Wymagania techniczne dla podzespołów sterowniczych w zastosowaniach trakcyjnych

| Prezentacje firmowe PLC, HMI, Oprogramowanie

Podzespołom automatyki do zastosowań trakcyjnych z zasady stawia się bardzo wysokie wymagania techniczne, ponieważ zapewnienie bezpieczeństwa pasażerom oraz niezawodność działania instalacji są niezwykle istotne.

Wymagania techniczne dla podzespołów sterowniczych w zastosowaniach trakcyjnych

Przekaźniki i urządzenia wykorzystywane w kolejnictwie muszą charakteryzować się znacznie wyższą odpornością na wstrząsy i wibracje niż ich odpowiedniki przeznaczone do innych zastosowań. Ważna jest też odporność na wyższą temperaturę otoczenia pracy i wilgotność, a także na płomienie oraz wpływ na nierozprzestrzenianie ognia. Spełnienie wymogów odpowiednich norm i regulacji wymusza na konstruktorach stosowanie materiałów o odpowiednich parametrach, a producenci bardzo restrykcyjnie podchodzą do badania jakości wyrobów.

 
Rys. 1. Układ styków przekaźnika 7S.12

Przekaźniki i urządzenia wykorzystywane w kolejnictwie muszą charakteryzować się znacznie wyższą odpornością na wstrząsy i wibracje niż ich odpowiedniki przeznaczone do innych zastosowań. Ważna jest też odporność na wyższą temperaturę otoczenia pracy i wilgotność, a także na płomienie oraz wpływ na nierozprzestrzenianie ognia. Spełnienie wymogów odpowiednich norm i regulacji wymusza na konstruktorach stosowanie materiałów o odpowiednich parametrach, a producenci bardzo restrykcyjnie podchodzą do badania jakości wyrobów.

Moduły przekaźnikowe z mechanicznie sprzężonymi zestykami do zastosowań trakcyjnych

 
Rys. 2. Schemat układu bezpieczeństwa z wykorzystaniem przekaźnika 7S.12

Wykorzystanie tych rozwiązań w obrębie systemów bezpieczeństwa gwarantuje zwiększoną niezawodność w układzie sterowania. Zasada działania takiego przekaźnika polega na mechanicznym stałym połączeniu zestyków, tak by każdorazowa zmiana położenia była zawsze realizowana jednocześnie dla wszystkich zestyków. Rysunek 1 przedstawia schematyczny układ styków przekaźnika 7S.12. Uproszczony układ sterowania obrazuje rysunek 2 – widzimy, że odbiornik zadziała po zamknięciu styku NO (13-14), co spowoduje jednoczesne rozwarcie styku NC (21-22), który odpowiada za informację zwrotną dla sterownika. Jeżeli w obwodzie odbiornika nastąpi zwarcie skutkujące sklejeniem się styków 13‒14, to po odłączeniu napięcia z cewki (A1‒A2) styki 21‒22 nie zamkną się, co zostanie zinterpretowane przez sterownik jako błędne zadziałanie systemu.

Dobór przekaźnika w zależności od charakterystyki obciążenia

Trwałość elektryczna dla kategorii AC1 to oczekiwana żywotność (liczba cykli łączeniowych) dla obciążenia rezystancyjnego, przy znamionowym prądzie i napięciu. Najczęściej przyjmuje się, że żywotność przekaźnika równa jest parametrowi B10 (liczba cykli, po której 10% populacji testowanych przekaźników uległa awarii).

 
Rys. 3. Przekaźnik 7S.16

Pamiętajmy jednak, że w innych kategoriach obciążania oba parametry mogą zmienić się znacząco. Podczas kalkulacji obwodów bezpieczeństwa szczególną uwagę trzeba zwrócić na takie obwody, jak cewki styczników, elektrozaworów czy innych przekaźników – nie możemy traktować ich ani jako obciążeń AC1 (obciążenia AC rezystancyjne lub niewielkie indukcyjne), ani DC1 (obciążenie rezystancyjne lub niewielkie indukcyjne DC). Tego typu obciążenia powinniśmy uwzględnić w kalkulacji jako kategorię AC15 lub DC13 i dobrać dane dla tych parametrów.

Analizując dane znajdujące się w instrukcji użytkowania przekaźnika 7S.16 (tabela 2), widzimy, że typ obciążenia odbiornika oraz rzeczywiste obciążenie In wpływają na liczbę cykli łączeniowych, więc również na parametr B10d. W kategorii DC13 zwiększenie obciążenia z 1 A do 2 A skutkuje 3,5-krotnym zmniejszeniem B10d.

 

Finder Polska Sp. z o.o.
www.findernet.com/pl/polska/