Aktywne kompensatory mocy biernej SVG

| Prezentacje firmowe Zasilanie, aparatura nn

Firma ANIRO od ponad 35 lat specjalizuje się w branży napędów oraz automatyki przemysłowej. W ramach rozwoju produktów oraz w odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów rozbudowała dział jakości energii elektrycznej i rozpoczęła dystrybucję rozwiązań do kompensacji mocy biernej oraz filtracji harmonicznych.

Aktywne kompensatory mocy biernej SVG

Aktywny kompensator mocy biernej SVG firmy Sinexcel to urządzenie energoelektroniczne, którego zadaniem jest kompensacja mocy biernej indukcyjnej oraz pojemnościowej za pomocą jednej jednostki sprzętowej. Szybka odpowiedź, poniżej 10 ms, na dynamiczne zmiany wartości cos (φ) zapewnia bezwzględne utrzymanie zadanego parametru współczynnika mocy, indywidualnie w każdej fazie oraz ograniczenie wskaźnika migotania światła wywołanego dynamicznymi zmianami obciążenia mocą bierną.

Modułowa konstrukcja umożliwia bardzo szybką i wygodną rozbudowę. Sterownik IGBT jest kontrolowany poprzez panel HMI, na którym można podejrzeć aktualne wartości parametrów elektrycznych strony obciążenia, kompensatora oraz sieci zasilającej. Siedmiocalowy panel HMI umożliwia zapisanie wartości rejestrowanych danych, eksport na zewnętrzny dysk USB oraz generowanie raportów z rejestrowanych parametrów. Kompensator aktywny występuje w opcji z filtracją harmonicznych. Jest to urządzenie typu ASVG, które dzięki rozbudowanej funkcjonalności umożliwia kompensację mocy biernej oraz filtrację harmonicznych.

Rozwój technologii sterowania układami napędowymi, oświetlenia LED, zasilaczy elektronicznych oraz układów UPS spowodowały zmianę charakteru obciążenia mocą bierną. Na podstawie przeprowadzanych pomiarów dla różnych rodzajów odbiorów można wysunąć wniosek o modyfikacji tego charakteru z indukcyjnego na pojemnościowy. Dynamiczne zmiany obciążenia występujące w sieci oraz zmiana charakteru obciążenia spowodowały rozwój układów kompensacji mocy biernej w celu zapewnienia dokładnej oraz dwukierunkowej kompensacji bezstopniowej.

Wraz z rozwojem automatyzacji procesów produkcyjnych wzrost liczby stosowanych urządzeń energoelektronicznych stał się bardzo wysoki. Wspomniana zmiana charakteru obciążenia idzie w parze z coraz większym poziomem harmonicznych w napięciu oraz w prądzie. Często spotykane skutki występowania harmonicznych mogą sugerować wysoka temperatura transformatora lub częste awarie układów automatyki. Z takimi zjawiskami specjaliści z firmy ANIRO spotykają się na co dzień.

Akademia jakości

Zdobytą wiedzą praktyczną oraz teoretyczną firmowi fachowcy dzielą się na corocznych Akademiach Jakości Energii Elektrycznej (https://aniro.pl/akademia). Podczas dwudniowego szkolenia omawiane są zagadnienia związane z obowiązującymi w Polsce standardami dotyczącymi jakości energii elektrycznej, a także z tematyką traktującą o źródłach pogarszających się parametrów zasilania. Przedstawiane są również działania poprawiające jakość energii w naszych sieciach.

W trakcie szkolenia prezentowane są rozwiązania omawianych problemów oraz odbywa się prezentacja praktyczna doboru i parametryzacji aktywnych kompensatorów oraz aktywnych filtrów wyższych harmonicznych. Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla osób o wykształceniu technicznym, które wykonują instalacje elektryczne, projektantów i inżynierów utrzymania ruchu, jak też osób odpowiedzialnych za inwestycje – ponieważ rozwiązania poprawiające parametry zasilania wpływają na całościową efektywność energetyczną przedsiębiorstwa oraz oszczędności związane z kosztami energii elektrycznej.

mgr inż. Anna Hońdo

Aniro
www.aniro.pl