Przyszłość rynku

Sterowniki programowalne to nieodłączna część świata automatyki przemysłowej i popyt na nie powinien się utrzymywać. Które branże w Polsce wykazywały będą największe zainteresowanie tymi urządzeniami? Które są ich potencjalnie największymi odbiorcami? Taką na pewno jest spożywcza, gdzie sterowniki służą do kontroli i automatyzacji procesów produkcyjnych. Drugim, niezmiennie perspektywicznym sektorem, jest ten zrzeszający firmy wytwarzające maszyny. W ich przypadku PLC stanowią centralne elementy tworzonych systemów sterowania i kontroli. Mówiąc o ważnych zastosowaniach, należy też wskazać obszar motoryzacyjny, gdzie sterowniki programowalne wykorzystywane są do sterowania procesami produkcyjnymi oraz kontroli działania różnorodnych innych systemów – np. związanych z transportem wewnętrznym.

Kolejną branżą, która może przyczynić się do wzrostu sprzedaży sterowników programowalnych, jest energetyka, w której PLC wykorzystuje się do sterowania pracą podsystemów elektrowni, systemów przetwarzania energii i innych. W perspektywie najbliższych lat coraz większe znaczenie będą miały też sektory związane z OZE oraz zastosowaniami infrastrukturalnymi / transportowymi.

 
Rys. 14. Najbardziej perspektywiczne branże będące odbiorcami PLC i podobnych produktów

Oprócz wymienionych rynków duży potencjał dla PLC mają też: branża farmaceutyczna, opakowaniowa chemiczna oraz petrochemiczna. W tych sektorach sterowniki programowalne służą do kontroli i automatyzacji procesów produkcyjnych oraz zapewnienia bezpieczeństwa prowadzenia procesów produkcyjnych.

Zestawienie odpowiedzi w postaci chmury przedstawiono na rysunku 14. Należy tu zaznaczyć, podobnie jak w poprzednich badaniach, że w omawianej statystyce tworzy się "długi ogon". Chodzi tu o dużą liczbę i różnorodność potencjalnych aplikacji, co potwierdza fakt uniwersalności sterowników. Wskazuje również na to, że PLC jeszcze przez długi czas będą pozostawały popularnymi, bazowymi elementami aplikacji automatyki – i to nie tylko przemysłowej.


Źródłem wszystkich danych przedstawionych w tabelach oraz na wykresach są wyniki uzyskane w badaniu ankietowym przeprowadzonym wśród firm dostarczających w Polsce sterowniki programowalne i kontrolery automatyki.

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej

Prezentacje firmowe

Zobacz również