Zobacz wszystkie

Kategorie

Szybki, bezkontaktowy system pomiaru wideo do kontroli jakości

Firma Nikon opracowała nowy system pomiaru wideo CNC, zapewniający dużą dokładność, powtarzalność i niezawodność zarówno w laboratoriach, jak i na hali produkcyjnej. Umożliwia on pomiar współrzędnych optycznych w przypadku szerokiej gamy elementów mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych, formowanych, odlewanych i tłoczonych, mieszczących się w jego objętości roboczej, wynoszącej 300 x 200 x 200 mm. Opatentowane przez Nikon optyczne techniki pomiaru, przetwarzania i analizy obrazu są wykorzystywane do wykrywania krawędzi obiektów z bardzo dużą szybkością, automatycznie rejestrując kształt i wymiary nawet najbardziej złożonych komponentów.

System NEXIV VMZ-S3020 nadaje się idealnie do prowadzenia automatycznej kontroli jakości na liniach produkcyjnych ze względu na dużą prędkość, umożliwiającą transmisję wyników pomiarów w czasie rzeczywistym w celu optymalizacji procesu produkcyjnego.

W porównaniu z wcześniejszą wersją o symbolu VMZ-R3020, w nowym systemie wprowadzono liczne ulepszenia pozwalające na zwiększenie jego funkcjonalności. NEXIV VMZ-S zapewnia jeszcze szybsze ruchy stolika pomiarowego i mniejsze kroki przechwytywania obrazu przez specjalnie zaprojektowaną kamerę CMOS. Enkodery liniowe o dużej rozdzielczości przekazują położenie osi stolika z powrotem do układu sterowania, zachowując dużą dokładność i powtarzalność pomiaru. Przesyłanie obrazu i późniejsze przetwarzanie danych jest również szybsze, umożliwiając skrócenie cykli pomiarowych.

Firma Nikon zaprojektowała system optyczny zapewniający najlepszą jakość obrazu i dokładne wyniki pomiarów. Modyfikacje wprowadzone do układu ogniskowania lasera TTL (through-the-lens) pozwoliły uzyskać powtarzalność lepszą od 0,5 µm. Skanowanie laserowe z prędkością 1000 punktów/s pozwala szybko uzyskać przekrój poprzeczny powierzchni i ocenić względne wysokości. Joystick poruszający stolikiem i głowicą pomiarową został przeprojektowany, zapewniając obecnie jeszcze łatwiejszą obsługę.

Środowisko programowe NEXIV AutoMeasure umożliwia łatwe programowanie cykli pomiarowych przy użyciu narzędzi graficznych zawartych w interfejsie GUI. W przypadku prostych elementów kształtowych zostało ono wzbogacone o funkcje pomocnicze, automatyzujące część procesu programowania pomiarów.

Większe wersje systemu NEXIV, VMZ-S4540 o skoku wynoszącym 450 x 400 x 200 mm w osi X/Y/Z oraz VMZ-S6555 o skoku 650 x 550 x 200 mm, pojawią się na rynku w 2021 roku.