Zobacz wszystkie

Kategorie

Kamera do równoczesnej rejestracji trzech obrazów z użyciem źródeł światła o różnych długościach fali

Kategoria produktu: Czujniki i kamery wizyjne

Teledyne DALSA rozpoczyna produkcję masową kamery liniowej Linea HS 16k Multifield TDI. Kamera ta może rejestrować do trzech obrazów jednocześnie w jednym skanie przy użyciu źródeł światła o różnych długościach fali. Wykorzystuje zaawansowane filtry dichroiczne o minimalnym przesłuchu widmowym, zapewniające wyizolowanie trzech obrazów rejestrowanych przez oddzielne macierze TDI. Ta technologia znacznie poprawia szybkość inspekcji i jakość obrazu, eliminując potrzebę wykonywania wielokrotnych skanów. Różnica między tradycyjnym obrazowaniem kolorowym i obrazowaniem wielopolowym odzwierciedla się w zastosowanych filtrach; konwencjonalne filtry kolorów charakteryzują się znacznym przesłuchem spektralnym między kanałami RGB, podczas gdy w przypadku filtrów wielopolowych jest on minimalny.

Kamera jest wyposażona w interfejs CLHS, zapewniający szybkość transmisji do 8,4 gigapikseli/s za pośrednictwem kabla światłowodowego. Eliminuje potrzebę wielokrotnych skanów, zwiększając w ten sposób przepustowość systemu kontroli. Jest w minimalnym stopniu wrażliwa na wibracje mechaniczne. Nadaje się do zastosowań przy inspekcji płaskich wyświetlaczy panelowych, płytek drukowanych, struktur półprzewodnikowych, wstęg foliowych, folii metalowej itp.