Wtorek, 23 maja 2023

Sterowniki programowalne

Od ponad pięćdziesięciu lat PLC pełnią kluczową funkcję w systemach automatyki i sterowania. Ich popularność wynika z wielu czynników, w tym niezawodności, łatwości aplikacyjnej, ale też m.in. przyzwyczajeń samych użytkowników. Pomimo popularyzacji alternatywnych technologii, takich jak komputery przemysłowe, rozwój PLC wciąż trwa, a ich producenci coraz śmielej wkraczają w domenę świata cyfrowego i Industry 4.0. Przedstawiamy raport z polskiego rynku dystrybucji PLC, gdzie od lat obecne są duże, globalne marki, zaś dostawcy z powodzeniem obsługują zarówno przemysł produkcyjny i maszynowy, jak też sektory: budowlany, infrastrukturalny, energetyki oraz transportowy.

Sterowniki programowalne

Sytuacja na rynku

Pomimo dwóch lat pandemii i ponad roku wojny, pomimo problemów z surowcami i wysokiej inflacji – sytuacja w branży przemysłowej, w każdym razie w obszarze powiązanym z technologiami sterowania i automatyzacji, jest pozytywna. W bieżącym badaniu aż 88% respondentów uznało koniunkturę na rynku sterowników programowalnych za dobrą, kilka dodatkowych osób za bardzo dobrą (rys. 1). To świetne wyniki, niewątpliwie jedne z najlepszych w historii raportów publikowanych w APA.

 
Rys. 1

W Polsce, podobnie jak w innych krajach, PLC znajdują szerokie zastosowanie w automatyce i sterowaniu przemysłowym. Z ankiety przeprowadzonej wśród dostawców wynika, że najczęściej wykorzystuje się je w przemyśle maszynowym (OEM) – został on wskazany aż w 76% przypadków (rys. 2). W produkcji dyskretnej wykorzystanie PLC to 51%, zaś w przemyśle motoryzacyjnym 65%. Branża ta jest bardzo istotnym odbiorcą sterowników, szczególnie urządzeń o większej złożoności.

 
Rys. 2

PLC są powszechnie stosowane również w przemyśle spożywczym (63%) i chemicznym (52%), a także w energetyce (52%). W mniejszym stopniu PLC znajdują zastosowanie w branżach transportowej (w tym kolejowej) oraz w automatyce budynkowej, gdzie odpowiednio uzyskały 36% i 45% wskazań. Do tego dochodzą zastosowania w innych, pomniejszych dziedzinach – wskazało je około 15% respondentów.

Spójrzmy jeszcze na liczby. Oceny wartości krajowego rynku PLC/PAC są wyższe niż w badaniu sprzed dwóch lat, ale jednocześnie podobne do tych z wcześniejszych badań. Średnia wyliczona dla kilkunastu odpowiedzi to 240 mln zł, zaś mediana – 250 mln zł. Tyle rocznie wynosi oszacowana średnia wartość omawianej branży w Polsce. Warto przy tym zauważyć, że zakres podawanych przez respondentów kwot obejmował przedział od 20 mln do ponad miliarda złotych rocznie, jednocześnie większość odpowiedzi (blisko 90%) zawierała się w zakresie od 100 do 400 mln zł.

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej
Przejdź do kompendium

Prezentacje firmowe