Modułowość liniowych systemów transportowych - Yamaha LCM

| Prezentacje firmowe Silniki i napędy

Liniowe systemy transportowe są kluczowym elementem zaawansowanych linii produkcyjnych w branżach takich jak produkcja elektroniki czy automotive. Znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie występuje konieczność wprowadzenia bardzo szybkiego, a zarazem bardzo precyzyjnego transportu. Systemy tego typu bazują na silnikach liniowych, co pozwala na znaczące ograniczenie tarcia i drgań, a w konsekwencji bardzo duże przyspieszenie i płynne wytracanie prędkości. Konwencjonalnie systemy transportowe tego typu obarczone są jednak zasadniczym problemem – brakiem możliwości ich łatwego rozbudowywania.

Modułowość liniowych systemów transportowych - Yamaha LCM

Konwencjonalnie są to bowiem gotowe linie bądź pętle transportowe o określonej długości i strukturze, do których są następnie wtórnie dopasowywane urządzenia i roboty tworzące określoną linię produkcyjną. Systemy te nie mogą być przedłużane czy w inny sposób zmieniane, więc następujące z biegiem czasu zmiany technologiczne muszą być albo z góry uwzględnione, co wymusza kupowanie dłuższej linii na zapas albo następować kosztem już funkcjonujących etapów bądź urządzeń linii produkcyjnej. Wszystko to sprawia, że wprowadzenie nawet drobnych zmian do produkcji – np. jednego dodatkowego robota etykietującego, może okazać się niewykonalne albo wiązać się z koniecznością zakupu nowych systemów transportowych.

W odpowiedzi na ten stan rzeczy Yamaha opracowała system LCM, który pozwala na tworzenie skomplikowanych systemów transportowych z krótkich, łączących się ze sobą elementów. Każdy z modułów – dostępnych w długościach 640 mm, 480 mm, 400 mm – jest swoistym "klockiem", z których buduje się długie linie produkcyjne. System obejmuje również moduły pozwalające na ruch w bok oraz w górę i w dół, co dodatkowo pozwala na tworzenie zamkniętych pętli oraz bardziej skomplikowanych kształtów.

Yamaha LCM 100 w liczbach:

  • maksymalne obciążenie wózka 15 kg
  • maksymalna prędkość 3000 mm/s
  • maksymalne przeciążenie 2 g
  • precyzja od 0,015 mm

Zestawione ze sobą moduły tworzą rodzaj szyny, po której może przesuwać się wybrana przez użytkownika liczba wózków (alt. karetek; ang. sliders). Wózki stanowią jednocześnie pola robocze, przesuwające się pomiędzy kolejnymi etapami produkcji, co pozwala to na zaoszczędzenie przestrzeni produkcyjnej.

Cały system jest oparty na pasujących do siebie modułach, a jego elementy są w pełni wymienne. Wózki mogą być bez żadnego problemu przekładane z jednej linii produkcyjnej (szyny) na drugą, wymieniane i dokładane. Sprawia to, że w tym systemie to linia transportowa jest tworzona pod potrzeby użytkownika, a nie proces jest podporządkowany linii. Pozwala to na stworzenie struktury dopasowanej do procesu, jaki jest automatyzowany i przestrzeni w jakiej ma miejsce. Wszystkie moduły i wózki są w pełni kompatybilne, łatwo wymienne i dostępne w stałej ofercie Yamaha. Sprawia to, że raz zaprojektowane linie produkcyjne mogą być w każdym czasie zdemontowane i zmontowane w innej konfiguracji, zależnie od zmieniających się potrzeb użytkownika.

 
Fot. 1 Yamaha LCM 100

Dodatkową zaletą systemu jest również to, że wózki mogą przesuwać się w obydwóch kierunkach (zwrotach) zupełnie niezależnie od siebie. Pozwala to na powrót pola pracy do wcześniejszego etapu produkcji. Dzięki temu czynności, które powtarzają się kilkukrotnie na różnych etapach produkcji, mogą być wykonywane przez jedno stanowisko (urządzenie).

System LCM jest również w pełni kompatybilny ze wszystkimi innymi robotami oraz systemami Yamaha Robots, w tym z szerokim zakresem robotów SCARA, kartezjańskich, jedno- i wieloosiowych. Dzięki temu stworzone linie mogą być łatwo modyfikowane nie tylko w zakresie omówionych linii transportowych, ale również manipulatorów.

