Zobacz wszystkie

Kategorie

Nowe kamery serii Alvium G1 z czujnikami obrazu SWIR i UV

Kategoria produktu: Czujniki i kamery wizyjne

Allied Vision rozszerza serię kamer Alvium G1 z interfejsem GigE Vision o nowe wersje, wyposażone w czujniki SenSWIR i IMX487 firmy Sony, pracujące również w zakresie bliskiej podczerwieni i UV. Kamery Alvium G1 oferują obecnie zakres spektralny od 200 do 1700 nm, co pozwala na ich zastosowania w wielu aplikacjach przemysłowych i naukowych. Przy wymiarach obudowy wynoszących 41 x 29 x 29 mm, są to najmniejsze obecnie na rynku kamery do obrazowania SWIR i UV klasy przemysłowej.

Modele Alvium G1-130 VSWIR i Alvium G1-030 VSWIR zawierają czujniki IMX990 i IMX991 zrealizowane na podłożu InGaAs. Pracują z maksymalną rozdzielczością odpowiednio SXGA i VGA. Rejestrują obraz równocześnie w zakresie widzialnym i w bliskiej podczerwieni przy dużej sprawności kwantowej, co redukuje ogólny koszt systemu wizyjnego. Innowacyjna architektura czujników InGaAs pozwala na zmniejszenie rozmiaru piksela do zaledwie 5 x 5 µm oraz zapewnienie dużej jednorodności obrazu, dzięki ich połączeniom miedź-miedź. Małe rozmiary piksela są niezbędne zwłaszcza w zastosowaniach SWIR, wymagających dużej rozdzielczości, takich jak kontrola półprzewodników lub kontrola jakości optyki w laserowych systemach pomiarowych.

Kamera Alvium G1-812 jest wyposażona w 8-megapikselowy czujnik CMOS IMX487 pracujący w trybie global shutter, zaprojektowany specjalnie do pracy w zakresie UV. Dzięki bardzo małemu rozmiarowi piksela, wynoszącemu zaledwie 2,74 μm, kamera jest w stanie wykryć najdrobniejsze szczegóły przy dużej czułości UV. Doskonale nadaje się do zastosowań przy inspekcji akumulatorów oraz w mikroskopii UV i inspekcji kryminalistycznej.

Wszystkie kamery rodziny Alvium korzystają z tej samej platformy sprzętowej, opartej na specjalizowanym układzie ASIC z zestawem unikalnych funkcji. Zapewnia to dużą elastyczność w rozwoju dowolnych systemów wizyjnych oraz ułatwia ich dostrajanie i aktualizację. Ponadto, z ważniejszych zalet należy wymienić:

  • długoterminową dostępność,
  • łatwą migrację między różnymi seriami,
  • szybki rozwój prototypów i krótki czas wprowadzania produktów na rynek,
  • łatwą integrację w systemie,
  • jednakowe gabaryty (29 x 29 mm) dla wszystkich serii,
  • małe wymiary i masę oraz energooszczędną pracę.

Model

Czujnik obrazu

Zakres widmowy

Rozdzielczość

Szybkość rejestracji

Wymiary piksela

Format optyczny

Alvium
G1-812 UV

Sony IMX487

0,2...0,4 µm

2856 x 2848

14 fps

2,74 x 2,74 µm

2/3

Alvium
G1-030 VSWR

Sony IMX991

0,4...1,7 µm

656 x 520

249 fps

5 x 5 μm

1/4

Alvium
G1-130 VSWIR

Sony IMX990

0,4...1,7 µm

1296 x 1032

86 fps

5 x 5 μm

1/2