Weidmüller prezentuje u-OS – nowy innowacyjny system operacyjny dla automatyki przemysłowej i IIoT

| Prezentacje firmowe PLC, HMI, Oprogramowanie

Przełomowy system operacyjny Weidmüller u-OS dla automatyki przemysłowej i IIoT opiera się na otwartych, uznanych standardach, takich jak Linux, technologia kontenerowa czy OPC UA i umożliwia integrację różnych aplikacji. Jest dzięki temu łatwy do rozbudowy i wspiera inżynierów automatyków w tworzeniu systemów dostosowanych do potrzeb oraz dostępnych przez przeglądarkę internetową, za pomocą przyjaznego środowiska programowania. W efekcie zapewnia użytkownikom niezależność, elastyczność i gotowość na przyszłe zmiany.

Weidmüller prezentuje u-OS – nowy innowacyjny system operacyjny dla automatyki przemysłowej i IIoT

IT i OT były kiedyś odrębnymi dziedzinami: podczas gdy technologia informacyjna odpowiada za systemy danych, technologia operacyjna obejmuje sprzęt oraz oprogramowanie do sterowania i zarządzania systemami w przemyśle wytwórczym i procesowym. W ostatnich latach, wraz z rozwojem przemysłu w duchu koncepcji Industry 4.0, świat OT zaczął łączyć się ze światem IT, a branża narażona jest na coraz większą liczbę bodźców, które znacznie przyspieszają tę fuzję. Cyfryzacja, technologie chmurowe i brzegowe, sztuczna inteligencja oraz Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT) wpływają na technologię operacyjną, rozwijając się w coraz większym tempie.

"Do 2025 roku w użyciu będzie co najmniej 40 miliardów urządzeń IoT", szacuje Andreas Hoffmann, wiceprezes Business Unit Automation w Weidmüller Interface.

Wydajne urządzenia brzegowe zapewniają przewagę konkurencyjną

Dzięki sieciowaniu i cyfryzacji procesów aż do krawędzi sieci przedsiębiorstwa zyskują decydującą przewagę konkurencyjną: przejrzyste i aktualne informacje, dużą elastyczność procesów, możliwość podejmowania przyszłościowych decyzji, a tym samym oszczędność czasu i kosztów – jak również, co nie mniej ważne, poprawę jakości procesów.

Prowadzi to nie tylko do wykładniczego wzrostu ilości danych, ale także do przeniesienia dotychczas scentralizowanych funkcji IT i procesów decyzyjnych na zdecentralizowane komponenty brzegowe. W efekcie wymagane jest cyfrowe sieciowanie wielu różnych systemów i rozwiązań. To, co wydaje się korzystne w teorii, staje się również bardzo korzystne w praktyce, choć wdrożenie nie jest (jeszcze) takie proste. Dzieje się tak dlatego, że wiele korzyści, jakie może zaoferować zintegrowana inteligentna fabryka w zakresie elastyczności, kosztów i efektywności energetycznej, nie może być urzeczywistnionych ze względu na systemy automatyki specyficzne dla danego producenta. Warunek wstępny udanego wdrożenia rozwiązania na rynku w ramach IT, czyli bezproblemowa kompatybilność z systemami innych firm, pozostaje daleki od standardu obowiązującego w OT: użytkownicy często muszą radzić sobie z niekompatybilnością własnych koncepcji oraz kosztowną konserwacją i modernizacją systemów. W ostatnich latach wiele firm przekonało się również, że stosowane przez nie indywidualne rozwiązania dają bardzo małe możliwości prostego przejścia na komponenty innego producenta w przypadku zakłóceń w globalnym łańcuchu dostaw.

Komunikacja między OT i IT w jednym urządzeniu

"Im bardziej światy IT i OT się przenikają, tym większe jest pragnienie użytkowników, aby przełamać tę zależność", mówi Andreas Hoffmann, podsumowując wymagania klientów. "System operacyjny Weidmüller u-OS oferuje użytkownikom otwartą, elastyczną i niezależną platformę oprogramowania dla IIoT i automatyki".

u-OS łączy stabilność rozwiązań automatyki z potencjałem IIoT w jednym urządzeniu, stanowiąc dla inżynierów automatyki oraz programistów IT opcję, która ułatwia cyfrowe połączenie szerokiej gamy systemów w sieć.

