Autonomy@Work - Smart Intralogistics

| Prezentacje firmowe Roboty

Jedną z kluczowych zmian związanych z transformacją przemysłu w duchu "Industry 4.0" jest zmiana modelu wytwarzania - od masowej produkcji o niskim zróżnicowaniu produktu końcowego do wytwarzania spersonalizowanych lub oferowanych w krótkich seriach produktów "na żądanie". Nowoczesne procesy produkcyjne - np. zgodne z Lean Manufacturing wymagają w związku z tym zarówno rosnącej wydajności (dzięki automatyzacji, redukcji powierzchni i buforów) jak i coraz większej elastyczności (szybkiej, lecz stabilnej reakcji na dynamiczne zmiany). Tradycyjne środki transportu intralogistycznego często okazują się niewystarczające w perspektywie ciągłego rozwoju i doskonalenia procesów.

Autonomy@Work - Smart Intralogistics

CYFROWA TRANSFORMACJA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

Czasy, w których maszyny i ludzie musieli pracować oddzielnie już dawno minęły, a trend robotyzacji i digitalizacji procesów produkcyjnych jest powszechnie znany. Przedsiębiorstwa co raz częściej decydują się na inwestycje i integracje usprawnień technologicznych takich jak nowoczesne AGV (branża motoryzacyjna jest jedną z najszybciej wchłaniających najnowsze rozwiązania).

Branże przemysłu, w których istnieje potrzeba dostawy komponentów np. z magazynu na linię produkcyjną, są zainteresowane automatycznym systemem transportu głównie w celu zapewnienia wzrostu wydajności procesów i skrócenia czasu operacji dostaw. Argumentów stojących za AGV jest więcej: zapewnienie bezpieczeństwa pracy wśród pracowników, zwiększona wydajność i niezawodność systemu, krótki czas zwrotu inwestycji oraz alternatywa dla szybko kurczącego się rynku pracowników.

Modułowa budowa i wszechstronność zastosowań pozwala na optymalny wybór rozwiązania. Główną obawą jest akceptacja ryzyka i zmian, po której przełamaniu (np. pilotażowe wdrożenia zakończone sukcesem) klienci decydują się na modyfikacje procesu z systemem wielu AGV.

AUTONOMY@WORK

Platforma intralogistyczna Autonomy@Work oferowana przez firmę VersaBox w pełni wpisuje się w zapotrzebowanie wymagających klientów - z branż takich jak automotive, FMCG czy też meblarskiej, a także odbiorców z branży logistycznej. Platforma Autonomy@Work bazuje na nowoczesnych jednostkach AGV zdolnych do w pełni samodzielnej nawigacji w dynamicznym środowisku.

Tą klasę jednostek określa się jako SGV (Self-Guided Vehicles) lub AMR (Autonomous Mobile Robots). Wyróżnia ją pełna autonomia nawigacji oparta o aktywną obserwację otoczenia, bez konieczności wyznaczania tras czy punktów nawigacji za pomocą zewnętrznych znaczników czy linii.

VERSABOT-y, czyli jednostki SGV stanowiące fundament platformy Autonomy@Work zostały wyposażone w system inteligentnej nawigacji (Navigational AI) True Autonomy, który zapewnia bezpieczeństwo, wydajną i pewną nawigację w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu przemysłowym bez konieczności instalacji jakiejkolwiek infrastruktury (takiej jak pętle indukcyjne czy taśmy magnetyczne). Znacznie skraca to czas wdrażania, zmniejsza koszty oraz zapewnia wysoką niezawodność, funkcjonalność i elastyczność całego systemu.

True Autonomy zapewnia bezpieczne omijanie przeszkód statycznych i poruszających się, pozwala na wybieranie tras alternatywnych w przypadku zatoru, umożliwia również okresową aktualizację mapy otoczenia. Wykorzystanie w procesie jednostek SGV (nawigujących AGV) gwarantuje bezpieczny transport ładunku wśród innych urządzeń (np. pociągów logistycznych) oraz swobodnie poruszających się pracowników.

VERSABOT

  • Charakteryzuje się pełną autonomią działania, co przekłada się na samodzielne wyznaczanie i bezpieczną realizację tras ruchu, również pomiędzy ludźmi oraz w ciasnych obszarach. Są to również działania reagujące na zmienne otoczenie, nie wymagające interakcji operatora.
  • Automatycznie buduje i aktualizuje mapę otoczenia, wykorzystując sensory i zaawansowane algorytmy SLAM. Obserwuje otoczenie wykorzystując komplementarne technologie: systemy wizyjne, kamery 3D i skanery laserowe - dzięki czemu wykrywa i bezpiecznie omija przeszkody w swoim otoczeniu.
  • Wymienia informacje z innymi jednostkami, umożliwiając zaawansowane zarządzanie flotą oraz informacjami o planowaniu tras w celu optymalizacji procesów
  • Wykorzystuje certyfikowane systemy bezpieczeństwa zapewniając bezkolizyjność i omijanie przeszkód 2D i 3D oraz dynamicznie dostosowując prędkość do warunków otoczenia.
  • To mobilny komputer - umożliwia przetwarzanie danych i komunikację pomiędzy różnymi systemami (np. WMS), przekazuje wiele informacji procesowych, aktualną pozycję i stan ładunku, status zadań, czy też informacje o zaobserwowanych zdarzeniach otoczenia.

VERSABOT 500 jest najchętniej i najczęściej wybieranym SGV (nawigującym AGV) z oferty VersaBox (dostępne są również VERSABOT 200 i 1000). Jego wszechstronność wynika przede wszystkim z dużego udźwigu (500 kg ładunku na podnośniku, 700 kg na platformie) oraz niewielkich gabarytów i możliwości manewrowania w dużym ruchu i małych przestrzeniach - możliwość obrotu w miejscu, dwukierunkowość, dynamiczne strefy safety.

Wszystkie jednostki oferowane przez VersaBox zapewniają nieprzerwaną pracę przez minimum 8 godzin oraz możliwość automatycznego ładowania lub szybkiej wymiany kompletu baterii.

VERSABOT to również wszechstronność zastosowań dzięki modułowej konfiguracji opcji, np. modułów sensorycznych, modułów obsługi ładunku (podnośnik palet, sprzęg automatyczny do przewożenia wózków, przenośnik rolkowy, system podwieszany) oraz akcesoriów i peryferiów.

Wszystkie jednostki mogą być zarządzane z dedykowanego Managera Floty oraz mogą być integrowane z różnorodnymi systemami IT przedsiębiorstwa (np. WMS).

 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój POIR.01.01.01-00-0992/16

WSPÓŁPRACA TO PRZEDE WSZYSTKIM ZAUFANIE

VersaBox oferuje usługi pozwalające na redukcję ryzyka inwestycji: wykonujemy studia wykonalności, wdrożenia pilotażowe, zapewniamy wsparcie wdrożeniowe oraz serwisowe.

VersaBox dba o ciągły rozwój oraz jakość produktów, o czym świadczą partnerstwa ze znanymi markami producentów i dostawców systemów przemysłowych oraz usatysfakcjonowani Klienci.

VersaBox

Autonomy@Work™ oraz TRUE AUTONOMY™ są znakami towarowymi VersaBox.