Co dziś powiedziałby Henry Ford?

| Prezentacje firmowe PLC, HMI, Oprogramowanie

Niewątpliwą zaletą wprowadzenia w przemyśle linii produkcyjnych było obniżenie kosztów wytwarzania poprzez ustandaryzowanie procesów, zastosowanie powtarzalnych czynności i ujednolicenie wytwarzanych dóbr. Co prawda możliwość zażyczenia sobie samochodu w każdym kolorze, byleby to był czarny, już dawno przestała być aktualna, niemniej po latach udoskonaleń obecny Przemysł 4.0 to nie tylko możliwość wyboru różnych opcji w myśl masowej kastomizacji.

Co dziś powiedziałby Henry Ford?

Od czasu wprowadzenia systemów nadzoru i automatyzacji, funkcje kontrolne były na ogół realizowane w sposób scentralizowany. Nowoczesne systemy SCADA zazwyczaj gromadzą dane za pośrednictwem sieci przemysłowych. Powszechne wykorzystywanie smartfonów do dynamicznego dostępu do informacji i szybki rozwój podłączanych urządzeń stwarza okazję do ponownego przemyślenia relacji między człowiekiem a urządzeniami. Sposób, w jaki użytkownicy wchodzą w interakcję ze smartfonami, odbywa się bardziej naturalnie, częściej za pomocą reprezentacji graficznych i ikon niż przeglądarki z menu.

Historyczne podejście do prowadzenia, diagnozy i utrzymania systemu SCADA jest w pełni otwarte na podejście w nowy sposób. Użytkownik mobilny oczekuje powiadomień o zdarzeniach, które go dotyczą. Poruszanie się po ekranach przeznaczonych dla stanowiska roboczego w sterowni, z użyciem urządzenia mobilnego, może być kłopotliwe i czasochłonne, tymczasem użytkownik mobilny poszukuje odpowiednich i spersonalizowanych informacji, dostarczanych automatycznie, w kontekście pełnionej przez niego funkcji i jego zakresu odpowiedzialności. Dostępność znaczników geolokalizacyjnych i inteligentnych czujników szybko przekształca miejsce pracy w świat połączony z siecią. Technologie wewnętrznego systemu pozycjonowania (ang. Indoor Positioning Systems – IPS) oparte na geotagach, takie jak sygnalizatory BLE Beacons, komunikacja NFC, kody QR i sygnały GPS, są obecnie standardem w większości dostępnych na rynku smartfonów. Świat IoT szybko ewoluuje dzięki nowym sieciom komunikacyjnym, takim jak LPWAN (Low Power WAN), oferowanym przez SigfoxTM i LoRaTM, co pozwala przemyśleć sposób wdrażania instalacji SCADA.

Bezpieczny nadzór

Firma PcVue Solutions opracowała rozwiązanie mobilne, które wykorzystuje technologie IPS i LPWAN, aby zapewnić bezpieczny nadzór kontekstowy na urządzeniach mobilnych. Można teraz automatycznie uzyskiwać na swoim sprzęcie mobilnym odpowiednie informacje z różnych typów urządzeń (IoT lub konwencjonalne, przewodowe), zgodnie z ich położeniem i funkcją, bez konieczności ręcznej nawigacji. W zależności od profilu użytkownika może on być dokładnie informowany o wydarzeniach z nim związanych oraz o działaniach, które da się podjąć bezpośrednio z jego urządzenia mobilnego. Dzięki ofercie PcVue Solutions jesteśmy w stanie szybciej niż dotąd przeanalizować sytuację oraz podjąć natychmiastowe i sprawne działania, poprawiając jednocześnie dostępność systemu pod nadzorem.

Inną, coraz bardziej istotną kwestią jest to, że systemy komputerowe są narażone na rosnące zagrożenia i cyberataki o potencjalnie dramatycznych konsekwencjach. Rozwiązania SCADA znajdują się w centrum środowisk wrażliwych na bezpieczeństwo, w zautomatyzowanej kontroli procesów oraz w systemach zaprojektowanych z myślą o bezpieczeństwie osób i mienia. W obliczu tej rzeczywistości należy jak najszybciej zainteresować się ochroną tych systemów, aby zapewnić ich bezpieczeństwo cybernetyczne.

Bezpośredni dostęp do informacji z każdego elementu systemu poprawia bezpieczeństwa produkcji, bo pozwala na szybsze wykrywanie potencjalnych awarii (predictive maintenance). Zastosowanie wspomnianych rozwiązań nie tylko więc zwiększa bezpieczeństwo związane z możliwymi atakami cybernetycznymi, ale też pozwala uniknąć kosztów związanych z nieplanowanymi przestojami. Coś, o czym sto lat temu można było jedynie pomarzyć.

Obszary zastosowań

Oprogramowanie SCADA PcVue jest wykorzystywane m.in. w automatyce budynkowej (dostępne są wbudowane sterowniki oraz protokoły BACnet, OPC, LonWorks oraz Modbus), infrastrukturze (zarządzanie mostami, tunelami, sieciami autostrad), energetyce (wbudowane sterowniki przeznaczone do wytwarzania energii, T&D oraz systemów energetycznych), systemach oczyszczania i dystrybucji wody oraz w przemyśle (protokoły komunikacyjne dla różnorodnych sterowników PLC).

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat systemu SCADA i jego zastosowań, zapraszamy do kontaktu ze specjalistami firmy WObit – dystrybutora firmy ARC Informatique i oprogramowania PcVue w Polsce.


P.P.H. WObit E. K. J. Ober s.c.
Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy
wobit@wobit.com.pl
tel. +48 61 22 27 422
fax +48 61 22 27 439
www.wobit.com.pl