Szkolenia w ramach Centrum technologiczno-szkoleniowego Renex

| Prezentacje firmowe Artykuły

Mimo postępującej automatyzacji podstawą niemalże każdej działalności w branżach przemysłowych jest odpowiednio przeszkolona kadra. W tym artykule przyjrzymy się jednej ze sfer funkcjonowania CENTRUM TECHNOLOGICZNO-SZKOLENIOWEGO RENEX – szkoleniom specjalistycznym.

Szkolenia w ramach Centrum technologiczno-szkoleniowego Renex

Potrzeba odpowiedniego przeszkolenia kadr towarzyszy niemalże każdej działalności produkcyjnej i usługowej. Problem jest szczególnie zauważalny w szybko rozwijających się przedsiębiorstwach – wchodzących w nowe sfery działalności i inwestujących w nowe rozwiązania technologiczne. Od tego, czy pracownicy danej firmy będą potrafili funkcjonować w nowych dla nich rygorach, z użyciem nowych urządzeń i procedur, niejednokrotnie zależy przyszłość i rentowność przedsięwzięcia.

Kwestia ta bywa dość trudna do rozwiązania własnymi – wewnętrznymi – siłami. Dość często w rozwijających się przedsiębiorstwach brak jest odpowiednich zasobów doświadczenia i know-how, by odpowiednio przeszkolić i aktualizować wiedzę swoich pracowników. W szczególności dotyczy to sytuacji, kiedy potrzeba obejmuje wiele sfer działań i towarzyszących im technologii czy też umiejętności obsługi i programowania urządzeń.

Rozwiązaniem tego typu problemów jest uzyskanie wparcia od podmiotu mającego niezbędne zaplecze kadrowe i infrastrukturalne. Takim podmiotem w Polsce jest CENTRUM TECHNOLOGICZNO-SZKOLENIOWE RENEX. To ośrodek doradczy, szkoleniowy i badawczo-rozwojowy, który powstał w ramach działalności jednej z największych i najdłużej funkcjonujących polskich firm z branży elektronicznej – Grupy RENEX. Realizuje ona poprzez niego swoją misję wspierania rozwoju technologicznego oraz automatyzacji przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych niezależnie od skali ich działalności.

Za pośrednictwem CENTRUM TECHNOLOGICZNO-SZKOLENIOWEGO RENEX Grupa dostarcza szeroką pomoc w zakresie doradztwa, serwisu oraz, co szczególnie istotne z punktu widzenia niniejszego opracowania, wsparcia szkoleniowego.

Zainteresowane podmioty mają możliwość czerpania z wiedzy światowej klasy specjalistów i korzystania z dostępnych na miejscu zaawansowanych urządzeń produkcyjnych w szkoleniu własnych kadr. Co szczególnie istotne, wiedza ta i zaplecze nie są ograniczone do sfery produkcji SMT, ale rozciągają się na pozostałe specjalizacje Grupy RENEX, takie jak robotyka przemysłowa czy też inspekcja rentgenowska.

W zakresie infrastruktury CENTRUM TECHNOLOGICZNO-SZKOLENIOWEGO RENEX dostępne są na miejscu kompletne linie produkcji pakietów elektronicznych, obejmujące m.in. drukarki pasty lutowniczej, automaty Pick & Place i systemy AOI firmy YAMAHA, roboty przemysłowe REECO, fale lutownicze, urządzenia inspekcji rentgenowskiej firmy SEC, urządzenia do reworkingu czy uniwersalne roboty przemysłowe firmy YAMAHA.

Ze względu na powyższe w ramach CENTRUM TECHNOLOGICZNO-SZKOLENIOWEGO RENEX powstały i funkcjonują dwie jednostki szkoleniowe: RENEX ELECTRONICS EDUCATION CENTER oraz AUTORYZOWANE CENTRUM SZKOLENIOWE YAMAHA.

