Zobacz wszystkie

Kategorie

Absolutny przetwornik kąta do obrabiarek o dużej prędkości obrotowej i dużym przyspieszeniu

Dla użytkowników wymagających odpornych na zanieczyszczenia enkoderów z bezpieczeństwem funkcjonalnym w układach sprzężenia zwrotnego maszyn, firma HEIDENHAIN zaprojektowała nowy, absolutny przetwornik kąta o symbolu ECM 2400. Jest to przetwornik magnetyczny przeznaczony do zastosowań w obrabiarkach wymagających wytrzymałego mechanicznie przetwornika o średniej dokładności. Może pracować przy dużych prędkościach obrotowych  i z dużymi przyspieszeniami kątowymi w maszynach o małej przestrzeni montażowej. Szczególnie dobrze nadaje się do osi B tokarek oraz osi A i C frezarek, w których niezbędny jest duży enkoder z wałem drążonym.

Przetwornik ECM 2400 charakteryzuje się stopniem ochrony IP67 i zawiera interfejs EnDat 2.2. W połączeniu z bezpiecznym układem sterowania może być stosowany w systemach z pojedynczym enkoderem w aplikacjach kategorii SIL 2 (EN 61508) i PLd (EN ISO 13849). Zaimplementowany w nich mechanizm korekcji błędów został przetestowany w określnych przez producenta warunkach eksplotacji.