Zapobiec wybuchom. Automatyka przekaźnikowa w strefach zagrożenia

| Prezentacje firmowe Zasilanie, aparatura nn

Wykorzystując w procesie produkcyjnym lub technologicznym substancje oraz materiały, które mogą spowodować wybuch, trzeba zapewnić bezpieczeństwo osobom znajdującym się w pobliżu. Z pomocą przychodzą w tym względzie odpowiednio dobrane komponenty automatyki.

Zapobiec wybuchom. Automatyka przekaźnikowa w strefach zagrożenia

Zasadniczymi parametrami ryzyka, jakie należy wziąć pod uwagę, szacując prawdopodobieństwo wystąpienia w procesie produkcyjnym wybuchu oraz jego siłę, są właściwości fizyko-chemiczne mieszaniny substancji palnej z powietrzem, w którym ulega ona spalaniu. Analiza tego typu zjawisk jest bardzo złożona.

Przy zapobieganiu wystąpieniu zapłonu atmosfery wybuchowej szczególnie duże znaczenie ma wyposażenie zakładu w odpowiednie urządzenia oraz instalacje. Muszą one mieć takie zabezpieczenia i wykonania, które będą najskuteczniejsze w związku z oszacowanym prawdopodobieństwem wystąpienia atmosfery wybuchowej. Wymagania, jakie powinny spełniać, oraz sposoby ich oznaczania, zawarte są m.in. w dyrektywie ATEX.

Podczas doboru urządzeń czy komponentów automatyki należy zwrócić uwagę na to, do której grupy, kategorii i atmosfery pracy zostały one przyporządkowane. Ważne są też typ budowy, klasa temperaturowa i poziom ochrony.

Firma Finder jako wiodący europejski producent wyspecjalizowanych komponentów automatyki przekaźnikowej oferuje rozwiązania do pracy w najtrudniejszych warunkach środowiskowych i przemysłowych. Opracowano je na podstawie wieloletnich badań i doświadczeń w produkcji przekaźników przeznaczonych do pracy w ekstremalnych warunkach. Ważną pozycję zajmują tu wszechstronne produkty przeznaczone do pracy w strefach zagrożenia wybuchem, których wykonanie jest zgodne z dyrektywą ATEX. Można je stosować w miejscach takich, jak zakłady chemiczne i petrochemiczne, w przemyśle farmaceutycznym oraz tam, gdzie znajdują się systemy chłodnicze i klimatyzacyjne.

Dzięki wykorzystaniu tego typu urządzeń znacznie zwiększa się bezpieczeństwo w systemach automatyki narażonych na łatwopalne opary, gazy i mgły. Poniżej przedstawimy wykonania przekaźników przemysłowych oraz modułów sprzęgających, przeznaczonych do pracy w strefie 2 zagrożenia wybuchem pochodzącym od takich oparów, oferowane przez firmę Finder. Oczywiście bardzo ważną pozycję w katalogu Findera zajmują produkty spełniające restrykcyjne wymogi dyrektywy ATEX.

Seria 39 Ex – konstrukcja tego przekaźnika interfejsowego została oparta na jednym z najnowocześniejszych na świecie rozwiązań o rozmiarach 6 mm, jakim jest MasterBasic.

Pracę z naszymi produktami ułatwia pełna gama akcesoriów, takich jak: szyny grzebieniowe, separatory na szynę oraz moduł do szybkiego łączenia ze sterownikiem PLC (również spełniające normy ATEX). W serii 39 dostępne są dwa rozwiązania w wykonaniu śrubowym oraz w wykonaniu Push-in, które nie wymaga narzędzi do włożenia przygotowanego drutu lub linki, przyspieszając w ten sposób kablowanie rozdzielnicy.

Cechy:

 • certyfikat: EPT 15 ATEX 0194 U;
 • 1 P 6 A;
 • napięcie znamionowe:
  • od 6 do 240 VAC/DC,
  • od 24 VDC, 230 VAC;

wbudowany wskaźnik zadziałania; wersje szeroko-napięciowe; zaciski śrubowe lub push-in.

Seria 58 Ex jest oparta na konstrukcji przekaźników 55, dzięki czemu zachowujemy konfigurację 2, 3 i 4 styków przełącznych, zależnie od typu. Specjalnie dobrane akcesoria pozwalają w prosty sposób łączyć je w szeregi za pomocą szyn grzebieniowych. Dzięki nim możemy tworzyć proste układy logiczne, zwielokrotnić sygnał i jednocześnie zastosować na każdym ze styków różne napięcia i sygnały sterujące. Innowacyjność i pewność konstrukcji uznanych przekaźników, jakimi są nasze 55-ki, daje pewność długoletniej eksploatacji i niezawodności układu. Wbudowany wskaźnik zadziałania ułatwia kontrolę i serwis urządzenia.

Cechy:

 • certyfikat: EPT 15 ATEX 0195 U;
 • 2, 3 lub 4 P–10, 9 i 6 A;
 • napięcie znamionowe:
  • od 12 do 125 VDC,
  • od 12 do 230 VAC;
 • dołączony wskaźnik zadziałania;
 • zaciski śrubowe.

Seria 66 Ex to jedno z najciekawszych rozwiązań w naszej ofercie. Silnoprądowy przekaźnik, pozwalający łączyć na dwóch stykach nawet 25 A przy 24 VDC lub 230 VAC, zapewnia niejednokrotnie możliwość zdecydowanego uproszczenia państwa układu. Szczelna obudowa gwarantuje poziom bezpieczeństwa Ex nC. Dzięki konstrukcji, która zależnie od wykonania umożliwia montaż przewlekany do elektroniki lub podłączenie za pomocą konektorów Faston 250, modele z tej serii stają się niesamowicie uniwersalnym narzędziem do budowy układów automatyki i elektroniki, przeznaczonych do pracy w strefach zagrożonych wybuchem.

Cechy:

 • certyfikat: EUT 14 ATEX 0150 U;
 • 2 P lub 2 Z25 A;
 • napięcie znamionowe:
  • od 6 do 240 VAC,
  • od 6 do 125 VDC;
  • do PCB lub montaż kołnierzowy (Faston 250).

 

Finder Polska Sp.z o.o.
www.findernet.com/pl/polska