Piątek, 04 marca 2022

Szkolenia dla przemysłu – tradycyjnie i wirtualnie

Szkolenia są ważnym elementem rozwoju zawodowego – pozwalają rozszerzyć lub uaktualnić wiedzę potrzebną na obecnym stanowisku albo zdobyć nową, jeżeli planujemy zmienić pracę. Uczestniczą w nich w związku z tym przedstawiciele różnych gałęzi przemysłu i specjalizacji, na różnych stanowiskach, inżynierskich i menedżerskich. W odpowiedzi na zapotrzebowanie oferta firm szkoleniowych jest ciągle uzupełniana i aktualizowana w tematyce tradycyjnej i nowych technologii. W artykule prezentujemy jej przegląd. Przedstawiamy również nową rzeczywistość, w której firmy szkoleniowe działają od wybuchu pandemii koronawirusa.

Szkolenia dla przemysłu – tradycyjnie i wirtualnie

Szkoleń dla pracowników przemysłu nie jest łatwo sklasyfikować – grupy docelowe niektórych są szerokie, innych sprofilowane, a poza tym często się pokrywają. Chcąc mimo to wprowadzić przynajmniej ich ogólny podział, wyróżnić możemy te: skierowane do personelu określonych branż, dotyczące działów techniki, zagadnień lub technologii, przedstawiające specyfikę obsługi konkretnych maszyn, objaśniające przepisy albo normy, skierowane do różnych grup zawodowych z podziałem na dział zakładu i stanowisko. Dalej przedstawiamy przykłady tematów szkoleń zaliczanych do wymienionych kategorii.

Z czego szkoli się branża spożywcza?

Ze względu na charakter tytułowej gałęzi przemysłu przedmiotem szkoleń do niej adresowanych jest głównie jakość i higiena produkcji, w tym przepisy, które je standaryzują. Zagadnienia w ich trakcie poruszane to w związku z tym m.in.: klasyfikacja i przegląd źródeł zanieczyszczeń, które występują na liniach technologicznych, charakterystyka procesów produkcyjnych i wyposażenia parków maszynowych pod kątem wystąpienia takich zagrożeń, wymagania sanitarne dla sprzętu produkcyjnego i wyposażenia hal produkcyjnych, przegląd technik mycia/dezynfekcji, w tym w ramach procesów CIP/SIP, czyli na miejscu, bez demontażu, i zasady higieny, które obowiązują personel. Omawiane są oprócz tego przepisy krajowe, unijne i międzynarodowe, które dotyczą bezpieczeństwa produkcji żywności, pod kątem ich interpretacji, wdrożenia i dobrych praktyk. Najważniejsze z nich to wymogi: GHP (Dobrej Praktyki Higienicznej), GMP (Dobrej Praktyki Produkcyjnej), HACCP (Systemu Analizy Kontroli i Krytycznych Punktów Kontroli) i normy ISO 22000 dotyczącej systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności.

Do grupy szkoleń skierowanych do określonej branży zalicza się też te z zakresu przetwórstwa tworzyw sztucznych. Przedstawiamy je w ramce.

Szkolenia dla branży tworzyw sztucznych

Szkolenia z zakresu tworzyw sztucznych oraz ich przetwórstwa organizują firmy szkoleniowe, instytuty badawcze, jak również przedsiębiorstwa, które się w tej dziedzinie specjalizują. W programie tego typu kursów przeważnie na początku omawiane są właściwości tytułowych materiałów. W zależności od stopnia szczegółowości tworzywa sztuczne charakteryzowane są na poziomie cząsteczkowym i/lub klasyfikowane ze względu na zastosowanie i ich cechy (mechaniczne, termiczne, chemiczne, optyczne, elektryczne), użytkowe (w stanie stałym) oraz przetwórcze (w stanie uplastycznienia). Prowadzący zwykle również wprowadzają kursantów w tematykę badania tych materiałów oraz metod ich rozpoznawania, manualnych i z wykorzystaniem przyrządów pomiarowych. Informacje na temat właściwości tworzyw sztucznych są przedstawiane w ramach oddzielnie organizowanych kursów lub stanowią wprowadzenie podczas szkoleń, które dotyczą ich przetwórstwa. W dalszej kolejności jest w ich trakcie prezentowany przegląd różnych metod ich obróbki, jak wtrysk i wytłaczanie i ich różnych wersji. Podczas zajęć im poświęconym standardowo omawia się przebieg danego procesu i budowę maszyn, na przykład wtryskarek, w zakresie ich wyposażenia podstawowego oraz oprzyrządowania dodatkowego. Poza tym poruszane tematy to m.in. problemy występujące w przetwórstwie tworzyw sztucznych i wskazówki, jak je rozwiązać. Uczestników tych szkoleń zainteresować też może tematyka projektowania i eksploatacji form wtryskowych. Organizowane są także zajęcia o zawężonej tematyce, na przykład dotyczące określonych grup produktów z tworzyw sztucznych (profili, folii), podczas których charakteryzowana jest ich specyfika i częste problemy w produkcji. Uzupełnienie opisywanych kursów stanowią szkolenia z projektowania elementów z tych materiałów oraz ich recyklingu. Osoby z branży produkcji i przetwórstwa tworzyw sztucznych zainteresują także z pewnością zajęcia z technologii druku addytywnego, które opisujemy w artykule.

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej
Przejdź do kompendium

Prezentacje firmowe

Zobacz również