Identyfikacja bez przeszkód

| Prezentacje firmowe PLC, HMI, Oprogramowanie

Każdy proces wiąże się dziś z gromadzeniem i wykorzystaniem coraz większej ilości danych. Potrzeby związane z niezawodnością i diagnostyką stale rosną. Rozwiązania sprzed kilkunastu lub kilkudziesięciu lat w obecnych warunkach nie pozwalają sprostać podstawowym wymaganiom narzucanym przez rynek. Dotyczy to zarówno procesów związanych z produkcją, jak również logistyki i transportu. Niezbędne stają się maksymalna optymalizacja i automatyzacja procesów, a w konsekwencji analiza danych, które muszą zostać pozyskane, zapisane i w odpowiedni sposób przetworzone.

Identyfikacja bez przeszkód

Potrzeba identyfikacji

 
Fot. 1. Czytniki serii ABR firmy BANNER

Najbardziej rozpoznawalnym i rozpowszechnionym sposobem identyfikacji i odczytu danych stały się kody kreskowe, które pozwoliły na przyspieszenie wielu działań w różnych dziedzinach. Niestety, ze względu na stale rozwijające się procesy i charakterystykę specyficznych aplikacji, użycie kodu kreskowego nie zawsze jest optymalne, a w niektórych przypadkach może okazać się niemożliwe.

Jakie utrudnienia i ograniczenia kryją się za kodami kreskowymi:

  • ich pamięć to w większości kilkanaście znaków,
  • zapewniają jednokrotny zapis danych,
  • muszą być odwrócone w stronę czytnika,
  • brak możliwości odczytania więcej niż jednego kodu w tym samym czasie przez jeden czytnik,
  • nie stanowią systemu antykradzieżowego,
  • nie są odporne na zabrudzenia.

Czy istnieje zatem sposób na obejście ograniczeń związanych z wykorzystaniem rozwiązania opartego na kodach kreskowych – jeżeli aplikacja wymaga identyfikacji, ale warunki nie pozwalają na użycie tej technologii?

Czym różnią się obie technologie?

"Gdzie kod kreskowy nie może, tam RFID pośle". Wiele ograniczeń związanych ze sposobem odczytu kodu kreskowego nie obowiązuje technologii RFID.

 
Rys. 1. Działanie systemu RFID

Dla przypomnienia krótka notatka o zasadzie działania czytnika kodów kreskowych: "Światło wyemitowane ze źródła, którym współcześnie jest laser bądź też silna dioda LED, pada na materiał z nadrukowanym kodem kreskowym. Czarna farba pochłania światło, a więc tylko jego część ulega odbiciu i wraca do fotokomórki. Tam jest zamieniana na impuls elektryczny, który przez odpowiedni układ scalony zamieniany jest na cyfry, bądź znaki".

 
Fot. 2. System HF: tag TW-R30-B128 z anteną TN-M30-H1147, podłączoną do modułu TBEN-S2-2RFID-4DXP, identyfikują formy z czekoladą

Taka charakterystyka powoduje występowanie wcześniej wymienionych problemów. Nie dotyczy to jednak technologii RFID, której działanie oparte jest na falach radiowych o różnej częstotliwości (LF – zasięg w milimetrach, HF – w centymetrach, UHF – w metrach). Nadajnik/antena emituje w środowisku falę radiową, kodując – w przypadku tagu pasywnego, który dzięki kluczowaniu impedancji własnej wprowadza modulację wsteczną fali (tzw. backscattering) – informacje dla anteny, odbierającej ponownie sygnał. Mniej popularne rozwiązanie oparte jest na tzw. tagach aktywnych, mające baterie zasilające.

Większe możliwości

Ciągłe rozwijanie produktów powoduje konieczność wprowadzania zmian w procesie produkcyjnym oraz logistycznym. Ilość danych niezbędnych do obsługi procesu ulega zmianie, co stanowi nieraz ograniczenie dla kodu kreskowego. Nie jest to jednak problemem dla tagów RFID, których pamięć może być podawana w kilobajtach. Zapis i odczyt są możliwe na każdym etapie procesu, dodatkowo dane mogą być nadpisywane, czyli zmiana przechowywanych danych nie rodzi żadnych trudności, jak ma to miejsce w przypadku kodów nadrukowywanych na stałe.

