Klippon Connect TTB od firmy Weidmüller - złączki kontrolno-pomiarowe do przekładników prądowych i napięciowych

| Energetab 2021 Pomiary

Przekładniki prądowe i napięciowe są stosowane w transmisji i dystrybucji energii elektrycznej, przede wszystkim do funkcji zabezpieczeniowych i pomiarowych. Firma Weidmüller opracowała nowe złączki kontrolno-pomiarowe Klippon Connect serii TTB do szczególnie prostego i bezpiecznego ich okablowania, nawet w złożonych obwodach. Są kompaktowe i oferują wyjątkową funkcjonalność. Najważniejsze jest zapobieganie błędom operacyjnym podczas eksploatacji – w tym celu złączki TTB wyposażono w unikalny mechanizm dźwigni rozłączającej "Make Before Break". Pozwala to na zwiększenie dostępności systemu i wydłużenie cyklu życia rozdzielnicy. Jakość potwierdza uzyskany certyfikat IEC 60947-7-1, załącznik D.

Klippon Connect TTB od firmy Weidmüller - złączki kontrolno-pomiarowe do przekładników prądowych i napięciowych

Nowa funkcja wymuszonego zwarcia

Połączenie dźwigni rozłączającej, mostka zwarciowego i cięgła dźwigni w jednym systemie pozwala uniknąć ryzyka rozwarcia obwodów wtórnych przekładników prądowych. To bezpieczne połączenie "Make Before Break" może być wykonane dla maksymalnie czterech złączek. Gwarantuje ono zwarcie obwodu przekładnika w złączce przed jego odłączeniem od reszty obwodu transformatora. Zapobiega to wzrostowi napięcia na przekładniku i chroni go przed uszkodzeniem, a nawet zniszczeniem. Po zwarciu strony CT i jednoczesnym odłączeniu strony pierwotnej można łatwo wymienić licznik/przekaźnik lub wykonać test porównawczy z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa.

Unikalny mechanizm dźwigniowy jest też szczególnie przyjazny dla użytkownika. Zapewnia maksymalną niezawodność styku i da się go optymalnie obsługiwać w każdych warunkach oświetleniowych. Dźwignię rozłączającą obsługujemy ręcznie lub za pomocą standardowego śrubokręta – oferuje ona też równoczesne przełączanie kilku łączników.

Bezpieczny pomiar porównawczy

 
Fot. 1. Okablowanie przekładników prądowych i napięciowych jest proste, szybkie i bezpieczne dzięki złączkom kontrolno-pomiarowym Klippon Connect serii TTB

Równie łatwe jest np. podłączenie referencyjnego urządzenia pomiarowego w celu wykonania pomiaru porównawczego. Opatentowane cięgło dźwigni CM (Comparative Measurement) umożliwia selektywne rozłączenie dwóch złączek w celu podłączenia skalibrowanego urządzenia pomiarowego. Po pomiarze uwięziona dźwignia powraca do swojego pierwotnego położenia, a styk "Make Before Break" pozostaje aktywny. Jest to unikalna cecha serii TTB, która gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo personelu i sprzętu. Z kolei gniazda testowe umożliwiają podłączenie wtyczek 4.0 o szerokości do 10 mm. Dzięki naprzemiennemu rozmieszczeniu wszystkie standardowe pomiary można wykonywać bez rozkładania zespołu, pomimo zmniejszonej szerokości złączki.

