Optymalizując drogę do przemysłu zintegrowanego

| Prezentacje firmowe Obudowy, złącza, komponenty

HARTING przyspiesza proces standaryzacji nowej technologii Ethernetu jednoparowego (SPE). Międzynarodowe komitety normalizacyjne w wieloetapowym procesie selekcji zdecydowały się na wybór czoła łączeniowego SPE opracowanego przez Grupę Technologiczną HARTING. Daje to również bezpieczeństwo planowania przez projektantów nowych urządzeń lub technologii czujników/siłowników, którzy mogą aktywnie zacząć wdrażać SPE w odpowiedniej technologii urządzeń. Jest to ostatni krok do nawiązania połączenia sieciowego opartego o protokół IP z chmury do czujnika.

Optymalizując drogę do przemysłu zintegrowanego

Ethernet jednoparowy to nowa technologia Ethernetu, która wymaga tylko jednej pary przewodów do przesyłania danych i do zasilania. Technologia ta, napędzana przez przemysł motoryzacyjny, zyskuje coraz większe znaczenie w automatyzacji.

Ze względu na swoją prostotę i związane z tym zmniejszenie masy, wymagań przestrzennych i wysiłku instalacyjnego, omawiana technologia ma przyszłość w sektorze przemysłowym, w automatyzacji, branży kolejowej i w wielu innych. Obecnie SPE umożliwia także wdrożenie cyfryzacji na poziomie obiektowym, tj. kompleksową komunikację opartą na protokole IP.

Wyposażenie prostych czujników, kamer, czytników, urządzeń identyfikacyjnych, itd. Interfejs Ethernet wspiera wdrożenie przemysłu zintegrowanego i IIoT.

KOMPLEKSOWOŚĆ URZĄDZEŃ, PRZEWODÓW I ZŁĄCZY

Pełna kompatybilność urządzeń, przewodów i złączy jest warunkiem wstępnym ich powszechnego stosowania, stąd też udany marketing technologii SPE. Międzynarodowa selekcja normalizacyjna wyłoniła dwie powierzchnie czoła łączeniowego. W przypadku okablowania budynkowego, powierzchnia stykowa jest zgodna z normą IEC 63171-1 - bazuje ona na propozycji CommScope i jest znana jako wariant 1 (styl LC) dla środowisk M1I1C1E1.

W zastosowaniach przemysłowych i powiązanych, powierzchnia stykowa jest zgodna z normą IEC 61076-3-125 i bazuje na propozycji firmy HARTING. Jest ona specjalnie zaprojektowana do stosowania w warunkach otoczenia M3I3C3E3 i jest znana jako wariant 2 (styl przemysłowy).

MICE opisuje warunki środowiskowe dla instalacji i zapewnia projektantom i użytkownikom cenne informacje na temat specyfikacji wyposażenia technicznego i okablowania. W ramach tego opisano wymagania dotyczące odporności mechanicznej (M), stopnia ochrony IPxx (I), odporności chemicznej i klimatycznej (C) oraz bezpieczeństwa elektromagnetycznego (E). W najszerszym znaczeniu M1I1C1E1 opisuje takie środowisko, jakie można zastać np. w budynku biurowym, natomiast M3I3C3E3 opisuje ekstremalne środowisko, takie jak środowisko przemysłowe lub zewnętrzne.

ODPOWIEDNIA MOC NAWET DLA JEDNEJ PARY

Dostępna już technologia Ethernet zgodna z IEEE 802.3bp 1000Base-T1 zapewnia prędkość transmisji 1 Gb/s na zaledwie jednej parze okablowania miedzianego. Jednocześnie urządzenia mogą być zasilane zdalnie przez IEEE 802.3bu za pośrednictwem sieci Ethernet (tutaj PoDL, czyli zasilanie razem z przesyłem danych).

Jednak wymagania ze strony przemysłu zintegrowanego lub IIoT idą jeszcze dalej. Aby opracować prostą, bezpieczną i wydajną komunikację przemysłową przyszłości, wymagane jest ciągłe połączenie wszystkich uczestników kompleksowej sieci z chmury do czujnika poprzez usługi Ethernet oparte na protokole IP. W tym przypadku SPE ukazuje decydującą różnice w porównaniu do systemów magistrali lub interfejsów zasilania.

RAZEM DO CELU

HARTING oferuje kompleksowe portfolio produktów dla sektora przemysłowego w oparciu o powierzchnie stykową zdefiniowaną w standardzie. Prototypy nowego złącza po raz pierwszy wprowadzono dwa lata temu na targach SPS 2016 razem z dwoma innymi złączami: ix Industrial i M8 D-kodowanym. W efekcie standaryzacji HARTING ix Industrial jest obecnie standardem branżowym.

HARTING Polska