączą w sobie zalety napędów serwo i krokowych, nazywane są również hybrydowymi. Użytkownicy doceniają precyzję i powtarzalność pozycjonowania. Przez lata udało się zbudować zaufanie odbiorców na całym świecie.

Tomasz Haliniak
Eldar