Przemyślane detale

Jednoznaczne zidentyfikowanie obwodów jest niezwykle ważne dla bezpieczeństwa. Z tego powodu nowe złączki kontrolno-pomiarowe wyposażono w duże pola na oznaczniki, które są czytelne i dobrze widoczne pod każdym kątem. Status złączek serii TTB jest dobrze widoczny w każdych warunkach oświetleniowych. Wszystkie inne detale kompaktowego systemu złączek również zostały zaprojektowane z myślą o maksymalnym bezpieczeństwie, łatwości obsługi i wygodzie, zgodnie z potrzebami wymagających aplikacji pomiarowych. Wszystkie komponenty istotne z punktu widzenia funkcjonalności i bezpieczeństwa trwale zamontowano w złączce. Blokada zapobiega wysunięciu dźwigni rozłączającej z ustawionej pozycji. Pozwala to uniknąć nieautoryzowanego manewrowania układem. Specjalne kanały połączeń poprzecznych przed i za punktem rozłączania zapewniają maksymalną elastyczność podczas instalacji. Ani funkcja zwarciowa przekładników prądowych, ani możliwości testowe nie są ograniczone. W ten sposób można zrealizować jeszcze bardziej złożone wymagania dotyczące obwodów przy użyciu tych samych standardowych akcesoriów.

Nowa seria TTB obejmuje również złączkę PE o takim samym konturze. Można ją podłączyć do zacisku przekładnika prądowego lub napięciowego za pomocą standardowych mostków. Upraszcza to i przyspiesza uziemienie punktów neutralnych.

 
Fot. 2. "Make Before Break" – połączenie dźwigni rozłączającej, mostka zwarciowego i cięgła dźwigni w jednym systemie pozwala uniknąć ryzyka rozwarcia obwodów wtórnych przekładników prądowych

Aby zagwarantować maksymalne bezpieczeństwo instalacji i konserwacji, dostępna jest szeroka gama kolorów złączek, akcesoriów, gniazd testowych i dźwigni, co zapewnia dobry przegląd podczas prac konserwacyjnych.

Listwy zaciskowe można łatwo zaadaptować pod swoje potrzeby. Zintegrowana stopa typu combi upraszcza elastyczny montaż na wszystkich profilach szyn montażowych G32 i TH35. Dzięki temu wymianę produktu można przeprowadzić bez ponoszenia wysokich kosztów. Ponadto złączki są dostępne opcjonalnie z przyłączami PUSH IN lub śrubowymi.

Złączki i ich akcesoria są w wysokim stopniu znormalizowane, więc wszystkie funkcje mogą być używane niezależnie od wybranego systemu łączeniowego. Do szczególnie wrażliwych zastosowań przewidziano także system przezroczystej osłony, który chroni i uszczelnia cały zespół. Dostępny jest jako profil o pełnej długości lub jako indywidualna osłona. Można ją jednak zamocować tylko wtedy, gdy wszystkie elementy łączeniowe znajdują się w początkowym położeniu. Listwa jest optymalnie zabezpieczona przed dostępem osób nieupoważnionych bez utrudniania kontroli wzrokowej.

 
Fot. 3. Nowe złączki kontrolno-pomiarowe serii TTB mają szczególnie kompaktową budowę, która zapewnia wysoką gęstość funkcji

Konfiguracja listew zaciskowych i dobór akcesoriów

W fazie planowania instalacji i systemów niezbędna jest inteligentna interakcja pomiędzy cyfrowymi danymi artykułów i współpracującymi narzędziami inżynierskimi. Zapewnia to nasz program Weidmüller Configurator (WMC), zawierający kompletny zestaw danych cyfrowych produktów TTB (i innych produktów firmy Weidmüller), dla łatwej konfiguracji listew zaciskowych oraz doboru poszczególnych złączek i akcesoriów. Funkcja pomocy gwarantuje właściwą konfigurację listwy, nawet jeśli użytkownik nie zna ani nazw, ani numerów artykułów. WMC wyposażono również w dwukierunkowe interfejsy E-CAD, dzięki czemu wykonane konfiguracje można łatwo wysłać do swojego nadrzędnego programu projektowego.

Złączki Klippon Connect TTB są certyfikowane przez niezależne instytucje, zgodnie z wymaganiami normy IEC 60947-7-1 – załącznik D Standard. Taka certyfikacja gwarantuje bezpieczne użytkowanie złączek TTB przez cały czas i jest uznawaną na całym świecie kwalifikowaną referencją.

 

Weidmüller
https://www.weidmuller.pl/pl/produkty/technika_laczeniowa/zlaczki_szeregowe/gama_klippon_connect_ttb.jsp