Zobacz wszystkie

Kategorie

System zdalnego zarządzania urządzeniami IoT zintegrowany z platformą WISE-DeviceOn

Produkt firmy:

Advantech Poland Sp. z o.o.

W zastosowaniach przemysłowych (produkcja ciągła, przetwarzanie brzegowe oparte na sztucznej inteligencji), przerwy w pracy systemu lub awarie wiążą się z dużymi stratami finansowymi. W większości przypadków ponowne uruchomienie urządzenia pozwala przywrócić funkcjonalność systemu, jednak wiąże się z opóźnieniami wynikającymi z konieczności interwencji personelu serwisowego. Możliwość podjęcia zdalnych działań naprawczych pozwala ograniczyć czas przestojów i koszty operacyjne.

Firma Advantech wprowadziła na rynek nowy system inteligentnego zarządzania płytą główną. iBMC ułatwia zarządzanie systemami zdalnymi i urządzeniami edge, umożliwiając administratorom zdalne wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem energią (włączanie/wyłączanie zasilania, ponowny rozruch systemu), również w warunkach awarii, wynikających z uszkodzenia oprogramowania lub systemu operacyjnego. Zapewnia dodatkowy kanał komunikacyjny do uzyskiwania dostępu i sterowania urządzeniami w infrastrukturze sieciowej.

Infrastruktura IoT zazwyczaj obejmuje setki urządzeń rozmieszczonych w wielu lokalizacjach rozproszonych geograficznie. Platforma WISE-DeviceOn firmy Advantech służy do zdalnego zarządzania wieloma połączonymi ze sobą przemysłowymi urządzeniami IoT. Dzięki integracji technologii iBMC, WISE-DeviceOn umożliwia konfigurację, monitorowanie, analizę i kontrolę wszystkich zasobów sieci IoT z poziomu jednej scentralizowanej platformy. Pozwala to znacznie uprościć zarządzanie zdalnymi serwerami, systemami i urządzeniami peryferyjnymi w szerokiej gamie aplikacji przemysłowych.

Aby ułatwić integrację, producent zapewnił kompatybilność systemu iBMC z wieloma komputerami IPC z oferty Advantech, w tym UNO-348/148 do szaf sterowniczych, TPC-B610, a także z płytą główną AIMB-787, obudową ACP-4340 4U z płytą AIMB-787 oraz modułowym komputerem bezwentylatorowym MIC-770 V2 (zależnie od wersji BIOS). Technologia iBMC będzie też obsługiwana przez komputery IPC wprowadzane dopiero na rynek.