Szkolenia w reżimie sanitarnym

Pandemia wpłynęła na wiele dziedzin naszego życia – branża szkoleń nie była pod tym względem wyjątkiem. Początkowo z powodu koronawirusa wstrzymano szkolenia stacjonarne, tak jak inne działalności gromadzące dużą liczbę osób w jednym miejscu. Potem stopniowo zaczęto je wznawiać, ale oczywiście w reżimie sanitarnym. Zalecenia w tym zakresie opracowało Ministerstwo Rozwoju i Technologii wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym.

Zamieszczono je w dokumencie pt. Wytyczne dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2.

Zalecenia te podzielono na cztery części. Pierwsza dotyczy zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu spotkania, druga zagwarantowania bezpieczeństwa jego uczestnikom, pracownikom obsługi, dostawcom, a pozostałe sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem pracowników, obsługi, uczestników wydarzenia. Przykładowe wytyczne to: dostosowanie liczby uczestników do obowiązujących przepisów i jej kontrolowanie, rozmieszczenie wyposażenia (krzeseł, stołów, sceny), tak by zapewnić dystans przynajmniej 1,5 m pomiędzy uczestnikami i uniemożliwienie im samodzielnego wyboru miejsc przez ich oznakowanie, udostępnienie odpowiedniej liczb dozowników z płynem do dezynfekcji. Trzeba też czyścić części wspólne i zapewnić odpowiednią wentylację. Pełny wykaz zaleceń jest dostępny pod adresem https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/spotkania-biznesowe-szkolenia-konferencje-i-kongresy.

Jadwiga Woźnik


EMT-Systems

  • Jaki jest profil działalności firmy?

EMT-Systems to najbardziej kompleksowy ośrodek szkoleń technicznych w Polsce. Od 15 lat organizujemy praktyczne kursy dla służb utrzymania ruchu, w tym działów automatyki, mechanicznych, energetycznych, technicznych i projektowo-konstrukcyjnych. Klientami firmy są największe zakłady przemysłowe w kraju, które delegują na kursy swoich operatorów, programistów, konstruktorów oraz kadrę zarządzającą. Do tej pory w szkoleniach EMT-Systems wzięło udział ponad 65 tys. osób.

  • Jaki jest zakres tematyczny realizowanych przez Was szkoleń? Jakie działania realizujecie?

Zakres tematyczny szkoleń jest przeogromny – to ponad 180 kursów stacjonarnych i online obejmujących takie dziedziny jak: systemy sterowania i wizualizacji, hydraulika siłowa, pneumatyka przemysłowa, mechanika i budowa maszyn, obróbka skrawaniem, tworzywa sztuczne, ale i druk 3D, fotowoltaika oraz zarządzanie zakładem przemysłowym. W programach szkoleniowych EMT-Systems żywo obecna jest też idea Przemysłu 4.0.

Każdy pion szkoleniowy podzielony jest na ścieżki obejmujące kilka poziomów kursów – od zagadnień podstawowych po tematy trudniejsze i wysoce specjalistyczne. Duży nacisk kładziemy na praktykę. Szkolenia realizowane są w formie ćwiczeń w salach i laboratoriach wyposażonych w rzeczywiste maszyny i urządzenia przemysłowe oraz autorskie stanowiska dydaktyczne.

Kursy EMT-Systems nie tylko wdrażają w świat danej branży przemysłowej i przygotowują do wykonywania samodzielnych zadań – uczą montażu, obsługi, programowania, konfiguracji oraz diagnostyki komponentów i urządzeń, monitorowania programów czy modernizacji maszyn i linii produkcyjnych, ale również zapoznają pracownika z zasadami i trudnościami występującymi w jego zawodzie, uczą właściwego reagowania na pojawiające się problemy, usuwania awarii i usterek oraz predykcji. Wszystko to wpływa na dokładność i niezawodność, a co za tym idzie usprawnienie pracy, zmniejszenie kosztów i szybszy rozwój przedsiębiorstw.

