Zobacz wszystkie

Kategorie

Łatwy we wdrożeniu system IIoT do nadzoru pracy maszyn

HMS Networks wprowadził do oferty rozwiązanie IIoT łączące bramki marki Ewon z oprogramowaniem WEBfactory i4connected oraz i4scada. Zapewnia ono konstruktorom maszyn oraz integratorom możliwość łatwego wdrożenia systemu, który gromadzi dane z maszyn i prezentuje je poprzez interfejs internetowy. Gdy tylko bramka Ewon Flexy lub Ewon Netbiter zostanie zainstalowana i połączona z maszyną, oprogramowanie rozpoczyna zbieranie danych, a następnie prezentuje je w przystępny sposób za pomocą przejrzystego interfejsu graficznego. Procesy przemysłowe są wizualizowane w prostej formie, umożliwiając użytkownikowi bezpieczne łączenie się i uzyskiwanie w czasie rzeczywistym danych z zakładów, budynków, maszyn, urządzeń i czujników.