Znakowanie pakietów elektronicznych

| Prezentacje firmowe Artykuły

Systemy zbierania i analizy danych stają się nieodłącznym elementem procesu produkcji. Szczególnie widoczne jest to w branży elektronicznej, gdzie kluczową dla konkurencyjności staje się możliwość odnotowywania przestojów, weryfikacji ich przyczyn i zapobiegania im w przyszłości oraz zbierania danych dotyczących wszystkich pakietów elektronicznych, opuszczających linię produkcyjną.

Znakowanie pakietów elektronicznych

Sytuacja, w której produkt wróciłby do producenta, np. w toku reklamacji czy też zwrotu, mogłaby być problematyczna. Jak bowiem zidentyfikować dany pakiet elektroniczny? To jednak oczywiście jedynie hipotetyczny problem, którego jasnym i powszechnie stosowanym rozwiązaniem jest znakowanie produktów. Nadawanie wszystkim płytkom unikatowych oznaczeń – np. w postaci kodów QR – pozwala na łatwe przyporządkowanie każdego produktu do zarchiwizowanych danych i ustalenie choćby tego, kiedy został wytworzony i z użyciem komponentów od którego dostawcy. Mniej oczywistym wydaje się jednak to, jaką metodę znakowania wybrać dla danego typu produkcji i produktu.

Dwie metody znakowania

W branży produkcji elektroniki stosuje się dwa podstawowe sposoby realizacji tego celu: znakowanie za pomocą naklejanych etykiet (naklejek) oraz znakowanie laserowe.

Pierwsza z metod polega na wydrukowaniu etykiet – zawierających najczęściej kod QR odnoszący do kolejnych pozycji w bazie danych – i naklejeniu ich na płytkę PCB. Proces ten może oczywiście być realizowany ręcznie z użyciem drukarki. W przypadku jednak nowoczesnych przedsiębiorstw – pracujących w oparciu o kilka w pełni zautomatyzowanych linii – stosowanie takich podstawowych rozwiązań stanowiłoby wąskie gardło produkcyjne. Wydajność linii spada wówczas do realnych możliwości owego słabego ogniwa. Rozwiązaniem problemu są jednak pracujące w linii zautomatyzowane stanowiska do znakowania, takie jak robot etykietujący REECO. Urządzenia tej serii, odznaczonej w 2020 r. godłem TERAZ POLSKA, stosuje się w branży elektronicznej do szeregu zadań uzupełniających linie SMT, takich jak lutowanie THT, skręcanie, dozowanie czy nanoszenie powłok typu conformal coating.

 
Fot. 1. Robot etykietujący REECO

Prezentowany tu konkretny model sprzętu etykietującego stanowi połączenie rozwiązań stosowanych w całej serii robotów REECO z systemem pozwalającym na wydruk i precyzyjne nanoszenie etykiet. Jego podstawą jest klatka bezpieczeństwo oraz umieszczony w niej manipulator YAMAHA SCARA. Zintegrowana drukarka podaje kolejne etykiety w pole robocze ramienia SCARA. Równolegle za pośrednictwem systemu transportowego wprowadzana jest płytka PCB. Manipulator z użyciem odpowiedniej głowicy pobiera gotową etykietę i z dużą precyzją umieszcza ją na płytce.

Urządzenia tego typu ustawiane są w linii produkcyjnej zaraz za stacją załadowczą, a przed sprzętem służącym do jakichkolwiek innych procesów wytwórczych. Pozwala to na nadanie oznaczenia fizycznej płytce już na samym początku produkcji i tym samym trwałe przyporządkowanie jej do danych gromadzonych przez systemy zbierania i analizy danych.

Jest to rozwiązanie pozwalające na niskokosztową automatyzację procesu etykietowania i utrzymanie wysokiej wydajności linii SMT. Z natury pozostaje jednak obarczone ograniczeniami materiałów, z jakich wykonane są etykiety, czyli trwałością i odpornością na temperatury. Wybór tej opcji powinien zatem uwzględniać to, jakiego typu etykiety są nanoszone, na którym etapie i jakiej oczekujemy trwałości oznaczenia.

