Zobacz wszystkie

Kategorie

Małogabarytowy enkoder liniowy o dokładności pomiaru od 3 µm/m

Nowy enkoder LIKselect firmy Numerik Jena został zaprojektowany do precyzyjnego pomiaru przemieszczenia liniowego. Wykorzystuje trójpunktową technologię skanowania, zapewniającą bardzo dobrą jakość sygnału. Jest oferowany w postaci zestawu z różnymi konstrukcjami ramek, co pozwala na integrację nawet z najbardziej złożonymi konstrukcjami maszyn.

LIKselect jest modułem o małych gabarytach (16 x 8 x 2,2 mm), zapewniającym dokładność pomiaru od ±3 μm/m. Korzysta z siatki o skoku 20 µm i pracuje z krokiem pomiarowym od 78,125 nm. Nie wykazuje błędów fazy i przesunięcia. Sygnał pomiarowy może być wyprowadzany w formatach 1 VPP, TTL lub RS-422.