Renex electronics education center

Jest to największe i najdłużej działające autoryzowane centrum szkoleniowe IPC w Europie Centralno-Wschodniej. Oferuje szkolenia dla elektroników, obejmujące pełny zakres norm IPC, szkolenia ESA, oraz szkolenia autorskie, w szczególności z zakresu ochrony antystatycznej.

Trenerzy Centrum mogą podzielić się prawie 20-letnim doświadczeniem w opracowywaniu standardów IPC i materiałów szkoleniowych oraz prowadzeniu autoryzowanych szkoleń IPC. Kadra RENEX EEC wniosła również istotny wkład w opracowanie modułu praktycznego w zakresie tworzenia wiązek przewodów w myśl wytycznych normy IPC/WHMA-A-620, zasiadając wspólnie z pracownikami IPC w komitecie technicznym IPC.

Szkolenia IPC

Centrum szczyci się przeszkoleniem ponad 30 tys. specjalistów w kraju i za granicą oraz, co szczególnie istotne, uprawnieniami do prowadzenia kursów i nadawania uprawnień nawet na poziomie Certyfikowanego Trenera IPC.

Jak wspomnieliśmy, w ofercie Centrum znajdują się szkolenia z pełnego zakresu norm IPC, co sprawia, że ich tematyka obejmuje m.in.: standardy jakości montażu układów elektronicznych, naprawę i modyfikacje układów elektronicznych oraz płytek drukowanych, wymagania i akceptacje dla montażu kabli i wiązek przewodów, kryteria dopuszczenia płyt drukowanych oraz wymagania dla lutowanych zespołów elektrycznych i elektronicznych.

Szkolenia ESA

W odpowiedzi na rosnące znaczenie w Polsce branży produkcji najwyższej klasy urządzeń elektronicznych – takich jak te przeznaczone dla branży lotniczej, wojskowej, medycznej czy też kosmicznej – Centrum oferuje również kursy realizowane w standardach ESA, tj. Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Przeznaczone są one w szczególności dla przedsiębiorców i specjalistów doskonalących swoje umiejętności w projektowaniu i montażu pakietów elektronicznych oraz ich naprawie. Obejmuje to również zajęcia z zakresu wiązek kablowych.

Szkolenia autorskie i z zakresu ESD

Oprócz tematyki związanej z normami IPC Centrum oferuje również szkolenia autorskie, w tym kursy poświęcone ochronie antystatycznej – czyli z tzw. zakresu ESD (electrostatic discharge – wyładowanie elektrostatyczne).

Zagadnienie to odgrywa szczególną rolę w dziedzinie produkcji i naprawy pakietów elektronicznych, w której to, wraz z postępującą miniaturyzacją komponentów, zmniejsza się ich odporność na nawet najmniejsze wyładowania elektrostatyczne. Zarówno w Polsce, jak i na świecie widać wśród podmiotów działających w tej branży coraz większą świadomość konieczności tworzenia i utrzymania we właściwym funkcjonowaniu tzw. stref EPA – tj. przestrzeni zabezpieczonych przed tym zjawiskiem.

W odpowiedzi na to zapotrzebowanie Centrum dostarcza szkolenia z zakresu ochrony antystatycznej, skierowane do osób koordynujących tego rodzaju strefy oraz pracujących w nich. Ich tematyka obejmuje takie zagadnienia, jak mechanizmy elektryzacji, postępowanie z komponentami i modułami elektroniki, środki ochrony czy też identyfikacja przyrządów czułych na wyładowania elektrostatyczne.

Centrum oferuje również szerokie spektrum innych szkoleń autorskich, skierowanych do podmiotów z branży produkcji i naprawy pakietów elektronicznych.

Bazując na bogatym doświadczeniu specjalistów Grupy RENEX – jednej z największych i najdłużej działających polskich firm branży elektronicznej, Centrum dostarcza specjalistyczne kursy z zakresu lutowania ręcznego, dotyczące zarówno komponentów w technologii przewlekanej THT i powierzchniowej SMT, jak też przewodów oraz kabli, a także tematyki naprawy i regeneracji płytek drukowanych.