Chociaż istnieją już podejścia do kompleksowych platform automatyzacji, użytkownik musi również orientować się w specyfikacjach dostawcy. Bardzo trudno np. zintegrować rozwiązania pochodzące od dostawców zewnętrznych, tymczasem u-OS opiera się na wykorzystaniu otwartych, ustalonych standardów, takich jak Linux, technologia kontenerowa i OPC UA oraz umożliwia integrację aplikacji Weidmüller, aplikacji własnych lub aplikacji pochodzących od dostawców zewnętrznych. To czyni użytkownika niezależnym i gotowym na przyszłość, ponieważ może polegać na dostawcach zewnętrznych, którzy również oferują platformy automatyzacji lub aplikacje.

Linux jako otwarty standard jest zatem warunkiem wstępnym, ponieważ łączy w sobie cechy niezbędne do zastosowania w środowisku automatyki: doskonałe możliwości w czasie rzeczywistym, dużą społeczność usługodawców i deweloperów oraz łatwą optymalizację i w razie potrzeby adaptację kodu open source.

 
Fot. 1. Sterowniki PLC u-control M2000 i M3000 i M4000 – modułowe sterowniki PLC do automatyki przemysłowej i aplikacji IoT z systemem operacyjnym u-OS

Kontenery: szybkie wdrażanie rozwiązań programowych

Technologia kontenerów jako otwarty standard umożliwia użytkownikom łączenie w jeden pakiet aplikacji ze wszystkimi jej zależnościami. Oznacza to, że nawet złożone wersje oprogramowania mogą być dostarczane w sposób automatyczny i szybki. Eliminuje to wiele źródeł błędów podczas instalacji i aktualizacji, skraca czas i oszczędza koszty. Menedżer aplikacji stosowany przez u-OS umożliwia łatwą konfigurację systemu w celu dostosowania go do specyficznych potrzeb klienta, bez konieczności posiadania programistycznej wiedzy.

OPC UA (open platform communications unified architecture) to otwarty protokół komunikacji przemysłowej, który umożliwia niezależną od platformy, niezawodną i bezpieczną wymianę informacji pomiędzy urządzeniami różnych producentów.

Korzystając z tych otwartych standardów, u-OS umożliwia działanie na swojej platformie programowej systemów uruchomieniowych innych firm. Przykład stanowi CODESYS, największy niezależny od producenta ekosystem w automatyce przemysłowej – niezależny od sprzętu system programowania do tworzenia, planowania projektu, dokumentacji, wizualizacji i konfiguracji aplikacji sterujących. Ponadto, zintegrowane środowisko uruchomieniowe u-create web od firmy Weidmüller umożliwia prostą inżynierię bez znajomości programowania.

 
Rys. 1. Otwórz się na przyszłość z u-OS – łatwym do rozbudowy, przyjaznym dla użytkownika i opartym na sieci systemem operacyjnym automatyki przemysłowej; u-OS łączy ze sobą przemysłowe IoT i automatykę, partnerów z ich użytkownikami, chmurę z danymi i ekosystemy przemysłowe ze sobą

Indywidualizacja dzięki aplikacjom

Aplikacje – od firmy Weidmüller, dostawców zewnętrznych lub własne użytkowników – mogą być wykorzystywane do elastycznego dodawania nowych funkcji i otwierania całego świata automatyki przemysłowej i IoT. System operacyjny u-OS umożliwia takie połączenie w przyszłości różnych światów przemysłowych bez żadnych komplikacji: np. PROCON-WEB, wysokowydajne oprogramowanie do wizualizacji od Weidmüllera, można po prostu zainstalować jako aplikację na otwartym systemie sterowania.

System u-OS łączy Industrial IoT z automatyką, partnerów z ich użytkownikami, chmurę z danymi i ekosystemami przemysłowymi. Klienci, którzy stawiają na automatykę open source, a nie na systemy własnościowe, czerpią z tego korzyści na kilka sposobów. Mogą pozycjonować się jako bardziej produktywni, elastyczni i wydajni, korzystając z otwartej, cyfrowej sieci.

"To przekłada się również na koszty operacyjne i ostatecznie na konkurencyjność", dodaje Andreas Hoffmann. "Dlatego nowy system operacyjny u-OS będzie w przyszłości stanowił podstawę dla wszystkich komponentów IoT i automatyki firmy Weidmüller. Każde urządzenie ma zainstalowane oprogramowanie, które umożliwia łatwy dostęp do świata IT i OT. Możliwość rozbudowy pozwala naszym klientom, i z kolei ich klientom, na stworzenie systemu dostosowanego do potrzeb i opartego na sieci. Wszystko możesz – nic nie musisz."

 


Weidmüller
www.weidmuller.pl