Automatyka mobilna Jetter – od komponentów po systemy ISOBUS

| Prezentacje firmowe PLC, HMI, Oprogramowanie

Automatyka mobilna obejmuje systemy sterowania pojazdów specjalnych, maszyn roboczych, komunalnych, rolniczych i innych. Charakteryzuje się przede wszystkim tym, że przeznaczona jest do pracy w specyficznym środowisku, w którym występują trudne warunki.

Automatyka mobilna Jetter – od komponentów po systemy ISOBUS

Niesprzyjające warunki przejawiają się w szczególności jako:

 • skrajne i zmienne temperatury;
 • duża wilgotność i bezpośrednia ekspozycja na wodę;
 • drgania, udary i inne narażenia mechaniczne;
 • wahania napięcia zasilającego;
 • zwiększone prawdopodobieństwo występowania zwarć, przeciążeń i innych zakłóceń w instalacji.

Istnieją również inne czynniki, które wpływają na to, że komponenty automatyki mobilnej pozostają tak inne od elementów stosowanych w automatyce przemysłowej. Są to:

 • specyficzne protokoły komunikacyjne, często oparte na sieci CAN – np. CanOpen, SAE J1939, ISOBUS;
 • częste występowanie wyjść PWM, mostków H – również o stosunkowo dużym prądzie wyjściowym, co związane jest z koniecznością sterowania hydrauliką i innymi typowymi dla pojazdów urządzeniami wykonawczymi;
 • rozproszenie elementów systemu na maszynie, brak skrzynek sterowniczych;
 • konieczność stosowania specjalnych złącz – np. Deutsch, Superseal i szeregu innych;
 • występowanie specjalnych norm i certyfikatów, np. E-mark.

Komponenty automatyki mobilnej firmy Jetter

Niemiecka firma Jetter AG jest producentem komponentów dla automatyki mobilnej, mając szczególnie duże doświadczenie w branży pojazdów pożarniczych, wozów komunalnych (zwłaszcza pojazdów utrzymania dróg), a przede wszystkim maszyn rolniczych. Wśród komponentów możemy wyróżnić kilka podstawowych grup.

 • Sterowniki programowalne. Poszczególne ich modele różnią się od siebie mocą obliczeniową oraz ilością interfejsów CAN i innych złączy; mogą mieć również zintegrowane wejścia/wyjścia. Na zdjęciu i w tabeli przedstawiono sterownik JCM- 511.
 • Moduły wejścia/wyjścia. Komunikują się z jednostką centralną za pomocą protokołu CANopen, dlatego mogą być stosowane również ze sterownikami innych firm wspierającymi ten protokół. Poszczególne wejścia i wyjścia są konfigurowalne, mogą być wyposażone w pomiar prądu obciążenia. Moduły dostępne są w wykonaniach z różnymi typami złącz. Tu prezentujemy popularny moduł JXM-IO-EX30, w którym zastosowano indywidualne złącza do sygnałów typu Deutsch DT. Takie rozwiązanie znacznie ułatwia diagnostykę i serwis maszyny.Panele operatorskie – programowalne oraz panele ISOBUS.
 • Okablowanie – wiązki główne łączące komponenty systemu oraz przewody do sensorów i elementów wykonawczych. Ze względu na potencjalnie duże spadki napięć w często spotykanych instalacjach 12 V właściwie wykonane okablowanie jest kluczowym elementem systemu. Prefabrykowane przewody Jetter ze złączami zapewniają szczelność i bezawaryjną pracę.

 

ISOBUS – standaryzacja interfejsu maszyn rolniczych

Rozwój automatyki maszyn rolniczych do prac polowych wymusił na producentach tych maszyn oraz ciągników rolniczych konieczność opracowania wspólnego standardu, tak by możliwa była kompatybilność maszyn z interfejsem użytkownika w ciągniku. W ten sposób powstał standard ISOBUS, opisany przez zbiór norm ISO 11783. Dzięki temu rozwiązaniu, po podłączeniu maszyny do traktora jej interfejs graficzny wyświetla się bezpośrednio na wyświetlaczu ISOBUS, którym może być fabryczny wyświetlacz traktora. Eliminuje to potrzebę stosowania do każdej maszyny innego wyświetlacza. Standard ISOBUS sięga znacznie dalej, umożliwiając integrację i wymianę danych między wieloma urządzeniami i systemami, takimi jak komputer sterujący (ECU) traktora, joysticki, system GPS. Dzięki całościowemu podejściu ISOBUS tworzy środowisko służące automatyzacji nie tylko poszczególnych czynności polowych, lecz całych gospodarstw rolnych i upraw.

Firma Jetter ma wieloletnie doświadczenie w tworzeniu aplikacji zgodnych z systemem ISOBUS, oferując producentom maszyn gotowe rozwiązania dla typowych urządzeń rolniczych, takich jak rozrzutniki, wozy asenizacyjne, aplikatory i brony. Rozwiązania te mogą być na podstawie indywidualnych wymagań danej maszyny bardzo szybko konfigurowane i wdrażane.

 

Więcej na stronach:
https://rozrzutniki.jetter.de/
https://wozy-asenizacyjne.jetter.de/
https://brony.jetter.de/

Krzysztof Zajdel – COMPARTA
www.comparta.pl