Zobacz wszystkie

Kategorie

Zaawansowane bramki dostępowe IIoT z integracją Azure IoT Edge

Wkraczając w erę IIoT, wielu integratorów systemów staje przed krytycznym wyzwaniem, jakim jest znalezienie bezpiecznej i niezawodnej bramki IIoT, zapewniającej regularne aktualizacje bezpieczeństwa i szybkie usunięcie luk w zabezpieczeniach systemu. Nowe bramki serii AIG-300 firmy Moxa zapewniają możliwość integracji z usługą Azure IoT Edge, oferującą funkcje, pomagające zbudować w krótkim czasie ekonomiczny system IIoT. Pracują one pod kontrolą dwurdzeniowego mikroprocesora ARM Cortex-A7, taktowanego zegarem 1 GHz. Zawierają port CAN oraz po 4 linie DI i DO.

Bramki IIoT muszą być bezpieczne i niezawodne, aby umożliwić bezproblemową transmisję danych z czujników do chmury i zarządzanie urządzeniami. Firma Moxa opracowała do tego typu zadań model AIG-300 IIoT, zintegrowany z usługą Azure IoT Edge i obsługiwany przez oprogramowanie ThingsPro, przeznaczony do szybkiego i łatwego pozyskiwania danych oraz zarządzania urządzeniami. Dane zebrane z urządzeń można przenieść do Azure IoT Edge, a następnie do usługi Azure IoT Hub, wykonując kilka prostych czynności konfiguracyjnych. I odwrotnie, istnieje możliwość efektywnego zarządzania urządzeniami za pośrednictwem Azure IoT Hub i Azure IoT Edge. Ta platforma może znacznie pomóc klientom skrócić czas i zredukować koszty rozwoju systemu.

Większość aplikacji IIoT jest wdrażana w zdalnych i trudnych warunkach pracy, np. w sieciach energetycznych, systemach magazynowania energii, instalacjach fotowoltaicznych, rafineriach oraz w aplikacjach kolejowych. Utrzymanie normalnej pracy i skuteczne monitorowanie ma w tego typu zastosowaniach kluczowe znaczenie. Bramki serii AIG, dzięki energooszczędnej pracy i możliwości pracy w szerokim zakresie temperatury otoczenia od -40 do +70°C, doskonale nadają się do zastosowań w takich środowiskach.

Dzięki funkcjom wznawiania transmisji plików, aktualizacji OTA (over-the-air) i bezpiecznego rozruchu (secure boot), bramki AIG, pracujące w odległych lokalizacjach, można aktualizować i konserwować, aby zapewnić ich ciągłą dostępność i skuteczną ochronę przed cyberatakami. Aby uniknąć rozłączeń podczas awarii i nagłych wyłączeń, bramki te zostały wyposażone w funkcje przywracania, umożliwiające powrót do poprzedniej stabilnej wersji oprogramowania firmware w celu zapewnienia nieprzerwanej łączności sieciowej w zdalnych lokalizacjach. Gdy aktualizacja oprogramowania nie powiedzie się, bramki automatycznie powrócą do wersji oprogramowania z kopii zapasowej, zapewniając stabilność systemu. Narzędzie ThingsPro umożliwia masowe udostępnianie bramek IIoT oraz przeprowadzanie zdalnych aktualizacji oprogramowania.