Warto dodać, że na zajęciach praktycznych uczestnicy mają możliwość pracy z narzędziami i wyposażeniem stosowanym m.in. w branży militarnej i SPACE.

Autoryzowane centrum szkoleniowe YAMAHA

W AUTORYZOWANYM CENTRUM SZKOLENIOWYM YAMAHA prowadzone są kursy z zakresu obsługi i programowania robotów przemysłowych oraz urządzeń produkcyjnych SMT. Celem tych działań jest udostępnienie szerokim kręgom inżynierów wiedzy i know-how, pozwalających na jak najpełniejsze wykorzystanie możliwości, jakie dają roboty przemysłowe i urządzenia YAMAHA, a co za tym idzie – zwiększenie zysków ich użytkowników. Infrastruktura Centrum obejmuje szeroki zakres robotów przemysłowych YAMAHA oraz stworzonych z ich wykorzystaniem gotowych stanowisk zrobotyzowanych, w tym wiele jednostek serii Robotów REECO – urządzeń odznaczonych m.in. godłem TERAZ POLSKA. Pozwalają one na łatwe zrobotyzowanie takich procesów produkcyjnych, jak lutowanie, skręcanie, etykietowanie czy dozowanie oraz innych, wynikających z indywidualnych potrzeb klientów.

Ponadto w Centrum znajdują się dostępne w toku kursów kompletne testowe linie produkcyjne oparte na urządzeniach i automatach YAMAHA, rozszerzone m.in. o piece rozpływowe HELLER i urządzenia do inspekcji rentgenowskiej SEC.

W ubiegłym roku AUTORYZOWANE CENTRUM SZKOLENIOWE YAMAHA zostało wyróżnione spośród europejskich firm najważniejszym tytułem – Złotej Jednostki Szkoleniowej. Firma YAMAHA, przyznając certyfikat, doceniła najwyższy poziom przekazywanej wiedzy technicznej i zaplecza technologicznego. Zwróciła też uwagę na fakt, że każdy uczestnik może korzystać z oddzielnego, w pełni funkcjonalnego stanowiska zrobotyzowanego – obejmującego robota przemysłowego. Dla komfortu nauki nie bez znaczenia jest również wyposażenie audiowizualne przestrzeni, pozwalające na wyświetlanie materiałów na indywidulanych monitorach.

Ze względu na szeroki zakres dostępnych na miejscu urządzeń i najwyższy poziom kursów w Centrum szkoleni są również sami specjaliści firmy YAMAHA.

Szkolenia z zakresu robotyki przemysłowej

Szkolenia z zakresu obsługi robotów przemysłowych skierowane są do szerokiego kręgu użytkowników. Ich celem jest dostarczenie wiedzy pozwalającej na możliwie najpełniejsze wykorzystanie możliwości tych urządzeń, również przez operatorów mających niewielkie doświadczenie w programowaniu.

Jest to szczególnie istotne w obecnej sytuacji – kiedy to wraz z postępującą automatyzacją rozwiązania zrobotyzowane są często wprowadzane do takich obszarów działalności, w których nie stosowano wcześniej tego typu technologii. Oferowane szkolenia pozwalają zespołom pracowników na szybkie przyswojenie wiedzy, a przedsiębiorstwom na zwiększenie wydajności i – co za tym idzie – na znacząco szybsze zwroty z inwestycji.

Szkolenia procesowe

Szkolenia z zakresu obsługi urządzeń produkcyjnych skierowane są do firm branży elektronicznej, produkujących urządzenia i pakiety elektroniczne na własne potrzeby bądź jako zleceniobiorcy (EMS). Dotyczy to zarówno nowo powstałych, jak i funkcjonujących już na rynku przedsiębiorstw.

W tym zakresie Centrum dostarcza szerokie spektrum szkoleń pozwalających na możliwie najpełniejsze zwiększenie wydajności poprzez właściwe ustawienie procesów, eliminację błędów produkcyjnych i przestojów.

