Obsługa oprogramowania SAFEXPERT w oparciu o wymagania dyrektywy maszynowej 2006/42/WE

| Szkolenie Artykuły

Celem szkolenia jest wskazanie podstawowych zasad funkcjonowania systemu oceny zgodności w Polsce i UE. Poznanie i praktyczne zastosowanie programu Safexpert do oceny ryzyk w realizacji projektów inż.

Obsługa oprogramowania SAFEXPERT w oparciu o wymagania dyrektywy maszynowej 2006/42/WE

Kogo dotyczy dyrektywa maszynowa?

Dyrektywa maszynowa jest najbardziej podstawowym dokumentem z zakresu wymagań prawnych związanych z bezpieczeństwem maszyn i obowiązkowym oznaczeniem CE. Wymagania dyrektywy maszynowej (MD) kierowane są głównie do producentów maszyn, a ich spełnienie jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy osoby, które projektują i wykonują maszyny będą znały, rozumiały i przestrzegały wymagań MD. Ze względu na bardzo szerokie możliwości zastosowania maszyn, dyrektywa ta obejmuje bardzo szeroki zakres wymagań. Dlatego też dotyczy ona zarówno konstruktorów mechaników, elektryków, automatyków, robotyków, programistów, technologów oraz wielu innych osób, których praca ma wpływ na zgodność maszyny.

W czym pomoże niniejsze szkolenie?

Oprogramowanie Safexpert daje możliwość praktycznego spełnienia wymagań dyrektywy maszynowej w prosty i przejrzysty sposób. Nasze szkolenie obejmuje, m.in. wszystkie zagadnienia związane z obsługą Safexpert i podstawowymi funkcjami administratora Safexpert. Przede wszystkim jednak, pokazuje w konwencji krok po kroku, jak zorganizować działania firmy, aby bez zbędnego wysiłku, możliwie najbardziej efektywnie i rzetelnie spełnić wymagania dyrektywy maszynowej.

Dlatego też wszyscy inżynierowie zaangażowani w powstawanie maszyny i zobowiązani do jej zaprojektowania i wykonania zgodnie z wymaganiami MD, będą mieli możliwość nauczenia się i przećwiczenia wszystkich swoich obowiązków w tym zakresie. Dzięki Safexpert ocena zgodności i spełnienie wymagań oznaczenia CE nie zostanie zostawiona przypadkowi, lecz będzie zaplanowanym działaniem.

Forma szkolenia

Uczestnicy będą uczestniczyć w szkoleniu w formie online na żywo i będą pracować każdy na swojej zainstalowanej licencji, na swoim własnym stanowisku. Jeżeli z jednej firmy chcą uczestniczyć 2 osoby lub więcej, a firma ma wykupioną tylko jedną licencję pływającą, prosimy o kontakt, w celu udostępnienia na czas szkolenia dodatkowych licencji.

Aby wygodnie i w pełni skorzystać ze szkolenia zalecamy korzystać z dwóch monitorów! Na jednym ekranie będzie można śledzić okno z transmisją udostępnianego przez trenera ekranu i kamery, a na drugim okno Safexpert, w którym każdy będzie wypełniał i ćwiczył obsługę programu.

Na czas szkolenia warto uzgodnić z osobą, która w Safexpert ma konto administratora, czy będzie uczestnikowi przyznana również rola administratora Safexpert, lub rola użytkownika ze specjalnymi uprawnieniami, które będą przedmiotem kilku ćwiczeń.