Zobacz wszystkie

Kategorie

Złącza firmy Mencom do stref zagrożonych wybuchem

Gdy urządzenia elektryczne są używane w środowiskach, w których mogą występować łatwopalne gazy, opary, łatwopalne ciecze, palny pył lub zapalne włókna, istnieje potencjalne ryzyko pożaru lub wybuchu. Niebezpieczne lokalizacje są klasyfikowane przy użyciu systemu Class & Division. "Class" opiera się na ogólnej charakterystyce substancji niebezpiecznych w otaczającej atmosferze, a "Division" jest definiowany na podstawie prawdopodobieństwa obecności materiałów niebezpiecznych.

Złącza firmy Mencom do zastosowań w lokalizacjach niebezpiecznych uzyskały certyfikację UL (Underwriters Laboratories) do pracy w strefach Class I Division 2. "Class I" oznacza niebezpieczne miejsce, w którym łatwopalny gaz lub opary mogą być obecne w ilościach wystarczających, aby można je było uznać za palne lub wybuchowe. "Division 2" jest zdefiniowany jako obszar, który prawdopodobnie nie będzie zawierał niebezpiecznych stężeń substancji palnych w zamkniętych pojemnikach. Powszechnie niebezpieczne lokalizacje Class I Division 2 obejmują rafinerie, zakłady gazowe, kopalnie węgla i magazyny gazu płynnego.

Oznaczenia złączy do pracy w strefach niebezpiecznych zawierają prefiks "H2" (np. MIN-3FP-3 otrzymuje oznaczenie H2MIN-3FP-3), który odróżnia je od wersji standardowych. Złącza te są dostępne w przypadku większości serii złączy okrągłych, m.in. MIN i PMIN, MIL-SPEC, M23, M12, NAN M8 i Networks. Charakteryzują się one stopniem ochrony od IP65 do IP67/IP69, świadczącym o odporności na wnikanie kurzu, strumieni wody i pary wodnej. Wytrzymała konstrukcja do szybkiego łączenia i rozłączania znacznie zwiększa szybkość instalacji bez potrzeby użycia specjalnych narzędzi, zapewniając jednocześnie bezpieczniejsze połączenie niż alternatywne okablowanie, chroniące przed wibracjami maszyn. Firma Mencom oferuje również w przypadku serii MIN i PMIN mechanizm blokujący do ochrony połączenia, zapobiegający nieoczekiwanym przerwom między dwiema wtyczkami lub między wtyczką i gniazdem.