 
Fot. 3. System UHF: brama oparta na antenie programowalnej TN-UHF-Q300, wraz z antenami pasywnymi

Przykładem procesu, w którym regularnie zachodzą zmiany, może być ten odbywający się w firmie zajmującej się produkcją czekolady. Waga produktu, kształt i wygląd opakowania co jakiś czas ulegają zmianom, wywołując potrzebę wprowadzenia dodatkowych danych lub zmianę istniejących – zarówno na etapie produkcji i w późniejszym okresie, związanym z pakowaniem i wysyłką gotowych wyrobów. Wykorzystanie technologii RFID znacznie ułatwia i przyspiesza proces wprowadzania zmian.

Brama i wszystko wiadomo

W odniesieniu do kodów kreskowych niemożliwe jest odczytywanie w tym samym czasie więcej niż jednego, dodatkowo musi on być widoczny dla skanera. Nie stwarza to możliwości wykorzystania technologii do realizacji projektu bramy logistycznej, pozwalającej na szybkie uzupełnianie systemu magazynowego o informacje na temat wchodzących i wychodzących artykułów. Dzięki jednak zastosowaniu rozwiązania RFID UHF, stworzonego na potrzeby realizacji aplikacji o dużym zasięgu, staje się to możliwe. Tagi mogą być ułożone w dowolny sposób, nawet zasłonięte kartonem. Nie ma to wpływu na zdolność do komunikacji z anteną. Coraz więcej firm decyduje się na tego rodzaju rozwiązanie, pozwalające wykluczać pomyłki pod kątem załadunku, jak również dając możliwość monitorowania stanów magazynowych "na żywo".

Jak tu brudno!

Niektóre procesy związane są z obecnością dużej ilości zabrudzeń, mogących występować w postaci różnego rodzaju smarów, pyłów itp. Stanowi to przeszkodę dla systemów korzystających z rozwiązań optycznych. Zabrudzone kody stają się niemożliwe do odczytu, a do bazy nie trafiają potrzebne informacje.

 
Fot. 4. System HF: tag IN TAG 300 SLIX z anteną TNLR Q80-H1147-EX i TBEN-S2-2RFID-4DXP w warunkach dużego zapylenia

Czy z takim problemem poradzi sobie system RFID? Odpowiedź brzmi: tak! Dla systemów radiowych zabrudzenia nie stanowią problemu. Użytkownicy powinni zachować czujność jedynie w przypadku występowania metalu oraz cieczy. Istnieją oczywiście rozwiązania przeznaczone do aplikacji z wszechobecnym metalem. Jeżeli proces związany jest z dużą ilością zabrudzeń, użytkownik z pełnym spokojem może sięgnąć po opcję opartą na technologii RFID i bez przeszkód wymieniać wszystkie potrzebne informacje, niezależnie od tego, jak bardzo zabrudzony jest nośnik. Kolejną zaletę stanowi dostępność produktów z EX do strefy, odpornych na wysokie temperatury, oraz w IP69K, co pozwala na tworzenie aplikacji praktycznie w każdych warunkach. Dzięki bogatej ofercie produktowej pokonywane są rozmaite bariery, a identyfikacja dociera nawet tam, gdzie wcześniej wydawało się to niemożliwe.

Podsumowanie

Wykorzystanie technologii RFID pozwala na poprawę sytuacji w wielu sektorach przedsiębiorstwa. Najważniejsze korzyści to z pewnością wzrost wydajności, poprawa jakości i redukcja kosztów. Zakres zastosowania RFID jest bardzo szeroki – od identyfikacji pojedynczych nośników z pojedynczymi informacjami (np. przy logowaniu operatora do maszyny) lub identyfikacji narzędzia, po zaawansowane procesy logistyczne. Firma Turck proponuje kompleksową ofertę urządzeń RFID dla częstotliwości HF oraz UHF. Zapewnia też dodatkowo możliwość wykonania aplikacji logistycznej pod klucz przez specjalistów z Turck Vilant Systems, mających bogate doświadczenie w tworzeniu rozwiązań na całym świecie.

Postaw na pewnego partnera w RFID, postaw na Turck!

 

Turck
www.turck.pl