DeTec4 - udoskonalenie w dziedzinie bezpieczeństwa

| Prezentacje firmowe Bezpieczeństwo

Optyczne kurtyny (AOPD) to urządzenia ochronne, które wykrywają obecność osób w zadanym dwuwymiarowym obszarze za pomocą optoelektronicznych elementów nadawczo-odbiorczych. W artykule opisane zostały funkcje kurtyn bezpieczeństwa z serii DeTec4.

DeTec4 - udoskonalenie w dziedzinie bezpieczeństwa

Szereg równoległych wiązek światła wysyłanych z nadajnika do odbiornika tworzy pole ochronne, które zabezpiecza dostęp do obszaru zagrożenia. Detekcja odbywa się wskutek pełnego przerwania jednej lub kilku wiązek przez nieprzepuszczający światła obiekt. Odbiornik sygnalizuje przy tym przerwanie wiązki poprzez zmianę sygnału na wyjściu, tzw. OSSD.

Sygnały wyjściowe (OSSD) służą do zatrzymania niebezpiecznego stanu maszyny. Międzynarodowa norma IEC 61496-2 zawiera wymagania techniczne wobec aktywnych optoelektronicznych urządzeń ochronnych AOPD. Kurtyny bezpieczeństwa z serii detec4 mają rozdzielczość 14 lub 30 mm.

INTELIGENTNA DETEKCJA OBECNOŚCI

 
Fot. 1. Inteligentna detekcja obecności z pominięciem np. wiór

Inteligentna detekcja obecności zapobiega nieumyślnemu wyłączeniu maszyny, np. gdy wióry wpadną do obszaru zagrożenia zabezpieczonego przez systemy guest. Inteligentna detekcja obecności jest realizowana za pomocą kaskady. System guest jest aktywny dopiero wówczas, gdy zostanie przerwane pole ochronne systemu hosta.

OSSD są przełączane w stan "wyłączony" i następuje zatrzymanie maszyny. Tak długo, jak długo pole ochronne systemu hosta lub systemu guest pozostaje przerwane, nie jest możliwe uruchomienie maszyny. Jeśli wszystkie pola ochronne były zwolnione przez co najmniej 0,5 s, OSSD są ponownie przełączane w stan "włączony", a system guest wraca do stanu czuwania.

Nowe kurtyny deTec4 udostępniają interfejs IO Link, który daje możliwość łatwej diagnostyki aplikacji zdalnie oraz zastosowania czujnika nie tylko do bezpieczeństwa, ale również do zadań związanych z automatyzacją, jak np. pomiar wysokości towaru.

 
Fot. 2. Moduł do podłączenia czujników mutingu oraz IO-Link

Możliwości diagnostyczne maksymalizują dostępność oraz produktywność maszyn. Optoelektroniczna kurtyna bezpieczeństwa może komunikować się z urządzeniem nadrzędnym za pomocą połączenia IO-Link. Przez interfejs IO-Link można wysyłać następujące informacje:

 • informacje o statusie wyjścia sygnalizacyjnego,
 • informacje o urządzeniu i statusie urządzenia,
 • konfigurację urządzenia,
 • stan poszczególnych wiązek świetlnych,
 • historię błędów,
 • przyczyny ostatniego lock-outu.

Przez interfejs IO-Link można sterować:

 • zachowaniem diod LED sygnalizacji pola i wbudowanym sygnalizatorem świetlnym na odbiorniku (opcjonalnie),
 • włączeniem i wyłączeniem zintegrowanego laserowego przyrządu do ustawiania położenia.

NEAR FIELD COMMUNICATION (NFC)

 
Fot. 3. Przykładowe ekrany aplikacji

Odbiornik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa jest wyposażony w zintegrowany interfejs NFC umożliwiający przesyłanie danych diagnostycznych urządzenia ochronnego do urządzenia obsługującego ten standard. NFC umożliwia szczegółową diagnostykę, a szybkie naprawianie usterek prowadzi do krótszych przestojów maszyny.

Precyzyjna lokalizacja słabego sygnału wiązki umożliwia optymalizację przy utrzymaniu maszyny w ruchu. NFC działa bez zasilania, więc po szybkiej wymianie kurtyn istnieje możliwość wygodnej diagnostyki w biurze. Niektórzy producenci zabraniają stosowania bezprzewodowej komunikacji, a NFC nie emituje ciągłego sygnału. Łatwe podłączenie sprawia, że nie ma ryzyka pomylenia urządzeń podczas procedury parowania (np. jak w Bluetooth).

W urządzeniu obsługującym standard NFC można wyświetlić następujące dane diagnostyczne:

 • informacje o danym urządzeniu ochronnym, np. nazwę, numer seryjny, oznaczenie,
 • informacje o konfiguracji, np. aktywowana jest blokada zapobiegająca ponownemu uruchomieniu lub czy używana jest zredukowana rozdzielczość,
 • aktualny status urządzenia ochronnego, np. status OSSD, status mutingu, jakość ustawienia,
 • diagnostykę błędów z podaniem kodu błędu, opisu błędu, diagnostycznych diod LED i sposobem usunięcia błędu.

Oprogramowanie pobrać można bez opłat z Google Play Store.

SICK