Alternatywę rozwiązującą ten problem i zarazem drugą ze wspomnianych metod stanowi znakowanie laserowe. W przeciwieństwie do etykietowania jest to metoda trwała, odporna na temperatury i na ingerencję osób trzecich. Dostępne obecnie na rynku urządzenia pozwalają na precyzyjne wypalanie oznaczeń na praktycznie wszystkich rodzajach płytek PCB. Podobnie jak w przypadku znakowarek etykietujących sprzęt tego typu również ustawia się na początku linii SMT. Nie ma tu jednak żadnego ryzyka uszkodzenia nadanego już oznaczenia czy jego usunięcia w toku dalszych etapów produkcji.

 
Fot. 2. Dwugłowicowa znakowarka laserowa HG Laser LCB10C

Przykładem takich urządzeń może być całe portfolio firmy HG Laser – światowej rangi producenta laserów przemysłowych, a w szczególności flagowy model: dwugłowicowa znakowarka laserowa – LCB – PCB Dual Heads PCB Laser Marking Machine.

Działanie dwugłowicowej znakowarki laserowej oparte jest o opatentowaną technologię wykorzystującą dwie głowice laserowe CO2 do jednoczesnego znakowania obu stron płytki, co znacząco oszczędza czas produkcji i zwiększa wydajność linii. Wykorzystanie modułu obracania jest proste, po zakończeniu nanoszenia oznakowania PCB zostaje obrócone na drugą stronę w celu naniesienia oznakowania na drugiej stronie, a nie bez znaczenia pozostaje również dokładność oznaczenia lokalizacji: ±0,1 mm. Zastosowanie dwóch głowic eliminuje problem systemu obracania, co nawet dwukrotnie skraca czas znakowania. Urządzenie może pracować w linii lub samodzielnie, zależnie od potrzeb klienta. Wszystkie serie są standardowo wyposażone w CCD Vision Positioning i Code Grading (Fiducial), automatyczną regulację szerokości szyny prowadzącej oraz automatyczne sterowanie odległością lasera.

Grupa technologicznego wsparcia

Dobór odpowiedniej znakowarki do procesów produkcyjnych realizowanych w danym przedsiębiorstwie nie jest procesem łatwym. Wymaga m.in. wyważenia relacji pomiędzy wartością wstępnej inwestycji a kosztami eksploatacji, czy też uwzględnienia takich czynników, jak cechy produktu czy polityki gwarancyjnej. Wybór ten można sobie jednak ułatwić, zasięgając wsparcia doradczego ekspertów. Udzielają go specjaliści Grupy RENEX – jednej z największych i najdłużej działających polskich firm dostarczających wyposażenie dla branży produkcji i naprawy pakietów elektronicznych.

 
Fot. 3. CENTRUM TECHNOLOGICZNO SZKOLENIOWE RENEX

Za pośrednictwem CENTRUM TECHNOLOGICZNO-SZKOLENIOWEGO RENEX, Grupa dostarcza szeroką pomoc w zakresie szkoleń, serwisu oraz – co szczególnie istotne z punktu widzenia tego opracowania – wsparcia doradczego. Wszyscy chętni do skorzystania z takich usług mają możliwość czerpania wiedzy i korzystania z dostępnych na miejscu zaawansowanych urządzeń produkcyjnych w opracowywaniu własnych procesów.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z doradcą techniczno-handlowym RENEX Group oraz do odwiedzenia CENTRUM TECHNOLOGICZNO-SZKOLENIOWEGO i DEMO-ROOM RENEX, gdzie można zobaczyć i przetestować znakowarki oraz inne urządzenia z firmowej oferty.

 

www.renex.pl
tel. +48 885 592 555
+48 54 231 10 05
dth@renex.pl

źródło: www.renex.pl