Co szczególnie istotne, kursy tego typu odbywają się w oparciu nie tylko na wspomnianej wcześniej infrastrukturze, ale również na wiedzy najwyższej klasy specjalistów Grupy RENEX, popartej współpracą z takimi światowymi markami, jak INDIUM, HELLER czy też YAMAHA.

Szkolenia indywidualne

Oprócz szerokiego zakresu szkoleń programowych CENTRUM TECHNOLOGICZNO-SZKOLENIOWE RENEX prowadzi również kursy indywidualnie dobrane do potrzeb klientów. Dotyczy to zarówno wcześniej omówionej tematyki, jak i pozostałych szerokich obszarów działalności Grupy RENEX. Kluczowym dla tej kategorii szkoleń jest fakt, że ich zakres, forma i tematyka opracowywane są wraz z zainteresowanym podmiotem, tak by jak najlepiej dopasować je do jego realnych potrzeb.

Największe znaczenie mają w tym przypadku: szeroki zakres wiedzy specjalistów Centrum – poparty ponad 30-letnim doświadczeniem Grupy RENEX i odzwierciedlający spektrum podmiotów, marek oraz sfer jej działalności – a także omówione wcześniej zaawansowane i rozległe zaplecze technologiczne dostępne na miejscu.

Pomocy w opracowywaniu urządzeń i procesów udzielają m.in. doświadczeni inżynierowie, operatorzy urządzeń SMT, programiści oraz trenerzy IPC. Pozwala to na przekazanie wiedzy o charakterze interdyscyplinarnym i opartej na bogatych doświadczeniach i praktyce.

W ramach Centrum organizowane są ponadto szkolenia online, przeznaczone również dla użytkowników zagranicznych. Kursy w tej formie cieszą się zainteresowaniem specjalistów nie tylko z Polski, ale również z Niemiec, Litwy, Serbii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Macedonii i Rumunii czy Rosji.

Normy IPC to tworzone przez stowarzyszenie Association Connecting Electronics Industries standardy, zawierające wymagania m.in. dla projektowania, montażu i naprawy pakietów elektronicznych oraz montażu kabli i wiązek przewodów. Normy są stosowane przez zamawiających i wykonawców na całym świecie dla ułatwienia komunikacji w zakresie oczekiwanej jakości wykonania produktu.

Pozostałe sfery działalności centrum

Działalność CENTRUM TECHNOLOGICZNO-SZKOLENIOWEGO RENEX nie ogranicza się do sfery szkoleniowej. Ośrodek powstał w celu realizacji misji wspierania rozwoju technologicznego i jako taki świadczy również szerokie spektrum usług – w szczególności doradczych i dotyczących działalności badawczo-rozwojowej.

Centrum wspomaga m.in. procesy opracowywania nowych produktów elektronicznych i ich optymalizacji pod kątem masowej produkcji na wszystkich etapach tego procesu. Obejmuje to wsparcie skierowane zarówno do nowo powstałych, jak i działających już na rynku przedsiębiorstw. Dotyczy ono w szczególności tych podmiotów, które rozwijają lub wdrażają własną produkcję pakietów i urządzeń elektronicznych, bądź tych, które dążą do automatyzacji swoich – szeroko już w tym miejscu rozumianych – procesów poprzez implementację robotów przemysłowych.

Dzięki rozbudowanej infrastrukturze, obejmującej m.in. dostępny na miejscu park obróbki metalowej, lakiernię i urządzenia specjalistyczne, w toku całego procesu specjaliści CENTRUM TECHNOLOGICZNO-SZKOLENIOWEGO RENEX wspomagają opracowywanie nie tylko pakietu elektronicznego, ale również obudowy, opakowania czy też etykiet, instrukcji i akcesoriów.

Sprawia to, że dostarczane rozwiązania są kompleksowe i obejmują wszystkie aspekty tworzenia nowego produktu elektronicznego oraz są indywidualnie dobierane do potrzeb danego projektu.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z Doradcami Techniczno-Handlowymi RENEX – dth@renex.pl.
Więcej na: www.renex.pl

 

www.renex.pl
tel. +48 885 592 555
+48 54 231 10 05
dth@renex.pl