Kursy na operatorów wózków widłowych

Przykładem szkoleń kierowanych do pracowników zakładów przemysłowych na konkretnych stanowiskach są te dla przyszłych operatorów wózków widłowych. Ich program jest narzucony przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) – opracowując go, powinno się uwzględnić minimalne wymagania dotyczące szkoleń z obsługi urządzeń transportu bliskiego (UTB). Można się z nimi zapoznać na stronie internetowej UDT. Wśród tematów, które trzeba obowiązkowo poruszyć, są: budowa oraz urządzenia zabezpieczające w UTB, czynności do wykonania przed rozpoczęciem pracy, w jej trakcie i po zakończeniu, sterowanie mechanizmami ogólnego przeznaczenia i tych specjalnych, sprawdzanie działania urządzeń zabezpieczających, hamulców, praca w warunkach nietypowych, wymogi bezpiecznej pracy oraz procedura postępowania w razie uszkodzenia albo nieszczęśliwego wypadku. Przeważnie informacje te są uzupełniane o wiadomości z dziedziny ładunkoznawstwa. Kursanci koniecznie odbywają też zajęcia praktyczne, na których uczą się operowania wózkiem widłowym i przeładowywania towarów z jego wykorzystaniem.

Szkolenia z Industry 4.0 i cyberbezpieczeństwa

Branża szkoleniowa, nie chcąc pozostać w tyle, podąża za najnowszymi trendami w przemyśle, w tym celu uzupełniając swoją ofertę o kursy dotyczące nowych technologii oraz wyzwań. Przykład pierwszych to Przemysł 4.0, a drugich cyberbezpieczeństwo zakładów przemysłowych. Szkolenia w zakresie Industry 4.0 przeważnie rozpoczynają się od podania ogólnej definicji, przedstawienia głównych koncepcji i omówienia perspektyw, technologicznych i ekonomicznych, jakie ten trend ze sobą niesie. Potem prezentowane są rozwiązania napędzające czwartą rewolucję przemysłową, w tym: Przemysłowy Internet Rzeczy, sztuczna inteligencja, zwłaszcza uczenie maszynowe, Big Data, cyfrowe bliźniaki, VR/AR, chmura, AGV/AMR, roboty współpracujące oraz ich aplikacje w fabrykach przyszłości. Przedstawiane są również porady odnośnie do ich wprowadzania w zakładzie, których uzupełnieniem są przykłady zrealizowanych wdrożeń. W trakcie szkoleń dotyczących tej tematyki omawiane są ponadto kompetencje, których wymagać się będzie od inżynierów w związku z czwartą rewolucją przemysłową.

Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa zakładów przemysłowych są prowadzone na różnych poziomach. Na tych o najniższym stopniu zaawansowania przedstawiane są informacje mające budować świadomość personelu w zakresie zagrożeń i ich odpowiedzialności za ochronę przed nimi środowiska pracy przez stosowanie się do dobrych praktyk podczas korzystania z systemów komputerowych. Drugą grupę stanowią szkolenia skierowane do specjalistów odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo systemów automatyki i sterowania. Na ich wstępie przeważnie przypominane są podstawy teoretyczne sieci LAN/WAN i systemów OT/IT, jak również typowe wektory ataków, metody ich rozpoznawania i ograniczania ich skutków. Następnie omawiane są metody ochrony dedykowane systemom i urządzeniom, na przykład SCADA i PLC, ilustrowane przykładami ataków.

Egzaminy, certyfikaty odbycia szkolenia

UDT nakłada wymagania na program szkoleń dla operatorów wózków widłowych, ponieważ żeby uzyskać taki status prawnie, konieczne jest zdanie egzaminu potwierdzającego umiejętności nabyte w czasie kursu. Organizatorzy takich szkoleń, wychodząc naprzeciw potrzebom kursantów, często biorą na siebie wszystkie formalności związane z ustaleniem terminu egzaminu, który należy zdać przed komisją powołaną przez dyrektora Urzędu Dozoru Technicznego. Również inne szkolenia mogą upoważniać do podejścia do egzaminu organizowanego przez uprawnioną jednostkę – o informacje o tym, czy istnieje możliwość formalnego poświadczenia kompetencji zdobytych w temacie szkolenia, należy pytać jego organizatorów. Poza tym standardowo uczestnicy kursów uzyskują certyfikaty potwierdzające, że wzięli w nich udział, często w kilku językach, oprócz polskiego. Wybierając firmę szkoleniową, warto jest się też upewnić, że dane przedsiębiorstwo wdrożyło procedury wymagane przez normę ISO 29990 – przyjęcie tego międzynarodowego systemu zarządzania jakością na potrzeby kształcenia i szkolenia stanowi gwarancją usług na wysokim poziomie.

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej
Przejdź do kompendium

Prezentacje firmowe

Zobacz również