Zobacz wszystkie

Kategorie

Enkoder absolutny wieloobrotowy o 28-bitowej rozdzielczości

Nowy magnetyczny enkoder absolutny AEMT-12/16 L firmy Faulhaber zapewnia pomiar bezwzględnego położenia kątowego serwomotorów BLDC. Jest enkoderem wieloobrotowym o rozdzielczości 12 bitów na obrót + 16 bitów na liczbę obrotów, mogącym znaleźć zastosowanie w układach komutacji i kontroli prędkości obrotowej. Nadaje się do współpracy m.in. z silnikami BLDC serii B, BX4 i BP4, zapewniając minimalne tętnienie momentu obrotowego.

Enkoder można podłączyć do głównego źródła zasilania, jak również do zapasowego akumulatora lub alternatywnego urządzenia magazynującego energię. Jeśli główne źródło zasilania zostanie wyłączone, akumulator zapasowy nadal będzie dostarczał wystarczającą ilość energii do wykrywania obrotów silnika i odpowiedniego zwiększania lub zmniejszania wskazań licznika wieloobrotowego. Dzięki temu po ponownym włączeniu zasilania głównego wartość licznika jest nadal aktualna.

Enkoder AEMT-12/16 L komunikuje się przez interfejs SSI z wykorzystaniem protokołu BiSS-C, opracowanego do aplikacji przemysłowych wymagających dużej szybkości transmisji, elastyczności i łatwego wdrażania. Różnicowy sygnał wejściowy i wyjściowy (TIA-422) redukuje wpływ interferencji elektromagnetycznych z otoczenia, a wbudowany sterownik linii pozwala na stosowanie długich kabli sygnałowych bez degradacji sygnału.

Zapytania ofertowe
Enkoder absolutny wieloobrotowy o 28-bitowej rozdzielczości
Zapytaj o produkt