Kursy BHP – ogólne i zawężone

Określonej grupy zagadnień dotyczą z kolei szkolenia z bezpieczeństwa i higieny pracy. Ze względu na tematy oraz odbiorców wyróżnić można dwie grupy. Do pierwszej należą szkolenia zwiększające ogólną świadomość w zakresie BHP. Ich uczestnicy zaznajamiani są z przepisami i ogólnymi wymaganiami dotyczącymi pracy w warunkach o podwyższonym ryzyku. Poznają też różne typy zajęć niebezpiecznych, jak: praca na wysokości, pod napięciem, w pomieszczeniach zamkniętych, korzystanie z narzędzi i maszyn, w tym z ruchomymi elementami, kontakt z substancjami niebezpiecznymi i zagrożenie wybuchem i pożarem. Typowo w ramach tych kursów omawiane jest też oznakowanie na stanowiskach pracy informujące o zagrożeniach na nich występujących oraz środki ochrony indywidualnej. Ważnym tematem jest poza tym ocena ryzyka zawodowego. W ramach zajęć jej poświęcopoświęconych zwykle przedstawiane są, oprócz podstaw prawnych, tematy jak: sposoby identyfikowania zagrożeń, metody szacowania poziomu ryzyka zawodowego, środki je zmniejszające i sposoby ostrzegania personelu przed rozpoznanym niebezpieczeństwem i poszerzania jego świadomości na ten temat. Drugą grupę stanowią szkolenia ze specyfiki BHP na konkretnych stanowiskach pracy, na przykład dla operatorów maszyn.

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej
Przejdź do kompendium

Prezentacje firmowe