Piątek, 22 listopada 2019

Sterowniki programowalne - raport z polskiego rynku dystrybucji

PLC już od ponad pół wieku pełnią centralną funkcję w systemach automatyki i sterowania. Powodami ich niemalejącej popularności są niezawodność, dostępność i łatwość dopasowania aplikacji, a także przyzwyczajenia użytkowników oraz standardy stosowane w zakładach. Sterowniki podlegają też ciągłemu rozwojowi, co dotyczy m.in. zwiększania ich możliwości obliczeniowych i komunikacyjnych. Nawet w kontekście popularyzacji innych, alternatywnych do PLC produktów – przykładowo komputerów przemysłowych, pozycja sterowników programowalnych wydaje się niezagrożona. W efekcie pozostają one również rdzeniem ofert wielu dostawców działających na rynku automatyki przemysłowej i budynkowej.

Sterowniki programowalne - raport z polskiego rynku dystrybucji

PLC to jedne z najważniejszych elementów systemów sterowania, które wykorzystywane są w maszynach, instalacjach technologicznych, automatyce i licznych zastosowaniach poza przemysłem – w budownictwie, transporcie czy infrastrukturze. Niezmiennie tworzą one szeroki i wartościowy rynek, na którym działa spora grupa dostawców – od przedstawicielstw największych koncernów branżowych, do firm dystrybucyjnych i integratorskich. Bieżący raport rozpoczynamy od całościowego spojrzenia na polską branżę PLC.

200 MLN ZŁ I DOBRA KONIUNKTURA

Tytułowymi produktami zainteresowani są przede wszystkim producenci maszyn (sektor OEM) oraz odbiorcy z branż związanych z produkcją dyskretną (rys. 1). W drugim z przypadków na topie zestawienia znalazły się przede wszystkim sektory spożywczy oraz motoryzacyjny. Inne istotne dla dostawców PLC branże to m.in. energetyka, chemia, sektor automatyki budynkowej i transportowy. PLC trafiają zarówno do nowych instalacji, jak też kupowane są na potrzeby modernizacji tych istniejących oraz w celach serwisowych. Wyniki zestawienia są bardzo zbliżone do tych publikowanych w poprzednich raportach w latach 2015 i 2017. Można sądzić, że w aspekcie średniookresowym nic się tu nie zmieniło.

 
Rys. 1 Najważniejsze obszary wykorzystania PLC oraz PAC w Polsce

Pomimo zwolnienia w gospodarce i niesprzyjającej sytuacji makroekonomicznej, liczba inwestycji i modernizacji, a także wielkość produkcji maszyn – a one wszystkie wpływają na zapotrzebowanie na komponenty sterowania – pozostają na relatywnie niezłym poziomie. W bieżącym badaniu aż 86% respondentów uznało koniunkturę na rynku sterowników za dobrą, kilka dodatkowych osób za bardzo dobrą (rys. 2). Są to jedne z najlepszych wyników w historii raportów publikowanych w APA.

Oceny wartości krajowego rynku PLC/PAC są wyższe niż w poprzednich badaniach. Średnia wyliczona dla około dwudziestu odpowiedzi to 255 mln zł, zaś mediana – 200 mln zł. We wcześniejszych raportach publikowanych w kończącej się dekadzie średnie wartości wynosiły od 120 do 150 mln zł, przy czym zakres podawanych przez respondentów liczb wynosił od 10 mln do ponad miliarda złotych rocznie. Tym razem wartościami skrajnymi były 30 mln i miliard złotych, aczkolwiek zdecydowana większość odpowiedzi (90%) zawierała się w przedziale od 100 do 350 mln zł.

 
Rys. 2 Trendy koniunkturalne w branży i ocena omawianego sektora w Polsce

Prezentacje firmowe

Polecane

Nowe produkty

Zobacz również