Nowy program kwalifikacji Pilz – systemowe podejście do szkoleń pracowniczych

| Prezentacje firmowe PLC, HMI, Oprogramowanie

Konieczność dbania o bezpieczeństwo i rozwój pracowników oraz ich kształcenie podkreśla z jednej strony Kodeks Pracy, a z drugiej podejście pracodawców, określających swoje potrzeby i metody funkcjonowania. Wiele firm uczyniło z tych kwestii jeden z podstawowych elementów swojej misji i strategii działania. Nasze obserwacje dość jednoznacznie wskazują, że w zdecydowanej większości przypadków przyczyną występowania wypadków przy pracy jest brak odpowiedniej wiedzy, a co za tym idzie brak wrażliwości na występujące zagrożenia. Odpowiedzią na te problemy są szkolenia pracowników.

Nowy program kwalifikacji Pilz – systemowe podejście do szkoleń pracowniczych

Szkolenia mogą być zarówno organizowane na poziomie wewnętrznym organizacji, jak i zlecane zewnętrznym ośrodkom szkoleniowym. Te drugie są szczególnie cenione przez pracowników. Po odbyciu takiego szkolenia kursant otrzymuje imienne zaświadczenie o jego ukończeniu lub certyfikat poświadczający zdobycie nowych kompetencji.

Każda organizacja przyjmuje swój model wdrażania i szkolenia kadry. Niektórzy pracodawcy, najczęściej za pośrednictwem działów HR, narzucają kierunki rozwoju pracownika, a inni pozwalają na kształcenie według wybranej przez niego ścieżki. Z naszych doświadczeń wynika, że pracownicy w większości sami wolą decydować, jaką tematykę szkolenia wybrać i w jakich ośrodkach szkoleniowych. Uważają, że tylko oni sami są świadomi swoich zainteresowań, chęci i potencjału. Przy obecnej bogatej ofercie szkoleń trudno wybrać te, które z jednej strony zapewnią odpowiedni poziom wiedzy, a z drugiej przyczynią się do rozwoju kompetencji. Obiektywnie patrząc, możliwe jest stworzenie dobrej ścieżki rozwoju przez pracodawcę, ale wymaga to maksymalnego zaangażowania w poznanie potrzeb organizacji oraz potrzeb i potencjału każdego pracownika.

Firma Pilz Polska przygotowała kompleksowy pakiet szkoleń, oparty na czterech poziomach kwalifikacji, który pozwala zapoznać się z trudnym i bardzo rozległym obszarem bezpieczeństwa maszynowego. Został on tak skonstruowany, aby można go było elastycznie dostosować do wewnętrznego modelu budowania kompetencji i rozwoju personalnego załogi. Szkolenia na poziomie podstawowym obejmują zakres wiedzy, którą powinni przyswoić wszyscy pracownicy związani z obsługą maszyn. Na kolejnych dwóch poziomach oferujemy zajęcia specjalizowane, koncentrujące się na różnych aspektach bezpieczeństwa, sposobie redukcji zagrożeń, a także na konkretnych typach maszyn i środowisku, w którym te maszyny pracują. Są to szkolenia powiązane ze specyfiką firmy, posiadanymi maszynami i zakresem odpowiedzialności danych osób. Często wybierane są one przez kadrę zarządzającą różnych szczebli organizacji. Na samym szczycie piramidy jest certyfikowane szkolenie CMSE (Certified Machinery Safety Expert), które realizujemy wspólnie z jednostką notyfikowaną TÜV Nord, umożliwiające zdobycie międzynarodowych kwalifikacji.

W ofercie Pilz Polska dostępne są także szkolenia obejmujące zagadnienia związane z obsługą, programowaniem i serwisowaniem naszych produktów. Pozwalają one nie tylko nadzorować prawidłowe działanie urządzeń, ale także programować lub konfigurować je pod kątem indywidualnych potrzeb aplikacyjnych. Przeznaczone są dla automatyków i inżynierów związanych z utrzymaniem ruchu w zakładzie oraz projektantów systemów automatyki i programistów.

Wiedza przekazywana na różnych poziomach wzajemnie się uzupełnia, krok po kroku przygotowując uczestników do zdobycia kompleksowej wiedzy na temat bezpieczeństwa maszyn. Wszystkie nasze szkolenia prowadzą inżynierowie, wieloletni praktycy mający certyfikat CMSE (Certified Machinery Safety Expert). Skoncentrowane są na praktycznych aspektach bezpieczeństwa maszyn, a ich celem jest możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy w codziennej pracy.

Specjalistyczne szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników oferujemy od ponad piętnastu lat. Naszym celem jest zawsze dostarczenie wiedzy i umiejętności pożądanych zarówno przez pracowników, jak i pracodawców. Rok 2021, mimo trwającej pandemii, zakończyliśmy sukcesem odnośnie liczby przeprowadzonych szkoleń i liczby uczestników. Zanim pandemia rozkręciła się na dobre, wybraliśmy jedno z najlepszych narzędzi do prowadzenia zajęć online, tak aby w tych najtrudniejszych okresach w bezpieczny sposób dostarczać wiedzy naszym klientom. Wymagało to wysiłku, ale udało się osiągnąć główny cel – doprowadzenie do tego, aby szkolenia online zapewniały taką samą wartość merytoryczną, jak te stacjonarne.

Nasze wysiłki zostały docenione przez klientów. Wielu uczestników po odbyciu jednego szkolenia wybiera z oferty kolejne, co jest dla nas najlepszym potwierdzeniem wysokiej jakości świadczonych usług. Dzięki bogatemu doświadczeniu w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa jesteśmy w stanie zaoferować szkolenia spełniające najbardziej wymagające oczekiwania.

Zapoznaj się z naszą ofertą szkoleniową.

Mariusz Michalski Kierownik Działu Szkoleń w Pilz Polska Certified Machinery Safety Expert

 

Pilz Polska
tel. 22 884 71 00
info@pilz.pl
www.pilz.pl