Trójfazowe silniki asynchroniczne firmy Celma Indukta (Grupa Cantoni) wyposażone w hamulce elektromagnetyczne

| Prezentacje firmowe Artykuły

Coraz większą popularnością cieszą się obecnie kompleksowe rozwiązania napędów elektrycznych składające się z: silnika elektrycznego wyposażonego w szereg dodatkowych komponentów takich jak przemiennik częstotliwości, enkoder, przekładnia czy też hamulec elektromagnetyczny. Szczególny wzrost zainteresowania przemysłu krajowego i zagranicznego obserwuje się w tym ostatnim obszarze, a więc w zakresie silników wyposażonych w hamulce elektromagnetyczne przeznaczone do konkretnych aplikacji.

Trójfazowe silniki asynchroniczne firmy Celma Indukta (Grupa Cantoni) wyposażone w hamulce elektromagnetyczne
 
Fot. 1. IE1...IE2...IE3

Celma Indukta (Grupa Cantoni) oferuje już od wielu lat silniki asynchroniczne ogólnego przeznaczenia o mocy od 0,75 do 250 kW wyposażone w hamulce elektromagnetyczne produkowane przez EMA-ELFA (Grupa Cantoni) wieloletniego producenta m.in. hamulców elektromagnetycznych prądu stałego i przemiennego.

Spektrum wykonań silników z hamulcami jest bardzo szerokie, począwszy od prostych rozwiązań przeznaczonych do urządzeń dźwignicowych (hamulce bezpieczeństwa), poprzez napędy scen teatralnych (hamulce "ciche"), wielkogabarytowych pił tarczowych (hamulce "miękkie"), a kończąc na układach przenośnikowych zasilania bloków energetycznych elektrowni węglowych (hamulce do stref pyłowych o wysokim stopniu ochrony).

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 640/2009 oraz 4/2014 silniki wyposażone w hamulce elektromagnetyczne są na dzień dzisiejszy wyłączone z wymagań odnośnie minimalnego poziomu sprawności (klasyfikacja IE1, IE2, IE3).

Wychodząc jednak naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, zdecydowaliśmy się na rozszerzenie naszej oferty silników wyposażonych w hamulce elektromagnetyczne o warianty wykonania w klasie sprawności IE2, IE3 oraz dla wybranych wielkości również IE4.

 
Fot. 2. Przykład rozwiązania silnika do pracy S2 - 30 min (bez zewnętrznego wentylatora chłodzenia) z podwójnym hamulcem elektromagnetycznym w wykonaniu teatralnym (o niskim poziomie emitowanego hałasu)

Typowe rozwiązanie silnika hamulcowego (wyposażonego w hamulec elektromagnetyczny) obejmuje:

  • hamulec zainstalowany po stronie przeciwnapędowej pod osłoną przewietrznika,
  • hamulec podłączony do głównej skrzynki zaciskowej - przy hamulcach prądu stałego w skrzynce silnika zainstalowany jest prostownik AC/DC, który może być zasilany bezpośrednio z zacisków silnika lub z zewnętrznego źródła zasilania,
  • opcjonalna dźwignia hamulca do ręcznego odhamowania (odhamowanie hamulca podczas czynności serwisowych lub w sytuacjach awaryjnych przy braku napięcia zasilania hamulca),
  • wentylator zainstalowany za hamulcem zapewniający prawidłowe warunki chłodzenia silnika w przypadku pracy ciągłej S1.
 
Fot. 3. Przykład rozwiązania silnika do pracy S1 z hamulcem elektromagnetycznym "miękkim" (z funkcją łagodnego hamowania) - rozwiązanie stosowane jest m.in. w układach napędowych maszyn przeznaczonych do obróbki drewna

Fabryka EMA-ELFA od 1954 roku z powodzeniem produkuje szeroki zakres różnorakiej aparatury elektrycznej dbając jednocześnie o jej rozwój zgodnie z panującymi trendami i poziomem techniki. Oferowane hamulce elektromagnetyczne prądu przemiennego i stałego stosowane są do hamowania ruchu obrotowego wału silnika lub maszyny po wyłączeniu napięcia zasilającego.

Hamulce prądu przemiennego serii HZg zasilane trójfazowym napięciem pozwalają na osiągnięcie momentu hamowania od 20 do 400 Nm w pięciu wielkościach mechanicznych.

 
Fot. 4.

Szeroka gama hamulców prądu stałego o momencie hamowania do 5000 Nm w różnej konfiguracji i wyposażeniu elektrycznym w zakresie zasilania i bezpieczeństwa pozwala na budowę napędów o wielorakim przeznaczeniu. Przykładem może być seria hamulców 2H2SP...BT do stosowania na obiektach gdzie wymagany jest ograniczony poziom hałasu i spełnienie rygorystycznych wymogów norm w zakresie bezpieczeństwa np. teatry, sale koncertowe itp.

Rozwój konstrukcji pozwolił na produkcję elektromagnetycznych hamulców przeciwwybuchowych serii NEX spełniających zasadnicze wymagania dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem gazów i pyłów (strefa 2 i 21 według dyrektywy 2014/34/UE ATEX), co zostało potwierdzone certyfikatem ATEX wydanym przez jednostkę notyfikowaną. Rozwinięciem tej serii są hamulce serii HEX o pełnej obudowie ognioszczelnej przeznaczone dla przemysłu górniczego i chemicznego.

 
Fot. 5. 

W ofercie EMA-ELFA znajdują się również zwalniaki elektrohydrauliczne będące urządzeniami mechanicznymi o ruchu prostoliniowym, które w większości przypadków stosowane są do luzowania (otwierania) hamulców szczękowych i tarczowych, występujących w napędach maszyn transportowych, w dźwignicach, przenośnikach, windach itp.

Zwalniaki typu ZE zasilane napięciem trójfazowym do 500 V wykonywane są w wielu wielkościach mechanicznych w zależności od udźwigu znamionowego 120÷3200 N oraz skoku od 50 do 160 mm.

Szeroka gama wykonań obejmuje urządzenia ZE-Cm i ZE-Ci wyposażone odpowiednio w zewnętrzne wyłączniki mechaniczne lub czujniki indukcyjne oraz zwalniaki do pracy poziomej ZE-Lv.

Zwalniaki przeciwwybuchowe ExZE spełniające zasadnicze wymagania dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w obszarach zagrożonych metanem oraz przestrzeniach zagrożonych wybuchem gazów i pyłów (dyrektywa 2014/34/UE ATEX), potwierdzone certyfikatem wydanym przez jednostkę notyfikowaną zasilane napięciem trójfazowym do 1000 V, wykonywane są w wielkościach 800 ÷ 3200 N oraz skoku od 60 do 160 mm.

 
Fot. 6.
 
Fot. 7.

Rozwój ww. konstrukcji pozwolił na produkcję zwalniaków przeciwwybuchowych ExwZE do pracy również przy wyższych napięciach zasilania (1000÷1250 V).

Dzięki stałej i bezpośredniej współpracy pomiędzy Działami Konstrukcyjnymi Celma Indukta oraz EMA-ELFA jesteśmy w stanie zaoferować, wyprodukować, przebadać a następnie dostarczyć naszym klientom sprawdzone rozwiązania do konkretnych aplikacji w relatywnie krótkim czasie.

Cantoni Group