Zobacz wszystkie

Kategorie

Szybka 32-wejściowa karta akwizycji obrazu na szynę PCI Express Gen 3.0 x8

Kategoria produktu: Czujniki i kamery wizyjne

Teledyne Dalsa wprowadza do sprzedaży nową kartę akwizycji obrazu Xtium2-XGV PX8, wyposażoną w pracujący w czasie rzeczywistym układ dekodowania pakietów GigE Vision. Zawiera ona układ sprzętowej retransmisji pakietów, zmniejszający obciążenie jednostki CPU. Może współpracować z jedną lub kilkoma niezależnymi kamerami 10, 5, 2.5 lub 1 GigE Vision: standardowymi lub liniowymi oraz z czujnikami profili 3D.

Xtium2-XGV PX8 to wieloportowy frame grabber 10 GigE formatu PCI Express Gen 3.0 x8, mogący współpracować z maksymalnie 32 kamerami o różnych szybkościach łącza i konfiguracjach skanowania. Jest dostępny w wariantach z 2 lub 4 portami SFP+. Zapewnia łączną przepustowość wejściową 4 GBps (4 x 10 Gbps) i maksymalną szybkość transmisji 6,8 GBps do pamięci hosta. Realizuje konwersję formatów, m.in. Bayer do RGB, Bi-color do RGB itp. przed wysłaniem obrazów do komputera oraz może przesyłać/retransmitować komunikaty IEEE-1588, bez konieczności stosowania zewnętrznego switcha.

Xtium2-XGV PX8 obsługuje pakiety oprogramowania SDK Sapera LT (Teledyne Dalsa) i Spinnaker (Teledyne FLIR).