W ofercie systemów transportowych Yamaha znajdują się również uzupełniające linię LCM moduły oparte na napędzie paskowym. Są to urządzenia ekonomiczne wykorzystywane zazwyczaj w częściach linii, gdzie nie jest wymagana już najwyższa dokładność (np. cykl powrotny wózka).

Yamaha LCMR200

Najnowszym elementem oferty Yamaha LCM są moduły LCMR200. Wchodzący właśnie do sprzedaży system jest znacznie bardziej kompaktowy – wysokość modułów jest prawie o połowę niższa od wcześniejszych modeli, więc może być stosowany w liniach, gdzie miejsce jest znacząco ograniczone. Jednocześnie sam system transportu został poszerzony, co pozwala na utrzymanie sztywności konstrukcji i przenoszenie cięższych obiektów z dużą precyzją. Dodatkowo zmieniono konstrukcję, dzięki czemu przewody elektryczne mogą być wyprowadzane zarówno z przodu, jak i z tyłu modułu, co zwiększa stopień swobody w instalacji i poprawia efektywność systemu przy tworzeniu linii powrotnych.

System bazuje również na nowym kontrolerze YHX, dzięki czemu klienci nie muszą tworzyć programów drabinkowych w sterowniku YHX. Pozwala to również na sterowanie robotem LCMR200 i jednoosiowym jako pozycjonerem z nadrzędnego sterownika PLC.

Wszystko to sprawia, że system Yamaha LCM pozwala użytkownikom na płynne reagowanie na potrzeby rynku i wprowadzanie zmian do swojej produkcji bez konieczności całościowej wymiany urządzeń. Linia może być łatwo przedłużona – np. poprzez dodanie kolejnego modułu LCM o długości 640 mm, albo w każdy inny sposób zmodyfikowana. Daje to duże bezpieczeństwo inwestycji nie wymagając od użytkownika pewności tego, jak będzie wyglądała jego produkcja za 3, 5 czy 10 lat. Moduły Yamaha LCM stanowią zasób przedsiębiorstwa, który niejako ewoluuje wraz z nim.

Jak pokazuje praktyka w przypadku dużych podmiotów – zwłaszcza międzynarodowych – zastosowanie takiego rozwiązania ma również wymiar logistyczny. Nowe linie produkcyjne, np. dla nowych produktów, z reguły są opracowywane i wstępnie testowane przez specjalnie do tego wyznaczone działy w centralach takich firm. Wytworzone przez nie projekty i prototypy linii są następnie kopiowane w poszczególnych jednostkach produkcyjnych. Miejscowe realia poszczególnych fabryk mogą jednak różnić się np. długością dostępnej przestrzeni. W takich sytuacjach nawet tak niewielkie różnice jak kilkanaście centymetrów mogą powodować, że przyjęte konwencjonalne rozwiązanie o określonej długości może się po prostu nie zmieścić. Powoduje to ogromną przewagę rozwiązań modułowych Yamaha pozwalających na elastyczne dostosowywanie długości i przebiegu linii, a co za tym idzie dających oszczędności czasu i środków normalnie potrzebnych do opracowywania osobnych rozwiązań dla każdej z lokalizacji.

 
Fot. 2 Yamaha LCMR200

Fakt, że wszystkie moduły są ze sobą w pełni kompatybilne, sprawia dodatkowo, że są one dla wielu podmiotów uniwersalnym zasobem, który może być łatwo w całości lub w części zdemontowany w jednej lokalizacji, podzielony na pojedyncze moduły i używany ponownie wedle potrzeb w innych lokalizacjach, ustawieniach czy w innym czasie.

Wyłącznym dystrybutorem Yamaha SMT oraz Yamaha Robotics w Polsce i w krajach Europy Centralno- Wschodniej jest RENEX Group. Liniowe systemy transportowe LCM i inne produkty z oferty Yamaha Robots oraz RENEX można zobaczyć i sprawdzić w działaniu w warunkach testowych linii produkcyjnych, również na własnych komponentach i podzespołach, w Centrum Technologicznym i Demoroom RENEX. Poza urządzeniami Grupa RENEX dostarcza kompleksowy zakres usług konsultacyjnych i doradczych z zakresu automatyzacji procesów produkcyjnych. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z doradcami techniczno- handlowymi RENEX Group (dth@renex.pl).

 

RENEX
www.renexrobotics.pl
www.renex.pl