Zobacz wszystkie

Kategorie

Nowe czujniki bezprzewodowe HOBOnet do pomiarów parametrów gleby

Onset, producent systemów rejestracji danych, wprowadza do oferty trzy nowe czujniki do pomiaru parametrów gleby, kompatybilne ze standardem HOBOnet: TEROS 11, TEROS 12 i TEROS 21. HOBOnet jest zaawansowanym systemem sieciowym o architekturze mesh do systemów zdalnego monitorowania parametrów na dużym obszarze. Znajduje zastosowanie w pracach badawczych i rolnictwie, pozwalając zmniejszyć zużycie wody, obniżyć koszty upraw i poprawić jakość plonów.

Ponieważ korzysta z komunikacji bezprzewodowej, użytkownicy mogą wdrożyć sieć czujników, ułatwiających monitorowanie wielu punktów za pomocą jednego systemu, bez stosowania długich kabli komunikacyjnych. Wyniki pomiarów są dostępne zdalnie przez platformę HOBOlink pracującą w chmurze obliczeniowej.

Czujniki HOBOnet TEROS 11 i 12 zapewniają większą dokładność od wcześniejszych wersji. Oprócz wilgotności mierzą również temperaturę gleby, a HOBOnet TEROS 12 dodatkowo jej przewodność elektryczną. Są to czujniki o 10-letniej żywotności, zawierające zaostrzone sondy ze stali nierdzewnej do łatwej instalacji również w twardym podłożu.

Model HOBOnet TEROS 21 może być wykorzystany w systemie HOBOnet do pomiaru temperatury gleby i potencjału wody. Nie wymaga kalibracji dla różnych rodzajów gleby i zasolenia.