Poza ograniczeniami pandemia paradoksalnie może także wprowadzić nową jakość w szkoleniach. Przede wszystkim, co od razu rzuca się w oczy, kiedy przegląda się strony internetowe firm szkoleniowych, spopularyzowała te w formie online.

Ich zaletą jest możliwość odbycia kursu w zaciszu domowym albo w biurze, bez konieczności przemieszczania się, z czym zawsze wiąże się jakaś strata sił i czasu. Co więcej, biorąc udział w szkoleniu zdalnym łatwiej jest o skupienie, jeśli normalnie rozprasza nas obecność innych osób, które na przykład w sali siedząc za nami, mogą wymieniać między sobą uwagi.

Chociaż cisza i spokój niewątpliwie sprzyjają przyswajaniu wiedzy, dzięki czemu platformy e-learningowe z nagranymi wcześniej kursami zyskują na popularności, organizatorzy szkoleń online starają się stwarzać uczestnikom namiastkę "prawdziwych" szkoleń, organizując wydarzenia live. W ich trakcie uczestnicy mają podgląd na salę wykładową, widząc i słysząc, co się tam dzieje, a jednocześnie śledząc na ekranie treści prezentowane przez prowadzącego. Aby kursy na żywo online w porównaniu ze stacjonarnymi nie wypadały gorzej, zapewnia się też ich użytkownikom możliwość interakcji. Dzięki temu mogą zadawać pytania i uczestniczyć w dyskusji pomiędzy prowadzącymi i innymi uczestnikami. Poza tym wykorzystuje się symulacje i techniki zdalnego dostępu pozwalające na wykonywanie ćwiczeń w warunkach jak najbardziej zbliżonych do rzeczywistych.

Jerzy Kustra


Cleanproject

  • Kogo szkolicie? Jaka jest tematyka szkoleń?

Szkolimy bardzo szeroką grupę osób pracujących w cleanroomach. Są to operatorzy, technicy, inżynierowie, managerowie, prezesi, profesorowie. Klienci mają do wyboru dwie opcje budowania kompetencji – na podstawie niezależnych szkoleń jak i w ścieżce edukacyjnej dającej możliwość nabycia uprawnień do pracy w cleanroom. Zwykle operatorzy szkoleni są w pojedynczych szkoleniach, dobieranych do konkretnych potrzeb pracodawcy, a managerowie szkoleni są w cyklu szkoleń, aby nabyć szerszy zakres wiedzy i uprawnienia oraz dalej się rozwijać w zawodzie. Absolutnie podstawowym szkoleniem jest Cleanroom Pass – wymagany do rozpoczęcia dalszej edukacji w cleanroom.

  • Jak popularność Internetu i cyfryzacja wpływają na rynek szkoleń? Czy działalność przenosi się do sieci czy może aspekt bezpośredniego kontaktu z prowadzącym, możliwości korzystania z urządzeń i generalnie uczestnictwo w szkoleniach stacjonarnych są ciągle kluczowe?

Szkolenia online to jedno z korzystnych rozwiązań, które wprowadziła do codzienności pandemia. Dużą liczbę szkoleń prowadzimy właśnie w tym trybie i kursanci są z nich bardzo zadowoleni. Jeśli szkolenia są odpowiednio przygotowane w warstwie multimedialnej i interaktywnej, to zauważamy, że ich jakość jest nawet wyższa niż w przypadku szkoleń prowadzonych tradycyjnie. Choć wspaniale jest spotykać się kursantami na sali wykładowej, to wiem, że także po pandemii szkolenia będziemy prowadzili również online. Odrębną sprawą są szkolenia praktyczne – nie można ekip sprzątających nauczyć pracy w cleanroomie przez Internet. Setki czynności takich zakładanie kombinezonu, praca z aplikacją, prowadzenie pomiarów wymaga spotkania i wspólnej pracy trener-kursant. Z tego powodu w systemie nauczania tworzonym przez ICCCS oraz wykorzystywanym przez nas nauka jest i będzie hybrydowa. I to jest dobry trend.

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej

Prezentacje firmowe

Zobacz również