Systemy detekcji gazu ograniczają prawdopodobieństwo tworzenia się atmosfer zapalnych

| Prezentacje firmowe Bezpieczeństwo

W Europie operator musi przeprowadzić ocenę ryzyka w oparciu na ATEX 137 i sklasyfikować obszary zagrożone wybuchem w zależności od poziomu niebezpieczeństwa (tj. prawdopodobieństwa wystąpienia atmosfery wybuchowej), wdrożyć organizacyjne środki bezpieczeństwa i porównać je z dokumentacją dotyczącą ochrony przed wybuchem.

Systemy detekcji gazu ograniczają prawdopodobieństwo tworzenia się atmosfer zapalnych

W poszczególnych strefach można używać tylko określonych urządzeń. Zastosowanie systemów detekcji gazu niezawodnie zapobiegających wystąpieniu atmosfer zapalnych znacząco redukuje prawdopodobieństwo wystąpienia takich atmosfer – w normalnych warunkach nie występują one w ogóle (definicja strefy 2). Innymi słowy: dzięki użyciu sprawdzonego systemu detekcji gazu strefa 1 zamienia się w strefę 2, gdzie możliwe jest użycie urządzeń o prostszej konstrukcji, jeśli chodzi o ochronę przed wybuchem, i zwykle także tańszych (np. lampy, maszyny, podnośniki widłowe itp.).

Dräger jest międzynarodowym liderem w branży technologii medycznej i bezpieczeństwa. Od 1889 r. produkty Drägera chronią, podtrzymują i ratują życie. Nasze motto to: Technika dla Życia. Każdego dnia, z całą naszą pasją, wiedzą i doświadczeniem, staramy się sprostać spoczywającej na nas odpowiedzialności, stosując najlepszą i najnowocześniejszą technologię, która stawia życie na pierwszym miejscu. Czynimy to dla ludzi na całym świecie, korzystających z naszych rozwiązań, dla środowiska naturalnego i lepszej przyszłości.

Sekcja FGDS (Fixed Gas Detection Systems) zajmuje się stacjonarnymi systemami detekcji gazów, w szczególności są to: konsultacje, doradztwo w doborze optymalnych rozwiązań, projektowanie, dostawa, montaż, uruchomienia i niezbędne szkolenia. Nasze portfolio w tym zakresie obejmuje systemy sterowania, panele wizualizacyjne, detektory gazów toksycznych, palnych i wybuchowych oraz tlenu, detektory płomieni. Zapraszamy do kontaktu.

 

Dräger Polska
tel. 22 243 06 58, sprzedaz.safety.pl@draeger.com, www.draeger.com