Szkolenia dla personelu utrzymania ruchu

Szkolenia dla tytułowych pracowników dotyczą rozwiązywania problemów na liniach technologicznych i w parkach maszynowych, strategii utrzymania ruchu oraz sposobów jego optymalizacji. W ich trakcie w związku z tym omawiane są: przeglądy maszyn, techniki ich czyszczenia i konserwacji i metody pomiarowe. W zakresie strategii popularne są szkolenia z zarządzania ruchem zgodnie z TPM (Total Productive Maintenance), w czasie których są przedstawiane: definicja i cele tego podejścia, porównanie z innymi strategiami, zasady i koszty jego wdrożenia oraz wskaźniki charakteryzujące jego skuteczność: OEE (Overall Equipment Effectiveness), MTBF (Mean Time Between Failures), MTTR (Mean Time To Repair) i KPI (Key Performance Indicator).

Pracowników tego działu zainteresuje też z pewnością temat zarządzania kosztami, obejmujący: identyfikację źródeł strat, takich jak niewykorzystane maszyny, inne zasoby i słaba jakość produkcji i ich ograniczanie, planowanie budżetu i inwestycji. Liczne kursy dotyczą także organizacji pracy w zespole utrzymania ruchu, w tym komunikacji ze współpracownikami, podziału zadań, a potem egzekwowania ich wykonania czy rozwiązywania konfliktów.

Mateusz Troczyński


Yaskawa Polska

  • Czy szkolenia są dodatkiem do sprzedaży produktów, czy funkcjonują? Jak to wygląda na rynku automatyki w Polsce?

Z oferty szkoleń adresowanych do branży przemysłowej może skorzystać szerokie grono odbiorców takich jak przedsiębiorcy, instytucje publiczne, placówki oświaty czy integratorzy systemów zrobotyzowanych. Mimo że szkolenia przemysłowe przeznaczone są dla wszystkich osób zainteresowanych zdobyciem większej wiedzy na temat automatyki przemysłowej, to jednak w przypadku sprzedaży robotów ich przeprowadzenie jest wręcz obowiązkowe. Robot jest skomplikowaną, złożoną i zaawansowaną technologicznie maszyną i wykorzystywanie jej w niewłaściwy sposób może spowodować wiele szkód, takich jak kolizje, wypadki, szybsze zużycie sprzętu czy niewystarczającą wydajność produkcji. Podobnie jak w przypadku przygotowania do pracy z użyciem np. wózka widłowego konieczne jest niezbędne szkolenie, aby móc umiejętnie operować urządzeniem i wykorzystywać w pełni jego możliwości. Szkolenia przeprowadzamy zarówno dla naszych nowych klientów, jak i w przypadku wymiany lub powiększenia zespołu pracowników, których zadaniem jest obsługa robotów. Specjalizujemy się także w prowadzeniu oddzielnych dedykowanych kursów stworzonych z myślą o określonych branżach, inaczej bowiem przebiega szkolenie standardowe, a inaczej w przypadku np. aplikacji spawalniczych czy lakierniczych.

Jeśli chodzi o przyszłość szkoleń przemysłowych w Polsce, na pewno widzimy duży potencjał na rozbudowanie naszej oferty w tym zakresie wynikający przede wszystkim z potrzeb rynku. Nasi odbiorcy wyrażają chęć udziału w szkoleniach, ponieważ sami widzą, jak zmienia się sytuacja w branży, jak szybkie jest tempo rozwoju automatyki i jak trudno nadążyć za dynamiką zmian w tym zakresie. Dodatkowo widzą realne zyski czy oszczędności po udziale w szkoleniach. Kto nie poszerza swojej wiedzy, ten przestaje być konkurencyjny. Nie tylko pracodawcy, ale sami pracownicy chcą podnosić swoje kwalifikacje, bo dostrzegają bardzo duży potencjał w branży robotycznej.

Anna Hońdo


ANIRO

  • Jaka jest tematyka prowadzonych przez firmę szkoleń? Kim są ich adresaci?

Szkolenia w ramach Akademii Jakości Energii Elektrycznej przeznaczone są dla osób technicznych, w tym inżynierów utrzymania ruchu, projektantów, prefabrykatorów oraz instalatorów wykonujących instalacje elektryczne. Z naszych szkoleń mogą również skorzystać osoby odpowiedzialne za inwestycje, ponieważ omawiane zagadnienia związane z efektywnością energetyczną oraz oszczędnościami na pewno przydadzą się podczas wyboru ofert oraz decyzji o stosowaniu układów poprawiających parametry zasilania.

Omawiane szkolenia obejmują tematykę techniczną związaną z zagadnieniami takimi jak kompensacja mocy biernej oraz filtracja harmonicznych. Na podstawie omówienia zagadnień teoretycznych związanych z parametrami jakości energii elektrycznej przedstawiane są najnowsze rozwiązania techniczne. Oprócz kwestii teoretycznych przedstawione są aplikacje, zasada działania nowych rozwiązań oraz przygotowanie do instalacji i proces uruchomienia urządzenia.

  • Czy szkolenia stanowią praktyczne uzupełnienie edukacji formalnej?

Największą zaletą prowadzonych przez nas szkoleń jest omawianie zagadnień teoretycznych na podstawie realizowanych aplikacji, dlatego szkolenie można uznać za uzupełnienie wiedzy ze studiów o przykłady z życia wzięte. W dobie rozwoju technologii urządzeń nie wszyscy studenci mieli okazję zapoznać się z zasadą działania aktywnych filtrów harmonicznych lub kompensatorów aktywnych, których rozwój pojawił się w ciągu kilku ostatnich lat. W dużej mierze rynek dyktuje rozwój urządzeń, co widać wyraźnie na przykładzie rozwoju instalacji PV oraz automatyzacji procesów produkcyjnych, które wpłynęły bardzo na parametry zasilania, a w konsekwencji na rozwój urządzeń do kompensacji mocy biernej oraz filtracji harmonicznych.

  • Jak pandemia wpłynęła na szkolenia? Czy działalność przenosi się do sieci, czy może aspekt bezpośredniego kontaktu z prowadzącym, możliwości korzystania z urządzeń i generalnie uczestnictwo w szkoleniach stacjonarnych są ciągle kluczowe?

Pandemia na pewno wpłynęła na przepływ informacji oraz wzrost liczby osób szukających odpowiedzi w Internecie – zarówno na pytania techniczne, jak też ofertowe. Zaobserwowaliśmy również wzrost zainteresowania szkoleniami online, natomiast w przypadku zagadnień technicznych oraz ogromnej ilości materiałów dostępnych w Internecie widzimy, że szkolenia stacjonarne są dla uczestników dużo lepsze, ponieważ materiał jest uporządkowany i przedstawiony w bardziej zrozumiały sposób. Podczas szkolenia każdy uczestnik ma możliwość samodzielnie uruchomić urządzenie znajdujące się fizycznie przed nim. Na jego przykładzie często omawiane są aspekty praktyczne związane z montażem oraz uruchomieniem.

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej

Prezentacje firmowe

Zobacz również