System bezpieczeństwa EFI-pro: bezpieczny krok w kierunku Przemysłu 4.0

| Prezentacje firmowe Bezpieczeństwo

EFI-pro firmy SICK jest innowacyjnym, inteligentnym systemem do robotów mobilnych (AGV) oraz współpracujących (cobotów). Łączy w sobie czujniki oraz sterowanie z otwartą siecią Ethernet i pozwala na realizację dostosowanych do aplikacji koncepcji bezpieczeństwa w AGV oraz cobotach, zwiększając ich możliwości oraz wydajność.

System bezpieczeństwa EFI-pro: bezpieczny krok w kierunku Przemysłu 4.0

Czujniki systemu bezpieczeństwa EFI-pro monitorują środowisko pracy, podczas gdy zintegrowany sterownik bezpieczeństwa aktywuje odpowiednie funkcje bezpieczeństwa zależnie od sytuacji. Ustandaryzowana technologia sieciowa systemu bezpieczeństwa EFI-pro minimalizuje ilość przewodów pomiędzy komponentami. Gwarantuje również łatwą integrację systemu bezpieczeństwa ze sterownikiem AGV oraz cobota.

Dodatkowo bazując na EtherNet/IP-CIP Safety system, pozwala na wymianę bezpiecznych oraz standardowych danych procesowych i diagnostycznych przez wszystkie poziomy komunikacyjne maszyny. Spełnia to wszystkie założenia bezproblemowej integracji AGV oraz cobota w aplikacjach autonomicznej produkcji oraz logistyce - zgodnie z wymogami Przemysłu 4.0 i przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT).

EFI-PRO: BEZPIECZEŃSTWO I PRODUKTYWNOŚĆ

System bezpieczeństwa EFI-pro to sieciowe połączenie modułowego sterownika bezpieczeństwa Flexi Soft z bezpiecznymi czujnikami takimi jak laserowe skanery bezpieczeństwa microScan3 EFI-pro. W tym samym czasie integrują aktywatory oraz sterowanie od innych producentów poprzez interfejs EtherNet/IP-CIP Safety.

Kompleksowe rozwiązanie bezpieczeństwa od SICK pozwala uniknąć ryzyka projektowego producentom pojazdów oraz robotów. Zwiększa to produktywność dzięki dostosowanemu do sytuacji oraz inteligentnemu, bezpiecznemu monitorowaniu. Jeżeli na ścieżce ruchu zostanie wykryta osoba, nie prowadzi to do natychmiastowego zatrzymania, ale na przykład natychmiastowo skutkuje zależnym od odległości zredukowaniem prędkości ruchu.

Funkcja bezpieczeństwa jest aktywowana, a proces jest kontynuowany z bezpiecznym monitorowaniem - zwiększa się w ten sposób produktywność w porównaniu do całkowitego zatrzymania.

PRZYKŁAD: AGV

System bezpieczeństwa EFI-pro gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo oraz produktywność w automatycznie prowadzonych pojazdach. Dzięki Safe Motion Control - bezpiecznemu systemowi monitorowania napędów, możliwe jest realizowanie dostosowane do sytuacji, inteligentne przełączanie przypadków kontroli zależnie od prędkośi oraz położenia koła skrętnego.

Dodatkowo można uwzględnić dużą ilość innych czynników wpływających na bezpieczeństwa przy wybraniu przypadku monitorowania, takich jak krzywa prędkości lub droga hamowania. Funkcje bezpieczeństwa dla napędu, takie jak bezpieczne ograniczenie prędkości (SLS), bezpieczne ograniczenie położenia (SLP) lub bezpieczne monitorowanie prędkości (SSM) oraz wiele innych, również można zrealizować.

Podobnie jak aspekty bezpieczeństwa, system bezpieczeństwa EFI-pro zwiększa produktywność na AGV. Jednoczesne monitorowanie pól redukuje czas potrzebny do przełączenia przypadku kontroli. Umożliwia to zredukowanie wielkości pola ochronnego, zwiększając sprawność systemu transportowego poprzez lepsze przejeżdżanie po krzywych oraz w wąskich przestrzeniach.

Technologia skanowania safeHDDM zastosowana w microScan3 dostarcza precyzyjnych danych pomiarowych, które można zastosować w nawigacji oraz lokalizacji pojazdu. Pola detekcji konturu pozwalają na to, aby wykrył pozycję pracy oraz dokowania i podjeżdżał do nich autonomicznie. Pozwala to także na zrealizowanie bezpiecznego konwojowania oraz adaptację pól w wąskich korytarzach. Nie są do tego wymagane dodatkowe czujniki.

PRZYKŁAD: ROBOT WSPÓŁPRACUJĄCY

W świecie robotów współpracujących system EFI- pro stanowi decydujący wkład w bezpieczeństwo, ergonomię oraz efektywną interakcję człowieka w środowisku pracy. Inteligentne funkcje microScan3 gwarantują dostosowany do sytuacji ruch cobota, np. gdy podchodzi osoba. System pozwala na bezpieczną integrację ze sterownikami robotów różnych producentów poprzez EtherNet/ IP-CIP Safety.

Części tych systemów automatyki mogą dostarczyć informacji związanych z bezpieczeństwem oraz funkcji związanych z ograniczeniem siły do edytora logiki w narzędziu SICK Safety Designer oraz do centralnego sterownika bezpieczeństwa.

PO BEZPIECZNEJ STRONIE Z BEZPIECZNYM ROZWIĄZANIEM

Czy to z autonomicznym pojazdem, czy robotem współpracującym - czujniki bezpieczeństwa z interfejsem sieciowym oraz technologią sterowania bezpieczeństwa w postaci EFI- pro spełnione zostaną wszystkie powiązane normy takie jak EN 1525 "Wózki jezdniowe - Bezpieczeństwo - Wózki bez operatora i ich układy" oraz ISO 10218-1/-2 "Roboty i urządzenia dla robotyki - Wymagania bezpieczeństwa dla robotów przemysłowych - Część 1: Roboty / Część 2: System robotowy i integracja".

SICK