Pierwszy na świecie program recyklingu prowadników

| Prezentacje firmowe Silniki i napędy

Co się stanie, gdy polimerowy prowadnik osiągnie maksymalną żywotność? Zwykle jest po prostu usuwany i spalany wraz z innymi odpadami z tworzyw sztucznych. Dzięki programowi recyklingu "eko-prowadnik igus" specjalista w dziedzinie polimerów do pracy w ruchu oferuje teraz coś zupełnie nowego: użytkownicy mogą wysłać swoje polimerowe prowadniki do firmy igus w celu recyklingu – niezależnie od producenta. Dzięki temu eliminują koszty usuwania odpadów, a także otrzymują voucher na zakupy w firmie igus. Zyskują na tym zarówno klienci, jak i środowisko.

Pierwszy na świecie program recyklingu prowadników

Coraz więcej materiałów z tworzyw sztucznych na całym świecie jest ponownie wykorzystywanych do wytwarzania nowych produktów. Mimo że polimerowy prowadnik nie nastręcza problemów porównywalnych z codziennymi odpadami, takimi jak plastikowe opakowania, to wciąż pojawia się pytanie o to, co się stanie, gdy osiągnie on swoją maksymalną żywotność. Zwykle jest usuwany razem z innymi odpadami z tworzyw sztucznych. Prawdziwy recykling występuje rzadko, ponieważ tzw. mielenie (przetwarzanie w użyteczny granulat) pozostaje bardzo kosztowne. Dlatego w wielu fabrykach standardową procedurę stanowi usuwanie prowadników z maszyn i wrzucanie ich do kontenerów na odpady przemysłowe. W większości przypadków tworzywa sztuczne są następnie spalane.

igus oferuje jednak teraz przyjazną dla środowiska alternatywę w postaci programu recyklingu "eko-prowadnik igus".

Prawdziwy, niezmieszany recykling

Celem programu jest recykling tworzywa sztucznego, z którego wykonane są prowadniki, i wykorzystanie powstałego granulatu do produkcji nowych komponentów. W tym celu użytkownicy mogą wysłać swoje stare, zużyte, polimerowe prowadniki do firmy igus – bez względu na to, kto był ich faktycznym producentem. Tworzywa sztuczne wykorzystane w prowadniku są następnie sortowane, czyszczone, rozdrabniane i pakowane, po czym mogą być ponownie użyte przez igus lub inne firmy do produkcji wysokiej jakości produktów technicznych. W zamian klient otrzymuje voucher w wysokości 0,47 euro za kilogram.

"igus bierze na siebie tę odpowiedzialność i wraz ze swoim programem recyklingu ‚eko-prowadnik’ ma na celu przyczynienie się do zmniejszenia ilości odpadów z tworzyw sztucznych oraz usprawnienia procesu recyklingu", mówi Frank Blase, CEO firmy igus. "To nie jest dla nas coś nowego. Jako największy na świecie producent e-prowadników z tworzyw sztucznych, przetwarzamy już 99% odpadów powstałych w procesie produkcji, aby ponownie wykorzystać je jako granulat. Program ‚eko-prowadnik’ jest kolejnym, ważnym krokiem w kierunku zrównoważonych operacji biznesowych".

Więcej informacji na temat programu recyklingu "eko-prowadnik igus" można znaleźć na stronie www.igus.pl/recykling oraz na filmie, pod linkiem https://www.youtube.com/watch?v=Dtt11mIMYMo

 
Rys. 1 Cztery proste kroki, by pozyskać granulat z tworzywa sztucznego wytwarzany ze starych prowadników:
1. Wyczyść prowadnik;
2. Zważ;
3. Zapisz wynik i skontaktuj się z nami;
4. Wyślij prowadnik do firmy
igus (źródło: igus)

 

igus
www.igus.pl