Szkolenie zamknięte...

Szkolenia mogą mieć różną formę. Najpopularniejsze z nich to: zamknięte, otwarte, teoretyczne i praktyczne. Szkolenia zamknięte zazwyczaj realizowane są dla grup kilku–kilkunastoosobowych, przeważnie pracowników tego samego przedsiębiorstwa albo członków tej samej organizacji. Ich program, forma, czas trwania oraz liczebność grup są zwykle dostosowane do zadeklarowanych potrzeb uczestników. Ponadto miejsce i terminy zajęć ustalane są indywidualnie. Tego rodzaju kursy najbardziej opłaca się wybrać, jeśli przeszkolonych ma zostać więcej osób. Czasem też wymagać tego może specyfika zagadnienia będącego tematem zajęć. Przykładowo zdarza się, że zorganizowanie szkolenia zamkniętego na życzenie jest jedyną możliwością, jeżeli trzeba usystematyzować, poszerzyć albo zaktualizować wiedzę pracowników na temat, który w ich pracy jest niezbędny, lecz generalnie jest niszowy i z powodu jego małej popularności w tym zakresie nikt powszechnie nie szkoli. Poza tym, jeżeli w czasie kursu będą poruszane kwestie poufne, jak tajemnice handlowe czy zastrzeżone szczegóły rozwiązań technicznych, podczas szkolenia zamkniętego łatwiej o zachowanie tajemnicy. Z drugiej strony jednak ta forma jest zwykle nieopłacalna przy małej liczbie kursantów. Liczyć się trzeba też z tym, że nie będzie możliwa wymiana doświadczeń z osobami spoza danej organizacji.

…Czy otwarte?

Druga forma, szkolenia otwarte, też ma zalety i wady. Jeżeli chodzi o pierwsze najważniejsze, to zwykle niższy koszt i opłacalność nawet w przypadku oddelegowania na kurs pojedynczych osób, większa różnorodność tematów do wyboru i, dzięki temu, że w szkoleniu uczestniczą pracownicy i przedstawiciele różnych firm i organizacji, możliwość nawiązania nowych kontaktów biznesowych i wymiany doświadczeń zawodowych. Z drugiej strony liczyć się trzeba z takimi ograniczeniami, jak ustalone na "sztywno": termin, miejsce i czas trwania szkolenia, co wiąże się z dodatkowymi wydatkami na przejazd, nocleg i wyżywienie, jak również program. To ostatnie bywa problemem, ponieważ tematyka kursów otwartych z konieczności jest zwykle ogólna i często uproszczona, by materiał był zrozumiały dla wszystkich uczestników, którzy mogą się w różnym stopniu w danym zagadnieniu orientować.

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej

Prezentacje firmowe

Zobacz również