Zobacz wszystkie

Kategorie

Kamera 3D Time-of-Flight do zastosowań w produkcji, logistyce i robotyce

Na targach Hannover Messe 2023 firma Schmersal zaprezentowała nową kamerę 3D do automatycznego pozyskiwania cyfrowych danych procesowych w czasie rzeczywistym. AM-T100 to kamera wykorzystująca czujnik Sony DepthSense do tworzenia obrazów głębi 3D z milimetrową dokładnością. Pracuje w oparciu o technikę Time-of-Flight (ToF), polegającą na pomiarze czasu przelotu emitowanych impulsów światła w zakresie podczerwieni (850 Nm), które odbijają się od rejestrowanych obiektów. Umożliwia to szybkie tworzenie trójwymiarowego obrazu z milimetrową dokładnością, który jest dostępny w postaci chmury punktów.

Duża szybkość rejestracji obrazu do 60 fps pozwala na efektywne wykorzystanie kamery zarówno w przemysłowych procesach produkcyjnych, jak też w logistyce i robotyce do zadań związanych z pakowaniem, układaniem, pomiarem objętości i etykietowaniem. Kamera może również „zajrzeć” do kontenerów lub innych nośników ładunku, aby wykryć ich aktualny poziom napełnienia. Ponadto, ułatwia obserwację z góry obszarów roboczych w produkcji, montażu, składowaniu i kompletacji zamówień. Inne zastosowania obejmują wymiarowanie i badanie jakości powierzchni.

Kamera pracuje z rozdzielczością 640 x 480 pikseli i oferuje zasięg widzenia 67° x 51° w odległości 6 m. Dane są transmitowane przez interfejs GenICam i mogą być edytowane za pomocą dowolnego oprogramowania do przetwarzania obrazu. Interfejs Ethernet umożliwia szybką transmisję danych, a w razie potrzeby również zasilanie napięciem 24 V (Power over Ethernet).

Kamera jest dostarczana z preinstalowanym oprogramowaniem CONSAM-T, umożliwiającym jej skonfigurowanie do monitorowania złożonych i indywidualnie zdefiniowanych stref 3D. Wykrycie obiektu w strefie jest sygnalizowane na wyjściu cyfrowym. Ponadto, wejścia cyfrowe umożliwiają przełączanie między różnymi strefami 3D. Zestaw SDK (software development kit) oferuje wsparcie programistom i integratorom systemów w zakresie konfiguracji oprogramowania i tworzenia aplikacji.