Program szkoleń z dyrektywy ATEX

Przykład szkoleń dotyczących konkretnych przepisów to te przedstawiające dyrektywę ATEX. Temat ten może zainteresować zwłaszcza pracowników branż: chemicznej, petrochemicznej, spożywczej, górniczej i innych, w zakładach których występuje zagrożenie wybuchem.

Typowo podczas kursów tego typu na wstępie przedstawiane są podstawy prawne. Najważniejsze dokumenty to obecnie: dyrektywa 1999/92/WE (dawniej ATEX 137, aktualnie pod nazwą ATEX 153) oraz dyrektywa 2014/34/UE (ATEX 114). Drugi dokument zastąpił dawniej obowiązującą dyrektywę 94/9/WE (ATEX 95). W ATEX 153 zebrano minimalne wymagania dla pracodawcy dotyczące BHP w związku z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej. ATEX 114 natomiast dotyczy zasadniczych wymagań dla urządzeń oraz systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Obie dyrektywy zostały wprowadzone do polskiego prawa, w 2010 i 2016, stosownymi rozporządzeniami. W trakcie szkoleń im poświęconym omawiane są: ich cele oraz zakresy stosowania, wymagania w nich zawarte, trudności w ich interpretacji oraz powiązania między nimi. Poza tym przedstawia się przykłady wypadków. Z zagadnień teoretycznych podaje się standardowo: definicję eksplozji i klasyfikację substancji niebezpiecznych. Na szkoleniach z ATEX można się też zwykle zapoznać z: zabezpieczaniami instalacji produkcyjnych przez niedopuszczanie do wytworzenia się atmosfery wybuchowej (detekcja gazów), zapobieganie zapłonowi atmosfery wybuchowej (detekcja płomieni), i metodami ograniczania efektów eksplozji oraz urządzeniami w wykonaniu przeciwwybuchowym (ich oznaczeniami, rozwiązaniami konstrukcyjnymi).

Tematy szkoleń z AGV i AMR

Wózki samojezdne AGV i autonomiczne roboty mobilne AMR stale zyskują na popularności w magazynach, ale i w produkcji. W szkoleniach ich dotyczących najwięcej miejsca poświęca się bezpieczeństwu użytkowania. Wśród najczęściej omawianych kwestii w tym zakresie wymienić można: metody sterowania, nawigacji i tryby pracy, systemy hamowania, zasady zachowania bezpiecznej prędkości i utrzymania stabilności pojazdów, podział obszaru pracy na strefy (na przykład: zagrożenia, z ograniczeniem, zamkniętą, załadunku i przeładunku), wyposażenie i urządzenia ochronne (skanery bezpieczeństwa, listwy naciskowe, urządzenia zatrzymania awaryjnego, bariery i kurtyny świetlne, systemy ostrzegania) oraz metody zabezpieczania ładunków. Przedstawia się też wymogi prawne dla projektantów i użytkowników wózków samojezdnych. Na wstępie przeważnie omawia się także budowę, zalety, funkcjonalność i przykłady wdrożeń AGV/AMR.

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej

Prezentacje firmowe